Faktaboks

Morten Pfundt
Phundt, Martin
Død
1653, Christiania (død mellom 1653-55)

P. fikk borgerskap som murmester i Christiania 1632. Muligens kan han ha vært overflyttet fra en dansk festning, for straks etter ankomsten til Norge fungerte han som den faste murmester på Akershus. P. omtales i offisielle dokumenter også under den mer pretensiøse betegnelse byggmester. I 16 år hadde han hånd om de fleste større byggeoppgaver på Akershus, ofte med entrepriser sammen med Fredrik Møller. Arbeidene kan følges i detalj fra år til år gjennom lensregnskapene. Under den viktige byggeperioden i Christiania i 1640-årene hadde P. antagelig privatoppdrag i større utstrekning enn hva som er kjent i dag.

Familierelasjoner

Gift med

 • 1670 med Maren Nielsdatter (d. 1670)

Utførte arbeider

 • Reparasjonsarbeider Tjølling kirke (1634) og Fiskum (gamle) kirke (1635)
 • Hans Eggertsens gård, Rådhusgt. 7, Oslo (1643, senere ombygd)
 • Akershus slott (utvalg): Arbeider i perioden 1632–47, bl.a. hvelvet kruttkammer Knutstårnet (1636–37, revet), påbygging av en etasje med trappegavler Jomfrutårnet (1637–40, revet), Skriverstuefløyen (1638–40), kjelleren Pengehat under nordre del av østfløyen (1639)
 • Akershus festning (utvalg): Arkelihus (1639–41)
 • Toetasjes bryggerhus (1644–45) sammen med Fredrik Møller
 • Festningsvoller bl.a. sydøstre bastion etter kontrakt 1644 sammen med Fredrik Møller

Litteratur

 • Storm, G., Akershus Slot fra 14. til midten af 17. aarh., (Kristiania, 1901
 • Fett, H., Norges kirker i det 16. og 17. aarhundrede, (Kristiania, 1911, s. 65
 • Widerberg, C. S., Akershus festning, Oslo, 1932, s. 37, 56, 79, 93–106, 117, 139–40, 144–48, 164, 170–72, 175–78 (ill.)
 • Berg, Arno, Akershus slott i 1600–1700-årene, Oslo, 1951, bd. 2, register s. 165 og s. 136__-;38 (ill.)
 • St. Hallvard register bd., Oslo, 1956, s. 105
 • Christie, H., Christie, S., Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 2, s. 244, 342
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok register bd., Sarpsborg, 1963, s.360
 • Byborgerens hus i Norge, Oslo, 1963, s. 40 (ill.)
 • Berg, Arno, Det gamle Christiania, Oslo, 1956, s. 9
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bd. 3, s. 20