G. debuterte i Stavanger Kunstgalleri i 1970. Hun gjorde seg bemerket som en teknisk dyktig tegner og grafiker med dragning mot det litterære og romantiske. Portretter, interiører og landskaper utgjør hovedtyngden i hennes billedverden. Et yndet motiv er Jærlandskapet som hun gjennom sin oppvekst i Nærbø fikk nært kjennskap til. Hit kom hun 13 år gammel etter å ha bodd flere år i Japan. Det var for øvrig i Japan hun fikk sin første tegneundervisning. G. spenner over et vidt spekter i sin kunst. Hun veksler mellom maleri, tegning og grafikk, men arbeider sjelden med de forskjellige kunstgrener samtidig. G. deltok på utstillingene Romantikk-Realisme i Oslo Kunstforening 1978 og 1979. Her viser hun symbolistiske og nyrealistiske bilder som f.eks. Stengetid 1979. G. må sees som eksponent for denne nye stilretning innen norsk maleri.