Faktaboks

Anders Svarstad
Svarstad, Anders Castus
Født
22. mai 1869, Hole
Død
22. august 1943, Oslo

Den svenske malerinne Tora Holmström. Anders Castus Svarstad. 1907. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Klosterruinene på Hovedøya. Anders Castus Svarstad. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Fra Gassverket. Anders Castus Svarstad. 1930. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Terrasse i Roma. Anders Castus Svarstad. 1913. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Kanal i Brügge. Anders Castus Svarstad. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

S. ønsket fra ungdommen av å bli kunstmaler. Etter å ha gått i lære som håndverksmaler begynte han på Tegneskolen, men ble frarådet av sin lærer å forsøke å bli kunstmaler. I stedet utdannet S. seg til dekorasjonsmaler. Etter endt utdanning drog han på svennevandring til Danmark og Tyskland. Etter et opphold som dekorasjonsmaler i Chicago kom han tilbake til Norge i 1894 for å studere videre ved Den kgl. Tegneskole med tanke på å bli kunstmaler, men påny ble han overtalt til å oppgi sitt ønske. Et håndverkerstipend satte ham i stand til å reise til Paris, der han i 1897 bodde sammen med billedhuggeren Carl Milles. På denne tid ble også S. venn av tolleren og maleren Henri Rousseau. S. bodde hos Rousseau i flere perioder under sine opphold i Paris og introduserte ham for sine norske kollegaer. I 1907 arrangerte S. en Rousseau-utstilling i Oslo Kunstforening.

Da S. debuterte på Høstutstillingen 1902 ble han straks lagt merke til som en særpreget maler. Hans tidlige bilder er preget av nyromantikkens fremheving av motivenes stemningsinnhold, som i bildene fra Hammersborg (1901, Bergen Billedgalleri og Lillehammer Bys malerisamling). S.' sosiale engasjement på denne tid kommer fram i Fabrikkarbeidersken (1902, privat eie), et av de få bybilder av S. der en figur er det dominerende motiv. Hovedverket blant de tidlige bybildene er Myrens mekaniske verksted (1906, Rasmus Meyers Samlinger, Bergen). Bildets mørke koloritt domineres av sotsvart, mønjerødt og irrgrønt, karakteristisk for S.' storbyskildringer fra årene 1900-1909. I 1906 oppholdt S. seg i Brugge og malte bl.a. Kanal i Brugge (1906, Nasjonalgalleriet, Oslo), Grønttorget i Brugge (Bergen Billedgalleri) og Grand Place i Brugge (1907, privat eie). I disse bildene har S. lagt fargen på i tykke lag, ofte i avgrensede felt, som gir overflaten et nærmest mosaikkaktig preg.

Under et opphold i Kristiania 1908 malte S. Innvielsen av Folkets Hus (Oslo Bymuseum) og påbegynte Fra Akerselven (1908-12, Drammens Kunstforening Faste Galleri). Årene 1908-13 oppholdt han seg hyppig i Italia. I byprospektene fra Roma og Napoli kommer det etter hvert inn en lysere koloritt og S. begynner å legge fargen på i tynne strøk hvor tegningen skinner igjennom. I Via Bocca di Leonore (1908, Rasmus Meyers Samlinger, Bergen) er motivet sett i fugleperspektiv, en synsvinkel S. ofte anvender for å fange inn det brokete liv som utfolder seg i storbyens gater. Fra oppholdet i Napoli 1909 stammer bl.a. St. Luca (Rasmus Meyers Samlinger, Bergen) og Virgiltempel i Napoli (Trøndelag Kunstgalleri). I 1912 bodd S. i London. Fabrikker ved Themsen (1912, Rasmus Meyers Samlinger, Bergen) gir med sin skildring av den hektiske aktivitet på havna, som er innhyllet i røyk og damp, en nærmest apokalyptisk visjon av storbyen. Bildet er også utført som radering (Nasjonalgalleriet). S. malte også portretter som ofte gir dyptloddende karakteristikker av modellen, som i Thora Holmström (1907, Nasjonalgalleriet) og Kristofer Janson (1909). S. malte sin fremtidige hustru Sigrid Undset 1911 (Rasmus Meyers Samlinger, Bergen, 1912, Den norske forfatterforening og 1917-18, Svarstad, A. C.s malerisamling). Fra 1913 bodde S. fast i Kristiania og fant sine motiver hovedsakelig i traktene omkring sine forskjellige tilholdssteder i byen. En rekke bilder med motiver fra Trefoldighetskirken er fra 1915, i 1916 malte han fra Foss bryggeri. S. bodde på Sinsen 1916-19 og malte flere utsiktsbilder over Oslo. 1919-26 bodde han i Brinkensgate på Kampen, og fra 1926 i Gabels gate med utsikt over Bygdøy og Oslofjorden. I 1926 malte S. på Hovedøya, bl.a. Klosterruinene på Hovedøya (1926, Nasjonalgalleriet). Blant S.' sene verker kan fremheves bildene fra Gassverket (1929 Oslo Lysverker, 1930 Nasjonalgalleriet, Oslo og 1936 Göteborg Konstmuseum). I 1938 og senere malte S. ofte i Tøyenhagen. I sine byprospekter hender det S. dikter til eller trekker fra og enkelte av hans bilder viser rene arkitektoniske fantasier, som Youngstorvet (1943). Dette viser kunstnerens visjon av hvordan han mente stedet burde ha vært.

Etter sin tilbakekomst til Norge 1913 utvidet S. sin motivkrets. Han oppholdt seg ofte på Ringsaker om somrene og malte landskaper derfra. Han tok også opp stillebenmaleriet. I 1920 besøkte S. de franske alper og i de følgende år malte han flere alpemotiver hvor de voldsomme fjellmassivene kontrasteres mot små fjellandsbyer. Året 1928 malte han stemningslandskaper fra traktene omkring Palermo. I 1930 besøkte han Nord-Norge. Kogen sett fra Skjervøy (1930-31, Nationalmuseum, Stockholm), bygger på inntrykk fra oppholdet. 1931 malte han i Setesdal. S. har også utført enkelte raderinger. Da han i 1919 stilte ut sin grafikk i Kunstnerforbundet, fikk han en kjølig mottagelse. Grafikken er ofte preget av at platene er overarbeidet. S. står som en isolert skikkelse i sin samtid. Han utstilte sammen med nyimpresjonistene Ludvig Karsten, Henrik Lund, Søren Onsager, Bernhard Folkestad og Theodor Laureng fra 1910, men skiller seg sterkt ut fra disse. I en artikkel i 1911 betegner Christian Krohg S. som "naturalismens nye herold. Men han har opdaget dens romantik, den som består i at drive prosaen såvidt, at den utløser poesi". S. tok avstand fra samtidens modernisme og forfektet sitt kunstsyn i en rekke artikler. I sin ungdom hadde han sympati med den sosialistiske bevegelse, men tok avstand fra Karl Marx. Under inntrykk av hendelsene under den 1. verdenskrig, endret S. holdning. Han tok avstand fra pasifisme og fra 1917 vendte han seg også mot bolsjevismen. S. ble opptatt av raseteorier og skrev flere artikler med antisemittisk innhold, holdninger som bidrog til å isolere ham. Da S. i 1925 ble innstilt av Bildende Kunstneres Styre som Christian Krohgs etterfølger som professor ved Kunstakademiet, reiste flere yngre kunstnere seg i protest. Da han ikke fikk professoratet dannet han sammen med Søren Onsager en egen kunstskole som de drev fram til 1929.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Guldbrand Hansen Svarstad, gårdbruker
 • Maren Guldbrandsdatter Gomnæs

Gift med

 • Antwerpen, 1912-1927 med Sigrid Undset, forfatter (f. 0001)
 • (Kristiania, 1904-1912 med Ragna Moe

Utdannelse

 • I lære som håndverksmaler hos Niels Hunstad, Lillestrøm
 • Den kgl. Tegneskole, utdannet håndverksmaler 1886-89
 • Elev Académie Colarossi, Paris under Gustave Courtois 1897-98
 • Elev av Laurits Tuxen, København 1898, Wilhelm Holter og Gudmund Stenersen, Kristiania 1900
 • Elev av Chr. Krohg

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Håndverkerstipend 1895
 • Finnes legat 1904, -05
 • Houens legat 1906, -07
 • Statens reisestipend 1913, -14
 • Bosatt i Chicago 1892-94
 • Studieopphold i Paris 1897-98, 1907, -10, -14
 • København 1898, 1905, -10
 • London 1907, -10, -12
 • Brugge 1906
 • Dresden 1907
 • München 1908
 • Wien 1908
 • Roma 1908-09, 1912-13
 • Napoli 1909
 • Berlin 1910
 • Stockholm 1911, -12
 • Antwerpen 1914
 • Reiser i USA, Frankrike og Sveits 1920
 • Palermo 1928

Stillinger, medlemskap og verv

 • Drev privat malerskole sammen med Søren Onsager i Oslo 1926-29
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, medlem jury 1908
 • Medlem Nasjonalgalleriets råd, innkjøpskomitéog kontrollkomité 1926-31
 • Medlem av Kunstnernes Hus, Oslo tilsynsråd 1934-39

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Rasmus Meyers Samlinger, Bergen
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Stavanger Faste Galleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Christianssands Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Tromsø Kunstforening Faste Galleri
 • Det Kgl. Slott, Oslo
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Musé d'Art Moderne, Paris
 • Petit Palais, Paris
 • Kunstmuseum Madrid (1938)
 • Svarstad, A. C.s malerisamling på Bjerkebæk, Lillehammer
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1914
 • Folkets Hus, Oslo, 1914
 • Høstutstillingen, 1902-1905
 • Høstutstillingen, 1907-1911
 • Høstutstillingen, 1913
 • Høstutstillingen, 1915-1919
 • Høstutstillingen, 1921-1923
 • Høstutstillingen, 1926-1928
 • Høstutstillingen, 1930-1931
 • Høstutstillingen, 1935-1936
 • Høstutstillingen, 1940
 • Dioramalokalet, Kristiania, 1903
 • Bergens Kunstforening vårutst., 1903
 • Den frie Kunstutst., Kristiania, 1904
 • Den norske utst., Stockholm, 1904
 • Les Indépendants, Paris, 1907-1908
 • De seks, Cassirers Kunstsalon, Berlin, 1910
 • De seks, Kunstforening København, 1910
 • Den norske utst., Helsinki, 1911
 • Den anonyme maleriutst., Oslo Kunstforening, 1913
 • Brightonutst., 1913
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Biennalen i Venezia, 1914
 • Vårutst., Oslo Kunstforening, 1914
 • Eidsvollsgalleri, 1914
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Norsk målarkonst, Göteborgs Konstfor., 1915
 • San Franciscoutst., 1915
 • Den norske utst., Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1917
 • Norske grafikeres utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Internordisk grafikk, Stockholm, 1924
 • Internordisk grafikk, København, 1925
 • London, 1928
 • Barcelona-utst., 1929
 • Nordisk utst., Kiel, 1929
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Secession Norwegische Kunst, Wien, 1931
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Riga, 1934
 • Contemporary Norwegian Painting, New York, 1936
 • Bianco e Nero - Artisti Grafici Norvegesi, Roma, 1937
 • Jubileums utstilling, Bergens Kunstforening, 1938
 • Oslo Kunstforening Vårutst., 1943

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1905
 • Oslo Kunstforening, 1907
 • Oslo Kunstforening, 1910
 • Oslo Kunstforening, 1911
 • Oslo Kunstforening, 1924
 • Oslo Kunstforening, 1969
 • Trondheim Kunstforening, 1908
 • Trondheim Kunstforening, 1924
 • Trondheim Kunstforening, 1948
 • Bergens Kunstforening, 1908
 • Bergens Kunstforening, 1919
 • Bergens Kunstforening, 1924
 • Stockholm, 1912
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1914
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1918
 • Stavanger Kunstforening, 1918
 • Stavanger Kunstforening, 1953
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1938
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1947
 • Kungliga Akademien, Stockholm, 1940
 • Göteborgs Konstmuseum, 1947
 • Ringerike Kunstforening, 1947
 • Gall. Katja Granoff, Paris, 1952
 • Haugesund Kunstforening, 1952
 • Kristiansund Kunstforening, 1952
 • Ålesund Kunstforening, 1952
 • Molde Kunstforening, 1952
 • Stavanger Kunstforening, 1953
 • Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 1973

Portretter

 • Maleri utført av Torstein Torsteinson (1899, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen gjengitt i Aftenposten 5.2.1911
 • Tegning utført av Kristofer Sinding-Larsen (1922) gjengitt i Tidens Tegn 22.5.1929
 • Litografi av Harald Krohg Stabell gjengitt i Ord och Bild, Stockholm 1929, s. 147
 • Flere selvportretter, tegnede selvportretter er gjengitt i Verdens Gang 7.5.1918, 5.11.1919 og Aftenposten 7.2.1920

Eget forfatterskap

 • I Kunstforeningen, Aftenposten, 03.10.1905
 • Norsk kunstskole, Samtiden, (Kristiania, 1909, s. 57-64
 • Bautastene og nationale moder, Samtiden, 1911, s. 53-60
 • Christian Krohg, Samtiden, 1911, s. 224-31
 • En kunstner (Robert Dietrich) Samtiden, 1913, s. 451-56
 • Jødernes havn, Samtiden, 1918, s. 305-25
 • Gilles de Rais. Naar en legende fra talglysenes tid blir belyst av en moderne luelampe, Samtiden, 1922, s. 256-76
 • Halfdan Strøm, Samtiden, 1923, s. 614-25
 • Vort Nationalgalleri og andre landes nationale kunstsamlinger, Samtiden, Oslo, 1925, s. 159-66
 • Til vore venner svenskene, Samtiden, 1925, s. 282-88
 • Gerhard Munthe, 1929, katalog minneutst. Oslo Kunstforening
 • S. skrev også litterære skisser av mer novellistisk art og flere artikler med politiske emner

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 410
 • Grand Revue, Paris, 1907, vårnr
 • Neuilly, C., i La Revue Moderne Universelle, Paris, 15.04.1908
 • Urd, (Kristiania, 1910, s. 499
 • Krohg, C., De seks, Kunst og Kultur, 1910-1911, s. 219-32
 • Berg, H., Kunst og Kultur, 1913-1914, s. 195-97 (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1912-1938
 • Exhibition of Modern Norwegian Art, Brighton, 1913, (ill.), katalog
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, s. 66, 104, 134, 202 (ill.), katalog Jub.utst.
 • Hannover, E., Thiis, J., Laurin, C. G., Scandinavian Art, New York, 1922, s. 610
 • Brinchmann, N. A., Norges Jubilæumsutstilling. Officiel beretning, (Kristiania, 1924, bd. 2, s. 390, 393, 418 (ill.)
 • Laurin, C. G., Nordisk konst, Stockholm, 1925, bd. 3, s. 327-29 (ill.)
 • Lexow, E., Norges kunst, Oslo, 1926, s. 310, 312, 314 (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1927, bd. 22, s. 647
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register (ill.)
 • Apollo, London, 1928, nr. 8, s. 309 (ill.)
 • Langaard, J. H., Samtida konst i Norge, Malmö, 1929, s. 19, 92-94
 • Laurin, C. G., Konsthistoria, Stockholm, 1929, bd. 3, s. 251
 • Kent, C. A., Svarstad, A. C., Ord och bild, Stockholm, 1929, pl. mot s. 128, 147-59 (ill.)
 • Grevenor, H., Introduksjon til Norges kunst i 99 bilder, Oslo, 1930, s. xxiv, pl. 79 (ill.)
 • Grevenor, H., Langaard, J. H., Norges billedkunst siden 1814, Oslo, 1933, s. 81
 • Nygård Nilssen, A., På arbeid, Oslo, 1934, s. 34-35 (ill.)
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, Oslo, 1936, register (ill.)
 • Hoppe, R., Thorstein Laurins samling, Stockholm, 1936, s. 172, katalog
 • Østby, L., Das Bildnis in Norwegen, Hamburg, 1937, s. 73
 • Willoch, S., Nasjonalgalleriet gjennem hundre år, Oslo, 1937, s. 151, 153, 177
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1938, bd. 32, s. 331
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838-1938, Bergen, 1938, s. 129, 134, 149 (ill.)
 • Oslo, 1938, katalog nr. 62 Kunstnernes Hus
 • Finne, H. Grønn, i Holbø, K, Onsager, S., Svarstad, A. C., Stockholm, 1940, (ill.), katalog
 • Stenstadvold, H., Norske malerier gjennem hundre år, Oslo, 1943, s. 114-15 (ill.)
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 59, 84, pl. 77
 • Anker, N. Roll, Min venn Sigrid Undset, Oslo, 1946, s. 13-16, 20, 26-27, 35, 47
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, Oslo, 1946, register (ill.)
 • Stenstadvold, H., Norge som malerne så det, Oslo, 1947, pl. 37
 • Holbø, H., Oslo, 1947, (ill.), i katalog minneutst. Kunstnernes Hus Oslo
 • Bonytt, 1947, nr. 3 s. xii
 • Bonytt, 1953, nr. 11/12 s. xviii
 • Daae Neraas, C., Svarstad, A. C.s Oslo-malerier, St. Hallvard, 1950, s. 129-40
 • Daae Neraas, C., Svarstad, A. C.s Oslo-malerier, St. Hallvard, 1951, s. 49-61 (ill.)
 • Ringaard, M., Byen under fjellet. Holmestrand 1752-10. november-1952, Oslo, 1952, s. 196
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 68-72, 77 (ill.)
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Kielland, E. Christie, Harriet Backer, Oslo, 1958, register
 • Seierstad, J., østvedt, E., Skiens historie, (Skien, 1959, register
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt, Oslo, 1960, register
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1966, bd. 15, s. 325-27
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Thue, O., Christian Krohg. En bibliografi, Oslo, 1968, register
 • Statens Kunstakademi 60 år, Thue, O., Oslo, 1969, s. 8, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Krane, B., Sigrid Undset. Liv og meninger, Oslo, 1970, register
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 133, 250 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 236, 238, 240
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 55-56 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1981, s. 61
 • Kunst og Kultur, 1982, s. 171
 • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Tromsø, 1971, register bd. 3
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1972, bd. 18, spalte 297-98 (ill.)
 • Hjelde, G., Kavli, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, s. 296, 430
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945-1970, Trondheim, 1973, register
 • Gudbrandsdalen. Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, register
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 10, s. 24
 • Buskerud. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register
 • Møre og Romsdal. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Senje, S., Akerselva, Oslo, 1977, s. 129
 • Undset, S., Kjære Dea, Oslo, 1979, s. 166, 168-74, 176-78, 180, 184-87, 190, 195, 220 (ill.)
 • Askeland, J., Norsk malerkunst, Oslo, 1981, register
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 304 (ill.)
 • Ritzau, T., Ascani, K. (Red.), Rom er et fortryllende bur, København, 1982, register (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, register bd.t7
 • Aftenposten, 10.10.1903
 • Aftenposten, 06.06.1905
 • Aftenposten, 02.05.1907
 • Aftenposten, 31.08.1907
 • Krohg, C., i Verdens Gang, 10.06.1907
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 08.09.1907
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 18.10.1908
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 19.10.1908
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 20.10.1907
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 05.02.1911, (ill.)
 • Tidens Tegn, 12.02.1911, (ill.)
 • Meselius, C., i Dagens Nyheter, Stockholm, 01.04.1912
 • Aftenposten, 16.04.1912
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 30.05.1912
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 22.04.1913
 • Tidens Tegn, 23.01.1914
 • Morgenbladet, 23.01.1914, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 24.01.1914
 • Haug, K., i Social-Demokraten, 26.01.1914
 • Haug, K., i Social-Demokraten, 12.02.1914
 • Tidens Tegn, 09.10.1915
 • Tidens Tegn, 13.10.1915
 • Tidens Tegn, 16.10.1915-17.01.1915
 • Tidens Tegn, 29.10.1915-30.01.1915
 • Bing, J., i Bergens Aftenblad, 22.09.1917
 • Verdens Gang, 07.05.1918, (ill.)
 • Aftenposten, 08.05.1918
 • Sinding, Sigmund, Aftenposten, 16.05.1918
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 09.05.1918
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 09.05.1918
 • Norske Intelligenssedler, 10.05.1918
 • Morgenbladet, 12.05.1918
 • Morgenbladet, 06.11.1919
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 19.05.1918
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 03.11.1919
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 05.11.1919, (ill.)
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 14.11.1919
 • Holter, K., i Stavanger Aftenblad, 11.12.1918
 • Bergens Annoncetidende, 22.01.1919
 • Korsvold, P., i Bergens Tidende, 26.01.1919
 • Korsvold, P., i Bergens Tidende, 23.03.1919
 • Nationen, 05.11.1919, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.11.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 05.09.1924
 • Soot, P. B., i Norske Intelligenssedler, 10.11.1919
 • Haug, K., i Aftenposten, 07.02.1920, (ill.)
 • Bing, J., i Bergens Arbeiderblad, 22.10.1924
 • Aftenposten, 13.05.1925
 • Aftenposten, 17.05.1925
 • Aftenposten, 20.05.1925
 • Aftenposten, 17.12.1925
 • Oslo Aftenavis, 14.05.1925
 • Tidens Tegn, 15.05.1925
 • Tidens Tegn, 29.05.1925
 • Tidens Tegn, 13.06.1925
 • Tidens Tegn, 12.09.1925
 • Tidens Tegn, 10.10.1925
 • Haug, K., i Aftenposten, 22.05.1929, (ill.)
 • Hølaas, O., Aamodt, A., i Arbeiderbladet, 22.05.1929, (ill.)
 • Morgenbladet, 23.05.1929
 • Willoch, S., i Aftenposten, 17.11.1938
 • Vibe, R., i Ringerikes Blad, 22.05.1939
 • Fritt Folk, 02.04.1943, (ill.)
 • Aftenposten, 23.08.1943
 • Holbø, K, i Gudbrandsdølen, 24.08.1943
 • Morgenposten, 25.08.1943
 • Dagsposten, 14.10.1944, (ill.)
 • Dagbladet, 17.01.1947
 • Morgenbladet, 18.01.1947
 • Morgenposten, 18.01.1947
 • Verdens Gang, 18.01.1947
 • Nationen, 18.01.1947
 • Finne, H., i Friheten, 24.01.1947
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 24.01.1947
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 25.01.1947
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 25.01.1947
 • Daae Neeraas, C, i Akershus, 26.01.1947
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 29.01.1947
 • Revold, R., i Morgenbladet, 31.01.1947
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 03.02.1947
 • Idelius, B., i Morgenposten, Göteborg, 03.10.1947
 • Ringerikes Blad, 28.10.1947
 • Ringerikes Blad, 10.1947-29.01.1947
 • Nationen, 18.08.1948
 • Nidaros, 04.09.1948
 • Bakken, H., i Adresseavisen, 11.09.1948
 • Morgenbladet, 24.03.1952
 • Morgenbladet, 26.07.1952, (ill.)
 • Dagen, 07.07.1952
 • Svarstad, C. Undset, i Aftenposten, 26.07.1952
 • Svarstad, C. Undset, i Aftenposten, 28.07.1952
 • Møre Dagblad, 01.10.1952
 • Gauguin, Pola, i Romsdals Budstikke, 13.10.1952
 • Sunnmørsposten, 23.10.1952
 • Peson, J., i Sunnmøre Arbeiderblad, 25.10.1952, (ill.)
 • Haugesunds Dagblad, 22.11.1952
 • Haugesunds Avis, 29.11.1952
 • Storstein, A. R., i 1ste Mai, 20.01.1953, (ill.)
 • Morgenposten, 05.01.1954, (ill.)
 • Svarstad, C. Undset, i Morgenbladet, 22.05.1969
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 22.05.1969
 • Aftenposten, 23.05.1969, (ill.)
 • Steen Johnsen, S., Aftenposten, 02.06.1969
 • Durbin, A., i Morgenposten, 28.05.1969
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 05.06.1969
 • Werenskiold, M., i Dagbladet, 07.06.1969, (ill.)
 • Svarstad, C. Undset, i Aftenposten, 26.03.1973, (ill.)
 • Svarstad, C. Undset, i Aftenposten, 14.08.1973
 • Svarstad, C. Undset, i Aftenposten, 18.08.1973, (ill.)
 • Dagbladet, 06.03.1974

Faktaboks

Anders Svarstad