B. har hatt flere utsmykningsarbeider for kirkebygg, (treskulptur og glassmaleri). 1955–56 laget han trerelieffet Arbeide i skogen for Saugbruksforeningens Hovedkontor i Halden, og i 1960 betongskulpturen Stenalderpiken maler korn for Brovoll Mølle, Moelv. B. arbeidet 6 måneder hos brukskunstneren Gunnar Havstad i 1963, og fra 1964 begynte han produksjonen av brukskunst i tinn og tre og er innehaver av Saga brukskunst. For Rikshospitalet malte han i 1976 portrettene av prof. Peter Berdal og prof. Odd Opheim.