Faktaboks

Hedy Lotherington
Lotherington, Hedy Louise; Hächler-Camenzind, Hedy Louise
Født
10. juli 1927, Zürich

Etter kunsthistoriske studier i Zürich i slutten av 1940-årene gikk det 20 år før L. utdannet seg som grafiker i Atelier Nord. Fra først av var hun opptatt av kobberstikk og radering, og hun oppnådde raskt en teknisk presisjon og en følsom strek. Senere begynte hun også å arbeide med litografi. På utstillinger i 1971 viste hun grafiske blad med et egenartet, strømmende tegnmønster som antyder fragmenter av menneskekropper. Her fins surrealistiske trekk som peker mot mellomeuropeisk tradisjon representert ved Max Ernst og Paul Klee. Fra 1973 kom den rene pennetegning til å få større og større plass i L.s produksjon. Men grafikk og tegning viser stort slektskap og har utviklet seg helt parallelt både når det gjelder motivvalg og uttrykksform. Karakteristisk for L.s arbeidsmåte er seriene, der hun arbeider med og utvikler det samme tema, eller beslektede tema, fra bilde til bilde. På denne måten tydeliggjøres en symbolikk eller en idé, og hver enkelt tegning er både et selvstendig kunstverk og stadium i et forløp. I andre arbeider gjentas og varieres et tema gjennom et mylder av små bilder i bildet. Som regel er de avgrenset i kvadrater som varieres i størrelse og plassering. Uten å stå i en geometrisk orden, strukturerer de flaten og ordner elementene i sekvenser. Motivene er fremfor alt fragmenter av menneskekropper, hoder og torsoer; det kan også være fugler eller miniatyrutsnitt av arkitektur eller landskap. Titlene er ofte poetiske som Vevnaden brister, I ettertanke, Past is present eller Lenket til jorden. Det er en kunst som legger mer vekt på det psykologiske uttrykk enn på observasjon og gjengivelse av omverden. I de mange bilder av ansikter er det psykologiske uttrykk konsentrert i det mørke, innsunkne øyenpartiet. Ansiktet ellers oppløses ofte i lyset og blir til et mangetydig og flyktig antydet landskap. I en del torsoer fra midten av 70-årene er organisk form inntrengende dissekert og gjennomlyst. Men disse ryggrader, knokler og nervebaner blir aldri påtrengende anatomisk, snarere noe immaterielt og vektløst som får kosmisk dimensjon. Det viktigste middel er alltid streken som i liten grad skaper avsluttede former, men som i uopphørlig sitrende bevegelse søker seg ut i det nesten usynlige. Den spindelvevlette strekkarakteren gir disse tegninger stor lyskraft, noe som også skyldes en utpreget sans for det rene, hvite papiret. Sporene er satt med stor tilbakeholdenhet og sparsomhet. Som oftest er formatene temmelig store.

Alt fra begynnelsen av 1970-årene ble streken av og til supplert eller beriket med en eller flere fargetoner, like varsomt og lett satt på som pennestreken. Litografiene har den samme sparsomme og lette varmgyldne koloritten. En del torsoer fra senere år viser en mer sammensatt teknikk. Her kan det være brukt sepia og tusj, blyant og fargekritt i samme arbeid. Det er også i større grad arbeidet med flater, volum og rom, likevel med samme grunnholdning og varsomme bruk av midlene.

Familierelasjoner

Datter av

 • Hedwig Theresia Martin-Weidmann
 • Julius Hächler-Camenzind

Gift med

 • 1947-1981 med Thor Bang Lotherington, arkitekt

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Norge

Utdannelse

 • Atelier Nord, Oslo 1966
 • Académie de la Grande Chaumière, Paris 1976

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Norsk utvekslingsstipend 1970
 • Statens studie- og reisestipend 1973
 • Aldergrevestipend 1973
 • stipend fra Norsk illustrasjonsfond 1981
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Opphold Paris 1976
 • Roma 1978
 • Hellas 1980–81
 • Reiser til Sovjetunionen
 • Nordafrika
 • Øst- og Vest-Europa

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, jurymedlem 1969–70
 • medlem Tegnerforbundet
 • Foreningen Norske Grafikere, jurymedlem 1969–70, styremedlem 1971–72
 • medlem Kunstnerisk råd i Akershus Bildende Kunstneres Forening 1980–81
 • Den norske komité, International Association of Art IAA/AIAP fra 1972
 • Nasjonalgalleriets innkjøpskomité for grafikk og tegninger 1979–81

Priser, premier og utmerkelser

 • Gullmedalje Accademia Italia dell' Arti è Lavoro Parma 1980

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Politiskolen, Oslo (1979)
 • Frederiksberg rådhus, Danmark
 • Hafnafjord rådhus, Island
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Musée de la Ville Strassbourg
 • Graphische Sammlung, Technische Hochschule ETH, Zürich
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Utenriksdepartementet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Bærum kommune
 • Fredrikstad og Sarpsborg kunstforeninger
 • Statens konstråd, Stockholm
 • Oregon State University, USA

Illustrasjonsarbeider

 • Lage Johansson: Försök Förstå, Stockholm 1974
 • Dagar av Oro, Stockholm 1976
 • Bara en episod, Stockholm 1979
 • Norsk Forening for Grafisk Kunst grafikkmappe 1974

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1970
 • Høstutstillingen, 1972
 • Høstutstillingen, 1974
 • Høstutstillingen, 1976-1977
 • Høstutstillingen, 1980
 • Østlandsutstillingen, 1979-1981
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1967-1970
 • Museo de Arte Contemporanea, São Paulo, 1967
 • Internasjonal grafikkbiennale, Krakow, 1968
 • Internationale Miniaturen 70, Gall. 66, Hofheim/Frankfurt, 1970
 • Norsk Grafikk, Nikolajkirke, København, 1970
 • Riksgalleriets vandreutstilling, 1970-1971
 • Den Nordiske, Charlottenborgutstillingen, København, 1970
 • Den Nordiske, Charlottenborgutstillingen, København, 1972
 • Den Nordiske, Charlottenborgutstillingen, København, 1974
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon State University, USA, 1971
 • Fischer Gall. Los Angeles, 1971
 • Gall. Gamlebyen, Fredrikstad, 1971
 • Nordisk Grafik Union, Lunds Konsthall, 1971
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, Berlin, 1971
 • Pratt Graphic Center, New York, 1971
 • Unge Kunstneres Samfunn 50 år, jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1971
 • Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1972
 • Internasjonal grafikkbiennale, Fredrikstad, 1972
 • Ljubljana, 1973
 • Ljubljana, 1975
 • Frechen, 1974
 • Norwegische Graphik heute, Gall. Linssen, Bonn, 1973
 • Universitetet i Tromsø, 1973
 • Exposition internationale de dessin, Rijeka, Jugoslavia, 1974
 • Exposition internationale de dessin, Rijeka, Jugoslavia, 1976
 • Exposition de Gravure, UNESCO, New York, 1975
 • Gal. am Ring, St. Gallen, 1975
 • Kvinnen og kunsten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Autoportrett, Kyoto, Japan, 1976
 • 7. Biennale der Ostseeländer, Rostock, 1977
 • 7. Biennale der Ostseeländer, Kunstnernes Hus, Oslo, 1977
 • Kunst i Bærum, Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1978
 • Inter 79, Holstebro, Danmark, 1979
 • Norsk grafikk, Munch-museet, 1979
 • Norsk grafikk, jubileums utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1980
 • Europa til Norge, Gall. F 15, Moss, 1980
 • Norsk Billed, Konsthallen, Helsinki, 1981
 • 26 tegnere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1982

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1967
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1971
 • Gall. Gamlebyen, Fredrikstad, 1971
 • Studium Generale Universitet, Stuttgart, 1971
 • Oslo Kunstforening, 1973
 • Bergens Kunstforening, 1975
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1976
 • Gall. F 15, Moss, 1978

Gruppeutstillinger

 • Atelier Nords gruppeutstilling, Kabinet Grafike, Zagreb, 1967
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Gal. KolarceviOBS, Beograd, 1967
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Gall. F 15, Moss, 1967
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Galeria Gravura, Lisboa, 1968
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Galeria Bonino, Rio de Janeiro, 1968
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Universitet Belo Horizonte, Brasil, 1968
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Die Insel, Marl/Westfalen, 1969
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1969
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Stavanger Kunstforening, 1969
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Trondheim Kunstforening, 1969
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Maison de la Culture, Reims, 1969
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Musée de Louviers, Frankrike, 1969
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Palais des Rohan, Strassbourg, 1970
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Graphique International Entrevaux, Frankrike, 1970
 • Atelier Nords gruppeutstilling, Gravure 70, Maison de la Culture, Carpentras, Frankrike, 1970
 • Atelier Nords gruppeutstilling, vandreutstilling, 1971, i en rekke svenske byer

Eget forfatterskap

 • Tanker om det å tegne, Billedkunstneren, Oslo, 1980, nr. 12

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1967, s. 191
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 126
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 52
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 122
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 126
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 181
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 62
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 54 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 259
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 28, 158 (ill.)
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, s. 676
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 27.09.1971
 • Werenskiold, M., i Dagbladet, 30.09.1971
 • Fredriksstad Blad, 15.10.1971
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 08.11.1973
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 12.02.1975
 • Gulbrandsen, E., i Arbeiderbladet, 06.02.1976
 • Varvin, K., i Morgenbladet, 23.01.1976, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 09.02.1976
 • Egeland, E., i Aftenposten, 05.09.1978
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 06.09.1978
 • Flor, H., i Dagbladet, 07.09.1978
 • Rødsand, Y. Hjerting, i F 15 Kontakt, Moss, 09.1978