S. tok borgerskap som maler i Christiania 1667, og var ved siden av Caspar skildrer den eneste som har titlen kontrafeier eller skildrer i tiden fra 1670 til 1700.