F. var skogsbestyrer i Konnerud, Skoger 1907–23 og eide gården Andorsrud. I 1923 kjøpte han gården Nordby i Horndalen ved Elverum. Han begynte sent å male, antagelig inspirert av sønnen Kai F., og laget oljemalerier og neverbilder i et nærmest naivistisk formspråk.