P. fikk borgerskap som murmester i Christiania 1632. Muligens kan han ha vært overflyttet fra en dansk festning, for straks etter ankomsten til Norge fungerte han som den faste murmester på Akershus. P. omtales i offisielle dokumenter også under den mer pretensiøse betegnelse byggmester. I 16 år hadde han hånd om de fleste større byggeoppgaver på Akershus, ofte med entrepriser sammen med Fredrik Møller. Arbeidene kan følges i detalj fra år til år gjennom lensregnskapene. Under den viktige byggeperioden i Christiania i 1640-årene hadde P. antagelig privatoppdrag i større utstrekning enn hva som er kjent i dag.