Faktaboks

Lilla Hellesen
Født
13. oktober 1902, Kristiania
Død
1963, Oslo

H. oppnådde stor suksess med sine litografier i Norge og i utlandet før krigen. Form og motiver forandret seg lite i de årene hun var virksom. Hennes produksjon er sterkt romantisk preget. Menneskene sitter ensomt hensunket i tanker eller uttrykker henført bevegelse. Både figurer og landskap behandles svært summarisk. I portrettene utviklet hun derimot en nesten fotografisk realisme.

Familierelasjoner

Datter av

 • Engel Emil Herman Hellesen, lege
 • Marie Mejlænder, skuespiller

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1921–22
 • Statens Kunstakademi, Kristiania 1922–25

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Enkedronning Josephines legat 1922
 • Finnes legat 1922, -23
 • Henrichsens legat 1939
 • En rekke studiereiser i Europa
 • etter 1952 i perioder bosatt i Sverige

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Stavanger Faste Galleri
 • British Museum London
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Ateneum, Helsinki
 • Galleri Nazionale d'Arte Moderna, Roma
 • Bibliothèque Royale de Belgique, Brussel
 • Bibliothèque Nationale, Paris
 • New York Public Library
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Bodø Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • Årsmappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1932

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1924
 • Høstutstillingen, Oslo, 1927
 • Høstutstillingen, Oslo, 1928
 • Høstutstillingen, Oslo, 1930-1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1950
 • Høstutstillingen, Oslo, 1962
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1924
 • Vårutst. Oslo Kunstforening, 1924
 • Salon des Indépendants, Paris, 1926
 • Salon des Indépendants, Paris, 1929
 • Salon des Femmes Peintres, Paris, 1926
 • Salonen i Paris, 1927
 • Brooklyn Museum, 1929
 • The Art Institute of Chicago, 1931
 • Interskandinavisk grafisk kunst, Stockholm, 1931
 • Helsinki, 1931
 • Bildende kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Royal Institute Galleries, London, 1932
 • Royal Institute Galleries, London, 1933
 • Stedelijk Museum, Amsterdam, 1933
 • Den norske utst., Riga, 1934
 • Verdensutst. i Paris, 1937
 • Norsk grafikkutst., Roma, 1937
 • Interskandinavisk grafisk kunst, København, 1937
 • Sort-hvitt utst., Nasjonalgalleriet, Oslo, 1938
 • Norsk Grafikkunion, Helsinki, 1939
 • Nordiske konstnärinnor, Stockholm, 1948
 • Nordisk grafik, Stockholm, 1960

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1928
 • Trondheim Kunstforening, 1942
 • Stavanger Kunstforening, 1943
 • Stavanger Kunstforening, 1944
 • Gal. de la Toison d'Or, Brussel, 1949
 • Haugesund Kunstforening, 1949
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1963

Litteratur

 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, register
 • Deutsche Zeitung in Norwegen, 28.09.1943
 • Fritt Folk, 06.10.1943
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 91 (ill.)
 • Stavanger Avis, 02.10.1944, (ill.)
 • Nationen, 27.01.1945, (ill.)
 • Haugesunds Dagblad, 10.05.1949, (ill.)
 • Lohne, A., i Sarpsborg Arbeiderblad, 07.10.1949, (ill.)
 • Nordkapp, 28.04.1950, (ill.)
 • Flønes, O, Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 232
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 97, 111 (ill.)
 • Svenskt konstnärslexikon, Malmö, 1957, bd. 3, s. 94
 • Durban, A., i Morgenposten, 24.04.1963
 • Malmanger, M., i Dagbladet, 25.04.1963
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 09.05.1963

Faktaboks

Lilla Hellesen