H. oppnådde stor suksess med sine litografier i Norge og i utlandet før krigen. Form og motiver forandret seg lite i de årene hun var virksom. Hennes produksjon er sterkt romantisk preget. Menneskene sitter ensomt hensunket i tanker eller uttrykker henført bevegelse. Både figurer og landskap behandles svært summarisk. I portrettene utviklet hun derimot en nesten fotografisk realisme.