Faktaboks

Harald Krohg Stabell
Født
23. desember 1874, Selsbak, Strinda
Død
9. februar 1963, Trondheim

S.' interesse for billedkunst ble tidlig vakt. Gjennom sine opphold på Krohg-familiens herresete Kjøstad ble han som ung opptatt av forholdet mellom de forskjellige kunstarter som arkitektur, parkanlegg, kunstindustri og billedkunst. Dette preget hans videre utvikling som kunstner. Ungdomstegninger viser at han tidlig behersket en realistisk fremstillingsform som han holdt fast ved gjennom hele sin produksjon. Under et opphold i Kristiania 1894 tegnet S. etter gips i Nasjonalgalleriet. Året etter tok han opp akvarellteknikken som spesialstudium og arbeidet om sommeren på Frøya med fargeeksperimenter. Han var opptatt av hvordan forholdet mellom lys og skygge skulle uttrykkes gjennom å samle all farge i skyggene og la det hvite papiret stå nesten udekket i de lyse partiene. Studiene fra Frøya tok for seg fargeskiftninger i vannspeilet. Høsten 1895 debuterte S. med disse akvarellene i Trondheim Kunstforening. S. oppdaget at de farger han hadde brukt ikke var lysekte og innledet et arbeid med systematisk å utprøve lysektheten av fargepigmenter, som kom til å vare livet igjennom. Gråværsdag i Stangvik (1896, Trøndelag Kunstgalleri) er det første av S.' arbeider hvor han arbeidet med en forenklet palett bestående av bare lysekte farger.

Etter endt utdanning som arkitekt drog S. 1897 til London, hvor han praktiserte som assistent på arkitektkontor og studerte ved forskjellige kunstskoler. Ingen av de skoler S. studerte ved underviste i akvarellteknikk, og på dette området regnet han seg som selvlært. S.' akvarellkunst forbindes ofte med engelsk akvarellkunst, men i engelske omtaler fra samtiden, fremheves hans selvstendighet i forhold til denne tradisjonen.

S. viste tidlig interesse for japansk kunst, som han studerte fra 1895 og under sitt opphold i England (Vårregn, London 1900, Trøndelag Kunstgalleri). Blant engelske malere festet S. seg særlig ved James Whistler, Arthur Melville, Gaston la Tauch og Frank William Brangwyn. I England studerte S. også normannisk og keltisk ornamentikk og byggverk. Senere studerte S. norsk ornamentikk i bronse- og jernalder. Fra oppholdet i England stammer bl.a. akvarellene: Portrettstudie, Italieneren (1899), Ved vinduet (1899) og Sommerdrakten (1901, alle Trøndelag Kunstgalleri). I disse akvarellene gjør det seg gjeldende en forsiktig stilisering i slekt med jugend-stilen. I 1902 foretok S. en reise i Hallingdal for å utføre akvareller etter dekorativ folkekunst og eldre bebyggelse (utstilt Kristiania 1902). I 1908 foretok S. en lignende reise i Valldalen (akvareller Historisk museum, Bergen).

Etter Ålesund-brannen i 1904 praktiserte S. som arkitekt under gjenoppbyggingen til 1906. Her malte han også i perioder 1907-08, f.eks. Utsikt over Ålesunds havn (1907, Aalesunds Kunstforening) og Våt sne i Aalesunds havn (1907, Trøndelag Kunstgalleri), og utførte flere fargetresnitt sterkt preget av japansk kunst. Under et opphold i Paris 1908 malte S. akvareller fra Seinen og byens utkant. Akvareller fra Sicilia 1908, Tunis 1909 og Madrid 1909-10 viser en dekorativ forenkling av formene til samlede plan. Koloritten er kraftig, som i hans senere arbeider. Fra S.' reiser 1908-10 kan nevnes Fra gravplassen, Tunis (1909, Trøndelag Kunstgalleri) og Kirken San Francisco, Madrid (1910, Skiens Faste Galleri). I 1910 ble S. ansatt som lærer ved Norges Tekniske Høyskole, fra 1918 professor, i frihåndstegning, figur- og akttegning. Bygningseksteriører fra Trondheim ble fra nå av et hyppig motiv. Til de fremste hører Nidarosdomen i bybildet (1914), Nidarosdomen og Erkebispegården (1914, begge Domkirkens restaureringskontor) og Natt, Kollvikbakken (1919, Trøndelag Kunstgalleri). Om somrene reiste S. ofte rundt i Norge og malte, fra 1912 er en serie lyskraftige akvareller fra Åsgårdstrand, 1917 malte han i Ålen og på Røros og 1918 på Lillehammer. Fra 1919 er en rekke akvareller malt i London. Under et opphold i Bretagne 1921 tok S. inntrykk av glassmaleriene i Chartres og Le Mans. Tegninger fra Concarnas og Quimper i Trøndelag Kunstgalleri viser en nærmest kubisk forenkling av motivet, som går igjen i oljebildet Fra Quimper (1925, Trøndelag Kunstgalleri). Årene 1920-21 arbeidet S. hovedsakelig med portrettegninger (flere i Victoria and Albert Museum). S. utførte 1922-25 20 litografier, de fleste portretter. Selvportrett (1921), maleren Karl Straume (1922, Trøndelag Kunstgalleri), Anders Castus Svarstad (1924, Trøndelag Kunstgalleri) og Ole Juul (1924, Trøndelag Kunstgalleri og Nasjonalgalleriet, Oslo), viser en tørr portrettkarakteristikk. Fra midten av 20-årene avtok S.' produksjon og hans sene verk viser liten fornyelse. Blant dem er endel representasjonsportretter og den monumentale komposisjonen Ytre havn, Trondheim 1936 (Det kgl. Slott). Bildet var Trondheim bys jubileumsgave til kong Haakon 7. Som arkitekt arbeidet S. i det vesentlige som assistent. I Ålesund har han utført enkelte villaer. Foruten sitt arbeid ved Norges Tekniske Høyskole gjorde S. i Trondheim et betydelig arbeid i forbindelse med reisningen av Trøndelag Kunstgalleris bygning og landsutstillingen som åpnet den i 1930. I perioden 1920-57 satt S. som styremedlem i Trondheim Kunstforening og hadde en avgjørende innflytelse på hvilke utstillinger som ble vist i foreningen og hva som ble innkjøpt.

Som akvarellkunstner var S. blant de betydeligste man har hatt i Norge. Han har hatt stor betydning for den interesse mange trønderske kunstnere har vist for teknikken. S. høstet stor anerkjennelse blant kritikere i Kristiania med sine separatutstillinger i begynnelsen av århundret. Da S. ikke oppnådde å bli innkjøpt til Nasjonalgalleriet, opphørte han å stille ut sine akvareller i Kristiania etter 1909.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marie Magdalene Barbara Krohg (1845 - 1919)
 • Emil Stabell, infanterikaptein (1838 - 1906)

Gift med

 • (Kristiania, 1904-1920 med Fanny Jørgensen (1879 - 1920)
 • (Kristiania, 1921 med Emma Konstance Colban Hadsel (f. 1892)

Utdannelse

 • Trondheim tekniske læreanstalt, arkitekteksamen 1897
 • elev av forskjellige kunstskoler i London 1897-1901

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Stockholm 1897
 • bosatt i London 1897-1901
 • opphold i Edinburgh, York og Petersborough 1897
 • opphold i Ely, Oxford og Winchester 1899
 • studieopphold i Göteborg og København 1899
 • Stockholm 1901-02
 • København 1906
 • London, Dieppe, Rouen, Paris, Brussel, Antwerpen, Brugge 1908
 • Berlin, München, Verona, Firenze, Roma, Napoli, Messina, Palermo, Trapani, Tunis høst-vår 1908-09
 • Burgos, Avila, Madrid høst-vår 1909-10
 • Skottland, London, Paris 1919
 • Paris 1921
 • Italia 1937
 • Paris 1937

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer i frihåndstegning, figur- og akttegning Norges Tekniske Høyskole fra 1910, ekstraordinær professor 1918-45
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim
 • styremedlem Trondhjems Kunstforening 1920-57
 • offisiell norsk representant kongress for undervisning i arkitektur, London 1930
 • medlem arbeidskomiteen og montør for Landsutstillingen for bildende kunst i Trondheim 1930

Priser, premier og utmerkelser

 • 3. premie i konkurranse Nidarosdomens glassmalerier 1908
 • æresmedlem Trondheim Kunstforening 1950
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1954

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo (grafikk)
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Bergen Billedgalleri
 • Rasmus Meyers Samlinger, Bergen
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim-museum
 • Historisk Museum Bergen
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Tromsø Kunstforening Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Det Kgl. Slott
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Victoria and Albert Museum, London
 • British Museum, London
 • Prado, Madrid
 • Hohenzollerske Museum, Berlin
 • Brooklyn Museum, New York
 • Aalesunds Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • Hans E. Kinck: Mellom gul ørken og Sevillas glade nat, Jul i Norge, Kristiania 1911
 • Kristian Elster
 • Stormveir, Jul i Norge, Kristiania 1913

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1897
 • Høstutstillingen, 1900-1903
 • Høstutstillingen, 1906-1908
 • Høstutstillingen, 1911
 • Høstutstillingen, 1913
 • Høstutstillingen, 1916
 • Høstutstillingen, 1934
 • Høstutstillingen, 1936-1937
 • Norsk utst., London, 1899
 • Norsk utst., London, 1900
 • Royal Academy, London, 1901
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1902
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1903
 • Norska Konstnärers arbeten, Stockholm, 1904
 • Den anonyme kunstutst., Oslo Kunstforening, 1913
 • Den norske utst., Brighton, 1913
 • Den norske utst., München, 1913
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Trøndernes utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1919
 • Norske Grafikere, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Det maleriske Trondheim, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1923
 • Nordisk grafikk, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1924
 • Nordisk grafikk, København, 1925
 • Norske grafikere, Amsterdam, 1925
 • Internasjonal grafikkutst., Firenze, 1927
 • Norsk utst., New York, 1930
 • Trønder- og Vestlandsmalere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1930
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Interskandinavisk grafikk, Stockholm, 1931
 • Norsk grafikkutst., Tsjekkoslovakia, 1933
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Interskandinavisk grafikk, København, 1937
 • Norsk grafikkutst., Roma, 1937
 • Nordisk Grafikkunion, Victoria and Albert Museum, London, 1938
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1939
 • Norske Grafikere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Kunst i Trøndelag, Trondheim Kunstforening, 1945
 • Nordisk Grafikkunion, Stockholm, 1946-1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Vennskapsbyenes vandreutst, Norrköping, 1955
 • Vennskapsbyenes vandreutst, Odense, 1955
 • Vennskapsbyenes vandreutst, Tammerfors, 1955
 • Vennskapsbyenes vandreutst, Trondheim, 1955
 • Trøndelag Bildende Kunstnere, Trondheim kunstforening, 1958
 • Trøndelag Bildende Kunstnere, Bergens Kunstforening, 1958
 • Norske grafikere 40 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1960
 • Norske grafikere 40 år, Bergens Kunstforening, 1960
 • Norske grafikere 50 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1969
 • Norske grafikere 50 år, Stavanger Kunstforening, 1969
 • 25-års jub. utst. Trondheim Kunstforening, 1974
 • Radérklassen 80 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1979

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1895
 • Trondheim Kunstforening, 1896
 • Trondheim Kunstforening, 1898
 • Trondheim Kunstforening, 1899
 • Trondheim Kunstforening, 1900
 • Trondheim Kunstforening, 1907
 • Trondheim Kunstforening, 1908
 • Trondheim Kunstforening, 1909
 • Trondheim Kunstforening, 1913
 • Trondheim Kunstforening, 1916
 • Trondheim Kunstforening, 1918
 • Trondheim Kunstforening, 1921
 • Trondheim Kunstforening, 1922
 • Trondheim Kunstforening, 1925
 • Trondheim Kunstforening, 1927
 • Trondheim Kunstforening, 1950
 • Trondheim Kunstforening, 1974
 • Blanche Salonger, Stockholm, 1902
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1902
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1906
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1908-04
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1908-10
 • Drammens Kunstforening, 1904
 • Drammens Kunstforening, 1911
 • Drammens Kunstforening, 1926
 • Valdemar Kleis, København, 1906
 • Valdemar Kleis, København, 1909
 • Christiania Kunstforening, 1909
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1912
 • Bergens Kunstforening, 1919
 • Gummeson, Stockholm, 1921
 • Tromsø kunstforening, 1925
 • Skien kunstforening, 1925
 • Aalesunds Kunstforening, 1926
 • Haugesund kunstforening, 1927
 • Bergen kunstforening, 1927
 • Stavanger Kunstforening, 1927
 • Stavanger Kunstforening, 1975
 • Oslo Kunstforening, 1974
 • Gall. Riis, Trondheim, 1979
 • Gall. Ismene, Trondheim, 1984
 • Fredrikstad kunstforening
 • Larvik kunstforening
 • Kristiansand kunstforening
 • Kristiansund kunstforening

Portretter

 • Representasjonsportretter malt av S. i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim, Norges Tekniske Høyskole, Frimurerlosjen i Trondheim , Sentralsykehuset i Trondheim og Trondheim rådhus, ordførergalleri
 • Domkirkens restaureringskontor, Trondheim
 • Selvportrett (litografi 1921)
 • Byste utført av Tone Thiis Schjetne (bronse 1955, Trøndelag Kunstgalleri)

Eget forfatterskap

 • Minister H. H. Bachkes billedgave til Trondhjems kunstforening 1948, Trondheim, 1949
 • Knut H. H. Lund, Stabell, Harald, Trondheim Kunstforening, Årsberetning, 1951, s. 13

Litteratur

 • Hvem er hvem?, Oslo, 1912-1959
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, katalog Jub.utst.grafisk avd.nr. 250–53
 • Studentene fra 1893, (Kristiania, 1918, s. 286–87
 • Studentene fra 1893, Oslo, 1933, s. 70–72
 • Tidsskrift för konstvetenskap, Stockholm, 1919, s. 174
 • Arkitektur og dekorativ kunst, (Kristiania, 1919, s. 53
 • Elever fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt av 1897, Trondheim, 1922, s. 8, 12, 60, 63–65 (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1927, bd. 22, s. 111
 • Willums, O., Ingebretsen, E., Om grafisk kunst, Oslo, 1928, s. 81, 101, pl.XXXIII (ill.)
 • Trondheim Kunstforening 90-årsskrift, Trondheim, 1935, (ill.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-, Leipzig, 1937, bd. 31, s. 430
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838-1938, Bergen, 1938, s. 180
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 25, 33, 40 (ill.)
 • Kunst i Trøndelag, Trondheim, 1945, s. 3, 24–25, 59–64, 198 (ill.)
 • Holm, A. i katalog utstilling Trondheim Kunstforening, 1950, (ill.)
 • Trondheim Kunstforening årsberetning, 1950, s. 3, 8, 9, 10, 19–21, 24 (ill.)
 • Trondheim Kunstforening årsberetning, 1955, (omslaget) s. 15
 • Trondheim Kunstforening årsberetning, 1963, s. 16–19 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 80
 • katalog Trondheim Kunstforening Faste Galleri, Trondheim, 1954, s. 92–94, 96–97 (ill.)
 • Castberg, A. S., Slekten Stabel-Stabell, Oslo, 1955, s. 135–38
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1962, bd. 14, s. 263–65
 • Norske grafikere, Oslo, 1956, s. 73 (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 131, 248 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 17, spalte 869
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945-1970, Trondheim, 1973, register (ill.)
 • Moen, U. i katalog minneutst. Trondheim , Stavanger og Oslo kunstforeninger 1974-75, (ill.)
 • Trøndelag. Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, register (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 73
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 182
 • Aftenposten, 04.09.1902
 • Aftenposten, 05.09.1902
 • Dedekam, H., Aftenposten, 07.09.1902
 • Schnitler, C. W., Aftenposten, 09.09.1906
 • Schnitler, I. W., Aftenposten, 09.10.1906
 • Aftenposten, 19.02.1908
 • Aftenposten, 16.03.1908
 • Grosch, H., Aftenposten, 20.03.1908
 • Schnitler, C. W., Aftenposten, 11.04.1908
 • Schnitler, I. W., Aftenposten, 26.10.1908
 • Dagbladet, 22.04.1913
 • Haug, K., i Aftenposten, 02.09.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 02.09.1919
 • Blehr, S., i Norske Intelligenssedler, 05.09.1919
 • Social-Demokraten, 06.09.1919, (ill.)
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 10.09.1919
 • Korsvold, P., i Bergens Tidende, 1919, nr. 12
 • Aftenposten, 05.02.1921, (ill.)
 • Haug, K., Aftenposten, 20.09.1922
 • Ny Tid, 17.12.1921, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 22.09.1922
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 22.09.1922
 • Adresseavisen, 23.12.1924, (ill.)
 • Nieuwe Rotterdamsche Courant, 09.10.1925
 • Holmgren, J., i Adresseavisen, 22.12.1934
 • Bakken, H., i Adresseavisen, 23.12.1949
 • Moen, U., i Nidaros, 22.04.1950, (ill.)
 • Moen, U., i Nidaros, 13.05.1950
 • Dagsavisa, 11.05.1950
 • Dagsavisa, 12.05.1950, (ill.)
 • Adresseavisen, 13.05.1950, (ill.)
 • Bakken, H., Adresseavisen, 16.05.1950
 • Biermann, E., i Arbeider-Avisa, 23.05.1950, (ill.)
 • Willumsen, U. J., i Nidaros, 25.05.1950
 • Arbeider-Avisa, 02.09.1950, (ill.)
 • Pedersen, S., Arbeider-Avisa, 18.12.1954, (ill.)
 • Adresseavisen, 18.12.1954
 • Morgenbladet og Sunnmøre Arbeiderblad, 23.12.1954, (ill.)
 • Morgenposten, 22.12.1959
 • Revold, R., i Aftenposten, 23.12.1959
 • Dagbladet, 11.02.1963
 • Aftenposten, 11.02.1963
 • Holm, A. E., i Arbeider-Avisa, 11.02.1963
 • Arbeider-Avisa, 07.06.1974, (ill.)
 • Morgenbladet, 12.03.1963
 • Moen, U., i Adresseavisen, 23.10.1974, (ill.)
 • Moen, U., i Adresseavisen, 24.10.1974, (ill.)
 • Sunnmørsposten, 26.10.1974, (ill.)
 • Helland, R. Thiis, i Adresseavisen, 04.11.1974
 • Verdens Gang, 13.12.1974, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 21.12.1974
 • Flor, H., i Dagbladet, 23.12.1974
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 27.12.1974
 • Dæhlin, E. O., i Arbeiderbladet, 04.01.1975
 • Riis, H., i Arbeider-Avisa, 18.01.1975
 • Arbeider-Avisa, 29.05.1984
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad, 22.01.1975, (ill.)

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv