De to første årene etter eksamen hadde C. forskjellige frilans-oppdrag. Fra 1953 til 1957 var hun medarbeider hos arkitektene Skottun og Midttun i Sandefjord. Hun har siden drevet egen praksis i nært samarbeide med sin mann, Alex C., og hans arkitektkontor. Sammen med ham og flere andre arkitekter var hun med i Romsåsteamet fra 1971 til 1978. C.s hovedbeskjeftigelse som interiørarkitekt har vært planlegging, innredning og møbeldesign. Hun har vesentlig arbeidet med boliger, skoler, daghjem og aldersinstitusjoner og anvender først og fremst furu i klare, robuste og karakterfulle innredninger. Spesielt må fremheves det gjennomarbeidete innredningssystemet Bombibitt. C. har også arbeidet som utstillingsarkitekt. Ved siden av dette har hun bidratt med boligstoff og fotoarrangementer i tidsskrifter, og har holdt kåserier om bolig og møbler i Norsk rikskringkasting. C. er opptatt av å skape gode ting til bruk i vår hverdag. Ved sin allsidige virksomhet prøver hun å påvirke både planleggere og den alminnelige bruker. Fremfor alt arbeider hun for å skape et barnevennlig miljø i hjem og skole.