Faktaboks

Patroculus von Hirsch
Født
november 1758, Fredrikshald
Død
16. oktober 1828, Tuv i Gran

H. ble løytnant i ingeniørkorpset 1783. I tiden 1786–1790 bodde han i København. Han fikk avskjed som kaptein i infanteriet 1790 og ble ansatt som lærer i matematikk, militærvitenskap og tegning ved Den matematiske skole i Christiania samme år. H. ble major i 1805 og pensjonert i 1808. Fra 1811 til 1814 var han lærer ved Christiania Kunstskole. Prinsregenten ansatte H. i ingeniørbrigaden 1814. H. har etterlatt seg en rekke viktige kart av løkkene omkring Christiania, men det er få byggverk som har vært tilskrevet ham. Tukthuskirkens interiør , benkene og galleriet ble utformet av H. i louis-seize-stil .

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bolette Christine Heide
 • Patroculus von Hirsch, premierløytnant

Gift med

 • København, 1787 med Bolette Christine Müller (1765 - 1806)
 • Christiania, 1807 med Magna Kinck

Utdannelse

 • Militære-matematiske skole i Christiania 1773–1777, eksamen 1780

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer i tegning og matematikk ved Krigsskolen i Christiania fra 1790

Utførte arbeider

 • Alle i Oslo: Hospitalkirkens interiør (ca. 1794)
 • Ominnredning av Tukthuskirken (1793–1800)
 • Løytnant- og vaktmesterbolig på Akershus festning, i dag kommandantbolig, bygning 59 (1798)
 • Prosjekter: Ridehus ved Akershus festning (1805)
 • Magasinbygninger forskjellige steder i landet, (noen muligens utført.)

Portretter

 • Miniatyrmaleri, (1886, i E. M. Comontars eie, Arendal)

Eget forfatterskap

 • Begyndelses grunde til den teoretiske mathematik, Christiania, 1799
 • De første grunde til geometrisk landmåling, Christiania, 1800

Litteratur

 • Halvorsen, J. B., Norsk forfatterleksikon 1814–1880, (Kristiania, 1888, s. 677-678
 • Sinding Larsen, F., Den norske krigskoles historie i eldre tid, (Kristiania, 1900, s. 81, 114, 117, 141, 149, 190, 193
 • Krogvig, A., Fra den gamle tegneskolen, (Kristiania, 1918, s. 22-24
 • Schnitler, C. W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 103
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1934, bd. 6, s. 123-124
 • Berg, Arno /Navn>, Fischer, G., Semmingsen, I., Oslo hospitals historie, Oslo, 1939, s. 191-194, 198
 • Ovenstad, O., Militærbiografier, den norske hærs offiserer, Oslo, 1948, s. 471-472
 • St. H. register bd., Oslo, 1956, s. 63
 • Norsk Militær Tidsskrift, Oslo, 1965, s. 402
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1922, s. 136-140 (ill.)
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1925, s. 4
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1970, s. 66-67 (ill.)

Faktaboks

Patroculus von Hirsch