Høsten 1919 stilte den 15-årige B. ut et par malerier i Farres musikkhandel i Tromsø, og i 1920 hadde han bilder til utlodding i Tromsø Glassmagasin. Hensikten var å skaffe penger til utdannelse på Statens Kunstakademi, Oslo. Sin første separatutstilling hadde B. i Tromsø Arbeiderforening i 1921. Sommeren 1922 dannet han en liten malerkoloni i Tromsø sammen med Sverre Mack og Hjalmar Haakø. Etter årene på Statens Kunstakademi vendte B. tilbake til sin fødeby og arbeidet med å skape bedre kår for malerkunsten i nord. I sin kunst viser B. en sterk påvirkning fra sin lærer Chr. Krohg.