Faktaboks

Solveig Lønne Christiansen
Lønne, Solveig
Født
19. juli 1930, Sandefjord

De to første årene etter eksamen hadde C. forskjellige frilans-oppdrag. Fra 1953 til 1957 var hun medarbeider hos arkitektene Skottun og Midttun i Sandefjord. Hun har siden drevet egen praksis i nært samarbeide med sin mann, Alex C., og hans arkitektkontor. Sammen med ham og flere andre arkitekter var hun med i Romsåsteamet fra 1971 til 1978. C.s hovedbeskjeftigelse som interiørarkitekt har vært planlegging, innredning og møbeldesign. Hun har vesentlig arbeidet med boliger, skoler, daghjem og aldersinstitusjoner og anvender først og fremst furu i klare, robuste og karakterfulle innredninger. Spesielt må fremheves det gjennomarbeidete innredningssystemet Bombibitt. C. har også arbeidet som utstillingsarkitekt. Ved siden av dette har hun bidratt med boligstoff og fotoarrangementer i tidsskrifter, og har holdt kåserier om bolig og møbler i Norsk rikskringkasting. C. er opptatt av å skape gode ting til bruk i vår hverdag. Ved sin allsidige virksomhet prøver hun å påvirke både planleggere og den alminnelige bruker. Fremfor alt arbeider hun for å skape et barnevennlig miljø i hjem og skole.

Familierelasjoner

Datter av

 • Sia Sjuve
 • Ole J. Lønne

Gift med

 • Alex Christiansen, arkitekt

Utdannelse

 • Skolen for Boligindretning, København, eksamen 1951

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Interiørarkitekters Landsforening
 • styremedlem 1967–69, viseformann 1980
 • styremedlem Landsforbundet Norsk Brukskunst 1979
 • varamann i Norges Kunstnerråds styre (gruppe 5) 1980
 • formann i juryen for møbleringskonkurransen "Rom å leve i", arrangert av Møbelprodusentenes Landsforening og Møbelhandlernes Landsforbund 1979

Priser, premier og utmerkelser

 • 2. premie og innkjøp i konkurranse om tapetmønstre for Vallø Tapetfabrikk (sammen med Alex C.) 1952
 • 3. premie i Aftenpostens konkurranse "Ønskehuset" 1953
 • 1. premie i Oslo Kommunes konkurranse om utbygging av Lysejordet, 1973 (sammen med A. Bastiansen, A. Christiansen, B. Normann, S.E. Svendsen og fl.)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • C.s viktigste arbeider som innredningsarkitekt, er Ravnkollen skole og daghjem
 • Tiurleiken skole og daghjem
 • Romsås senter med sykehjem, skole m.m.
 • Lysejordet skole (alle i Oslo)
 • Blystadlia skole, Rælingen (alle arbeider fra -70-årene)

Illustrasjonsarbeider

 • De fleste av C.s artikler er illustrert. Det er alltid gjort av henne selv, også i de tilfeller hvor hun har skrevet sammen med sin mann. Se Eget forfatterskap

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Gall. Vognremissen, Oslo, 1977
 • Bygg reis deg, 1958
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 1958
 • Tekstil 64, Kunstnernes Hus, Oslo, 1964
 • Landsforbundet Norsk Brukskunsts jubileumsutstilling, Landsforbundet Norsk Brukskunsts lokaler U2, Oslo, 1968
 • Paris, 1968

Eget forfatterskap

 • Vi selv og våre hjem, 1953-1955, fra nr. 6 til nr. 5 (alle ill.), (sammen med Alex Christiansen), Artikler i de fleste nr.
 • Bonytt, 1960, mellom s. 10 og s. 11, mot s. 28, mot s. 102, mot s. 103, mot s. 195
 • Bonytt, 1967, s. 10-12
 • Bonytt, 1968, hefte 1, s. 12, 13, hefte 2, s. 4, 5, hefte 3, s. 4–9, hefte 4/5, s. 8–11, hefte 8/9, s. 48, 49, (alle ill.)
 • Ung i dag, Oslo, 1962, s. 195–203 (ill.)
 • Våre hjem, 1963, fra nr. 2 til nr. 12 (alle ill.), artikler i de fleste nr.
 • Tekstil 64, 1964, s. 13–23, s. 30–38 (ill.), katalog Landsforbundet Norsk Brukskunst
 • Inne, 1972, nr. 4, s. 2–5
 • Inne, 1973, nr. 4, s. 6 (ill.), nr. 8, s. 13
 • Arkitektnytt, 1972, s. 265–268 (C. m.fl.) (ill.)
 • Arkitektnytt, 1976, s. 58, 59
 • Arkitektnytt, 1977, s. 407-409
 • Arkitektnytt, 1979, s. 32, 33
 • Felleskatalogen for norske møbler, Oslo, 1979, s. 43–50 (ill.)
 • Forbrukerrapporten, 1979, nr. 6, s. 6–11 (ill.)
 • Forbrukerrapporten, 1980, nr. 1, s. 4–11 (ill.)

Litteratur

 • Arkitektnytt, 1973, s. 246, 247 (ill.)
 • Inne, Oslo, 1973, nr. 4, s. 7 (ill.)
 • Byggekunst, 1973, s. 26–29 (ill.)
 • Byggekunst, 1975, s. 102–106 (ill.)
 • Byggekunst, 1979, s. 117–119 (ill.)
 • Tre og møbler, 1977, s. 335 (ill.)
 • Dysthe, T.L., Aftenposten, 08.10.1977
 • Dagbladet, 15.10.1977, (ill.)
 • Nye Bonytt, Oslo, 1978, nr. 3, s. 8, 9 (ill.)
 • Skouen, A., Dagbladet, 13.05.1980

Faktaboks

Solveig Lønne Christiansen