Faktaboks

Magne Rudjord
Rudjord, Magne Johan
Født
28. november 1951, Fredrikstad

R. debuterte med separatutstilling i Unge Kunstneres Samfunn i 1974, mens han ennå gikk på Kunstakademiet. Uttrykksform og siktemål virket først noe uavklaret, men snart nådde han fram til et karakteristisk, figurativt formspråk. Her inngikk fragmentariske referanser til gjenkjennelige motiver sammen med nonfigurative elementer, og det hele framstod gjerne som halvt utvisket. Disse tilsynelatende uventede kombinasjonene utgjorde likevel tematiske enheter. I På solsiden (1976, Morgenbladets pris s.å. Oslo kommunes kunstsamlinger), bidrog også den karakteristiske laseringsteknikken med akrylfarge på upreparert bomullslerret til særpreget. Både innslag basert på fotoforlegg og friere utformede elementer inngår. Slike bilder virker gjerne stillferdig og preges av estetiske siktemål. På sitt vis speiler de også R.s interesse for gjenskapelse av skillet mellom ytre og indre virkelighet, gjerne bestemt ut fra en meditativ holdning. Billedtitlene kunne også virke tvetydige og litt ironiske. Både i dette og i bruken av virkemidlene kan det trekkes visse paralleller til pop-kunstnere som Robert Rauschenberg og Jasper Johns. Mer åpenbart i bildene er likevel R.s stilling til aktuelle problemer, som økologi og forurensningsproblematikk. Tidvis kan de også oppfattes som protester mot maktmisbruk, krig og vold. Men ved siden av slike forholdsvis kompliserte billedutsagn, både med hensyn til tematikk og virkemidler, har R. skapt en rekke enklere, mer umiddelbart oppfattede og gjengitte scener. Ofte dreier det seg her om lyriske og litt melankolske landskapsmotiver, enkelte ganger om tilsynelatende entydige motiver som likevel kan ha dobbeltbetydning. Slik er f.eks. tilfellet med Fergemannen (1977). R. har også vist flere selvportretter, ikke uten en viss selvironi.

Separatutstillingene i 1978 og 1980 tilkjennegav et konsekvent arbeid med slike virkninger og motivtyper. I de senere år har R. imidlertid gjort seg mindre gjeldende med separatutstillinger. Foruten bruk av tydeligere billedformer kan det i hans senere produksjon spores tendenser mot sterkere og klarere koloristiske virkninger. Høsten 1978 dannet R., Morten Juvet og Petter Brønn Gruppe Elg. Hans bidrag til deres fellesutstillinger er underlagt gruppens nærmest anarkistiske siktemål, og er til en viss grad også utarbeidet i samarbeid med de to andre. R.s innslag er det minst ytterliggående både når det gjelder virkning og utnyttelse av billedmediet. Se også Morten Juvet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Helga Skarpeid
 • Lars Kristian Rudjord

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Vesterøy, Hvaler i Østfold

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, hospitant under Chrix Dahl 1970–72
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Halvdan Ljøsne, Ludvig Eikaas og Arne Malmedal 1972–77

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Ødegaards legat 1975
 • Kråkerøy kommunes Arisholmstipend 1976
 • Helga og Hans Reusch' legat 1977
 • Statens reisestipend 1978
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1982
 • Studiereiser til Paris, London, Durham 1977–78

Stillinger, medlemskap og verv

 • Amanuensis Vestlandets Kunstakademi 1979–81, rektor 1980–81
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Østfold Bildende Kunstnere
 • medlem interimsstyret Oslo Bildende Kunstnere 1977

Priser, premier og utmerkelser

 • Morgenbladets pris Høstutstillingen 1976
 • pris triennalen i Nürnberg 1979

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Christianssands Faste Galleri
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Statens Kunstakademi, Oslo
 • Kråkerøy kommune

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1974
 • Gall. 12 B, Fredrikstad, 1976
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1978
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1980
 • Gall. Buttekvern, Brumunddal, 1979
 • Christianssands Kunstforening, 1982
 • Gall. Bar Bar, Fredrikstad, 1984
 • Drammens Kunstforening, 1984

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1976-1977
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1976
 • Østlandsutstilling, 1979
 • Vestlandsutstillingen, 1981
 • To kritikere ser tilbake, Kunstnernes Hus, Oslo, 1978
 • Tegnetriennalene, Nürnberg, 1979
 • Tegnetriennalene, Genk, 1979
 • 11. Festival International de la Peinture, Cagnes-sur-mer, 1979
 • 27 unge malere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1981

Gruppeutstillinger

 • Gruppe Elg, IFK-Galleri, Trondheim, 1976
 • Gall. 1, Bergen, 1977
 • Gall. 7, Oslo, 1977
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1979
 • Trondheim Kunstforening, 1979
 • Bergen kunstforening, 1982
 • Skien kunstforeninger, 1982
 • Kalvøyafestivalen, Bærum, 1982

Eget forfatterskap

 • Rudjord, Magne, Brønn, P., Juvet, M., Gruppe Elg, Oslo, 1978, Sammen med, katalog Kunstnernes Hus

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1975, s. 116
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 63, 187
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 195
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 127
 • To kritikere ser tilbake, Oslo, 1978, katalog Kunstnernes Hus
 • Sørensen, G., i Norsk maleri 70-tallet, Oslo, 1980, s. 30–32
 • Sørensen, G., i Kunst, Oslo, 1980, nr. 4, s. 14–27 (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 26.10.1974, Aviser
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 02.11.1974
 • Morgenbladet, 05.10.1976
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 20.04.1977, (ill.)
 • Morgenavisen, 21.04.1977, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 18.02.1978
 • Dæhlin, E. O., i Arbeiderbladet, 21.02.1978
 • Flor, H., i Dagbladet, 23.02.1978
 • Hougen, P., i Verdens Gang, 25.02.1978
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 12.01.1979
 • Flor, H., i Dagbladet, 18.01.1979
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 18.01.1979
 • Klassekampen, 22.01.1979, (ill.)
 • Demokraten, 26.01.1979
 • Solberg, O. K., i Hamar Arbeiderblad, 27.03.1979
 • Adresseavisen, 07.12.1979
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 21.11.1980
 • Bergens Arbeiderblad, 19.02.1982, (ill.)
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 27.01.1982
 • Telemark Arbeiderblad, 12.05.1982, (ill.)
 • Demokraten, 10.07.1982
 • Fredriksstad Blad, 13.11.1982
 • Fredriksstad Blad, 16.08.1984
 • Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 05.09.1984