Faktaboks

Normann Bakkehaug
Født
13. desember 1904, Tromsø
Død
4. juni 1936, Oslo

Høsten 1919 stilte den 15-årige B. ut et par malerier i Farres musikkhandel i Tromsø, og i 1920 hadde han bilder til utlodding i Tromsø Glassmagasin. Hensikten var å skaffe penger til utdannelse på Statens Kunstakademi, Oslo. Sin første separatutstilling hadde B. i Tromsø Arbeiderforening i 1921. Sommeren 1922 dannet han en liten malerkoloni i Tromsø sammen med Sverre Mack og Hjalmar Haakø. Etter årene på Statens Kunstakademi vendte B. tilbake til sin fødeby og arbeidet med å skape bedre kår for malerkunsten i nord. I sin kunst viser B. en sterk påvirkning fra sin lærer Chr. Krohg.

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Tromsø, men med lengre opphold i Oslo der han bl.a. tilbrakte de siste år av sitt liv

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Oslo under Chr. Krohg 1921–23, det første år med friplass i tegnerklassen, deretter i malerklassen

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tromsø Kunstforening Faste Galleri
 • Oslo Bymuseum
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Tromsø Arbeiderforening, 1921
 • Tromsø Kunstforening, 1924
 • Tromsø Kunstforening, 1928

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1922
 • Høstutstillingen, 1926
 • Høstutstillingen, 1931
 • Høstutstillingen, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1923

Litteratur

 • Aftenposten, 10.06.1922
 • Morgenposten, 26.10.1922
 • Nationen, 26.10.1922
 • Aftenposten, 05.04.1923
 • Ytreberg, N.A., Tromsø bys historie, Tromsø, 1971, bd. 3, register s. 771
 • Tromsø Kunstforening 1924–74, Tromsø, 1974, s. 15, 17, 19, 21 og 23, (stensil)

Faktaboks

Normann Bakkehaug