Faktaboks

Gøsta Munsterhjelm
Gösta Munsterhjelm
Født
30. august 1912, Tromsø
Død
29. mars 2005, Bærum

M. debuterte sammen med fem andre Georg Jacobsen-elever i Kunstnerforbundet i 1939. Han deltok på Høstutstillingen fra 1940 og hadde sin første separatutstilling i 1943. Fra 1940 til -50 bodde M. med familien på Leveld i Ål, og bildene fra 1943 hentet motiver fra Hallingdal. Han malte også interiører, portretter og figurbilder, som Hallingdøl og Mari i konedrakt, og flere barnebilder. Særlig i figurbildene merket man sporene etter den strenge skolering fra Georg Jacobsen og Jean Heiberg. På Høstutstillingen i 1946 viste han det fornøyelige og folkelige Fesjå, malt i sterke farger og med en levende og harmonisk oppdeling av billedflaten. Fra 1948 til -56 arbeidet M. utelukkende med fargetresnitt. Han skar trykkformene ut av malmfuru og brukte helst tonet papir som ytterligere forsterket fargenes dekorative karakter. Motivene var sprunget ut av folkeeventyrets og fabelens verden, men fremstilt i et sterkt forenklet formspråk. Inspirasjonskildene var M.s egne barn og den trolske naturstemning rundt Leveld. I fargetresnittene appellerer M. direkte til barnets fantasi og naturlige fargeglede. Bukkene Bruse er presentert i høyrødt, Grimsborken svulmende og trivelig i festlig sitrongult, og Askeladden traskende avgårde med blåveisblå hatt under en himmel i gull og rødt. M.s arbeider knytter forbindelsen bakover til Theodor Kittelsens eventyrillustrasjoner, men i motsetning til Kittelsens til tider krasse realisme, beretter M. om en eventyrlig verden østenfor sol og vestenfor måne hvor alt er mulig og dyrene kan tale. Fra 50-årene har M. vært bosatt i Bærum, og han begynte å male igjen fra 1956. Samme år viste han i Kunstnerforbundet en samling mindre, impresjonistisk malte naturinntrykk fra et sommeropphold i Tromsø. Senere har han for en stor del hentet sine motiver fra Bærum og Vestmarka. Motivvalget røper interessen for skiløping og friluftsliv. Et tilbakevendende motiv er barn i lek og aktivitet, som Frikvarter på Steinerskolen (1962), Hos parktanten (1970), I sandkassen (1981) og en rekke bilder av barn på ski. Det store maleriet Gutten med fløyten (1962) med alle dyrefigurene som dukker fram mellom trærne og de sterke, klare farger er motivmessig i slekt med hans tidligere tresnitt. M. har også malt en rekke fine portretter, bl.a. Torger og Ansikt (begge 1962), myndig bygd opp av modellerende fargeplan, og det karakterfulle portrettet av professor Bjarne Samdahl (1963, Farmasøytisk institutt, Blindern). M.s landskaps- og interiørbilder er ofte impresjonistisk malt, mens hans øvrige produksjon preges av en gjennomgående strukturering i fargefasetter med et rikt koloristisk register, ofte med dominanser av blått og rødt. Det strenge komposisjonsprinsipp fra tidligere bilder er på en naturlig måte underordnet fargen som dekorativ og romskapende faktor. Enkelte bilder kan få en halvabstrakt karakter, men M.s maleriske utførelse fastholder likevel et personlig og lyrisk preg. M. har også malt større dekorasjonsarbeider, bl.a. det monumentale maleriet til Bergen Bank i Sandvika (1972). Bildet er en lysfylt hyldest til Sandvika og bygda, med glimt fra havnen, jordbruk og friluftsområder. Av M.s bokillustrasjoner bør nevnes illustrasjonene til André Bjerkes ABC fra 1959. Han har også laget enkelte mindre skulpturarbeider.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ida Holmboe
 • Ludvig Munsterhjelm

Gift med

 • Edel Covt

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Bærum

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold, Jean Heiberg og Georg Jacobsen 1933–37

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstfond 1952, -56
 • Statens stipend 1957
 • Houens legat 1960
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studiereiser til Danmark og Tyskland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, vikar 1959, aftenskolen ca. 5 år 1960-årene
 • lærer i form og farge for hagearkitekter, Norges Landbrukshøgskole, Ås 1963–78
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett av professor Bjarne Samdahl, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo (olje, 1963)
 • Tinghuset i Bø, Telemark (1962)
 • Aal sparebank, Ål i Hallingdal (1965)
 • Bergen Bank, Sandvika, Bærum (1972)
 • Rud videregående skole, Bærum (1974)
 • Gravminner over brukseier Lyche (hesterelieff, bronse) og Bente Gierløff Sverdrup (skipsskulptur, kleberstein), Tanum kirkegård, Bærum
 • Bergen Billedgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Riksgalleriet
 • Bærum kommune

Illustrasjonsarbeider

 • A. Bjerke: ABC, Oslo 1959
 • L. Munsterhjelm: Med Ludvig Munsterhjelm på jakt og fiske, Stockholm 1962
 • D. Lindholm: Wie die Sterne entstanden, Stuttgart 1963 (tresnitt)
 • J.M.K. Sandvik: Sanger for skole og hjem, Oslo 1966

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1943
 • Stavanger Kunstforening, 1945
 • Stavanger Kunstforening, 1951
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1950
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Bergens Kunstforening, 1953
 • Aalesunds Kunstforening, 1954
 • Fredrikstad Kunstforening, 1954
 • Molde Kunstforening, 1955
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1956
 • Bystyresalen, Tromsø, 1960
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1962
 • Storebrand, Oslo, 1970
 • Sandvika kino, Bærum, 1980
 • Prestegårdslåven, Ål, 1981

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945-1949
 • Høstutstillingen, 1951-1952
 • Høstutstillingen, 1954
 • Høstutstillingen, 1961-1963
 • Høstutstillingen, 1968
 • Vårutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Vårutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1947
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • 9 Georg Jacobsen-elever, Konsthallen, Göteborg, 1947
 • 9 Georg Jacobsen-elever, Oslo Kunstforening, 1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk nutidskonst, Göteborg, 1951
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Charlottenborgutstillingen, København, 1969
 • Riksgalleriet-utstillinger

Gruppeutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1939

Portretter

 • Selvportrett (tegning, 1945) gjengitt i Stavanger Aftenblad 17.11.1945
 • Selvportrett (olje, 1960-årene) gjengitt i Aftenposten 16.3.1962

Litteratur

 • Aftenposten, 03.11.1943, (ill.)
 • Morgenposten, 04.11.1943, (ill.)
 • Maseng, F. Wankel, i Asker og Bærums Budstikke, 09.11.1943
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 10.11.1943
 • Deutsche Zeitung in Norwegen, 10.11.1943
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, register s. 94, 91 (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 17.11.1945, (ill.)
 • Dagbladet, 28.04.1950
 • Morgenbladet, 29.04.1950, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 05.05.1950
 • Haave, C., i Stavangeren, 17.10.1951
 • Aftenposten, 05.05.1953, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 08.05.1953
 • Steen Johnsen, S., i Dagbladet, 09.05.1953
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 11.05.1953
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 12.05.1953
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 13.05.1953
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 16.05.1953
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 16.05.1953
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bind 2, s. 295 (ill.), 298
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 14.11.1953
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 14.11.1953, (ill.)
 • Gjesdal, C. O. Gram, i Morgenavisen, 21.11.1953
 • Sunnmørsposten, 23.03.1954
 • Sunnmøre Arbeideravis, 24.03.1954
 • Møre Dagblad, 22.09.1955
 • Romsdals Budstikke, 22.09.1955
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 06.09.1956
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 07.09.1956
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 07.09.1956
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 10.09.1956
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 180, 213 (ill.)
 • Nordlys, 29.11.1960, (ill.)
 • Tromsø, 01.12.1960
 • Aftenposten, 16.03.1962, (ill.)
 • Dagbladet, 16.03.1962, (ill.)
 • Morgenposten, 17.03.1962, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 20.03.1962
 • Refsum, T., i Vårt Land, 20.03.1962
 • Fredriksstad Blad, 23.03.1962
 • Morgenbladet, 26.03.1962
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 27.03.1962
 • Revold, R., i Aftenposten, 28.03.1962
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 144
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1956, register s. 395 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 262, 265
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 11.02.1970
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 229
 • Aftenposten, 30.08.1972
 • Buskerud, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 274
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 16
 • Dybing, S., i Asker og Bærums Budstikke, 09.04.1980
 • Fremtiden, 14.12.1981, (ill.)

Faktaboks

Gøsta Munsterhjelm