Faktaboks

Hans Johnsen Budal
Født
6. juni 1830, Budal i Sør-Trøndelag
Død
4. mars 1879, Kristiania

Som ung arbeidet B. med treskjæring på sitt hjemsted, hans talent ble oppdaget, og han ble sendt til Christiania av prost Bødtker i 1847. Der gikk han i 5 år i lære hos snekkermester Borge, samtidig som han studerte ved Den kgl. Tegneskole. Med unntak av ett år, da han var hjemme i Budal, var han i Christiania fra 1847 til 1854, da han på håndverkerstipend drog til København for å utdanne seg som ornamentskjærer hos modellør Conradsen. Samtidig begynte han ved Kunstakademiet for å utdanne seg som billedhugger, og var elev av prof. Jerichau fra 1855–61. For å livnære seg måtte han arbeide som assistent for andre billedhuggere, fortrinnsvis for prof. Jerichau. Fra slutten av oppholdet i København stammer en liten genrefigur, Lekekamerat (En liten pike som leker med kattunge). Han laget i denne tiden også noen arbeider som skulle stilles ut i Kunstforeningen i Christiania i 1861. I 1859 laget han En stående falk, og mot slutten av København-oppholdet hadde han et oppdrag for et apotek. Fra København-tiden er antagelig en skisse i gips, En viking, sannsynligvis til en gallionsfigur. I 1861 fikk han Statens kunstnerstipend og reiste til Roma, der han var til 1871. Dårlig helse og dårlig økonomi plaget ham under oppholdet. For å livnære seg måtte han til tider arbeide som assistent i Fladagers atelier, og han måtte arbeide som steinhugger og steinpukker i italienske landsbyer. Av arbeider som ble laget under Roma-oppholdet kjennes Kristus på korset og Pike med død fugl, begge etter bestilling av hans mesen, sogneprest W. Sverdrup, og Badende ung pike. Alle disse arbeidene ble utstilt på Den skandinaviske kunstutstilling i Stockholm i 1866. To statuer i gips av en nymfe som setter opp sitt hår mens hun speiler seg i vannet er antagelig fra 1863. Begge disse ble utstilt og solgt i Kunstforeningen i Christiania. I alt utstilte og solgte han 10 arbeider til Kunstforeningen i perioden 1861-69. Fra 1860-årene stammer antagelig en kopi av et antikt niobidehode. I 1871 reiste han tilbake til Christiania, der han virket fram til sin død i 1879. Dårlig helse gjorde at han over lengre perioder ikke fikk arbeidet. Av hans arbeider i denne perioden kjennes: portrettmedaljong i marmor av Joh. Schønning (1871); portrettmedaljonger av presten Stockfleth og hustru (1871–74); marmorbyste av dronning Louise (1872); portrettmedaljong av grosserer Th. Henriksen (1872); kopi etter antikk byste av keiser Augustus (på bestilling av marineløytnant Sverdrup), (1872); marmorbyste av kong Carl 15. (på bestilling av kong Oscar) (1872–75); ornamenter til en bygning (1874); marmorbyste av rektor Johan Friis, Kristiansand (1878). I 1874 hadde han planer om å lage en kopi av en Venusbyste, men den ble antagelig aldri utført. I 1878 fikk han bestilling på en Kristusfigur i kleberstein til domkirken i Trondheim, men var da for syk til å kunne utføre oppdraget.

B. var en av de mange bygdegutter med bakgrunn i treskjæring som ble rekruttert til billedhuggerkunsten i Norge på 1800-tallet. Mange av dem opplevde, som B., at trange økonomiske kår gjorde det vanskelig å utvikle evner og muligheter fullt ut. B. er en typisk overgangsfigur i norsk skulptur. De antikke motivene i hans kunst er representative for den tidligere tradisjon, mens de lett idylliske genremotivene er typisk for det nye som kommer fram i norsk skulptur i 1850-årene.

Familierelasjoner

Sønn av

Utdannelse

 • Begynte i 1847 på Den kgl. Tegneskolen i Christiania. Fikk undervisning der i 5 år, samtidig som han gikk i lære hos snekkermester Borge
 • Til København i 1854 for å utdanne seg som ornamentskjærer hos modellør Conradsen
 • Begynte i 1855 på Kunstakademiet i København for å utdanne seg som billedhugger, hvor han var elev av Jens Adolf Jerichau 1855–61

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Håndverkerstipend 1854
 • Statens kunstnerstipend 1855 og 1861
 • Opphold i København 1855–61
 • Roma 1861–71

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Kunstforeningen i Christiania
 • av Industrifor. i Christiania

Priser, premier og utmerkelser

 • Den lille sølvmedalje fra Kunstakademiet i København i 1855
 • den store sølvmedalje i 1856

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Charlottenborgutstillingen, 1855
 • Charlottenborgutstillingen, 1856
 • Den skandinaviske kunstutstilling, Stockholm, 1866
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914

Portretter

 • Portrett av B. i Ny ill.Tid. 1879 nr. 13
 • I Gauldalsminne, 1935, s. 602

Litteratur

 • Morgenbladet, 1849, nr. 37
 • Morgenbladet, 1860, nr. 92, 358
 • Morgenbladet, 1863, nr. 203
 • Morgenbladet, 1871, nr. 183
 • Morgenbladet, 1879, nr. 64A, 67B, 70A
 • Aftenbladet, 1879, nr. 55
 • Ny ill.Tid., 1879, nr. 13
 • Dietrichson, L., Den skandinaviska Konst-Exposition i Stockholm 1866, Stockholm, 1866, s. 92
 • Dietrichson, L., Den norske treskjærerkunst, (Kristiania, 1878, s. 91
 • Dietrichson, L., Det norske nationalgalleri, (Kristiania, 1887, s. 40
 • Dietrichson, L., Svundne Tider, (Kristiania, 1901, bd. 3, s. 41, 58, 66
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1905, bd. 3, s. 8
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 299
 • Bakken, Joh., Billedhugger Hans Johnsen Budal, Gauldalsminne, Trondheim, 1935, s. 577–612 (ill.)
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, Oslo, 1936, s. 68, 210
 • Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 329 (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, bd. 4, s. 195
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1908, bd. 2, s. 322
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1925, bd. 2, s. 322

Faktaboks

Hans Johnsen Budal