Faktaboks

Albert Jærn
Jærn, Albert Martinius Jensen
Født
4. august 1893, Oslo
Død
1949

J. kom fra håndverkermiljø, og hans vei til kunsten gikk via arbeid som håndverker, bl.a. som skiltmaler. Han arbeidet i trykkeri, litografanstalt og reklamebyrå og utviklet sin evne til å arbeide med teknisk bundne oppgaver. Dette kom ham til nytte i hans vesentligste kunstneriske innsats, nemlig en anselig rekke ex libris. I forrige århundre stod Gerhard Munthe fram som en ledende ex libris-tegner. Den som tok arven opp etter ham, var J. Hans motivvalg spenner over et vidt felt innen denne kleinkunst og omfatter heraldiske, topografiske og landskaps-ex libris, bokmerker og yrkes-ex libris. J. hadde en særegen evne til innlevelse, til å søke seg fram til det karakteristiske hos hver enkelt oppdragsgiver. Han lette seg fram til poengene i det enkelte oppdrag, og i mange tilfelle syns han å ha funnet den ideelle løsning. Til tross for sin store produksjon, gjentok han sjelden seg selv. I sine illustrasjoner lot J. seg inspirere av tekstene, tok seg ikke friheter, men fanget inn tekstens ånd. Hans illustrasjoner er ornamentale med én farge for hver side, fantasifulle med grotesk humor og dekorativ kraft. I illustrasjoner til barnebøker forener han det barnlige med stilisert bokkunst. Til G. Scotts Kilden (1924) laget han vignetter, naturalistiske og naivistiske med bruk av den enkle konturstrek, karakteristisk for hans tegnestil i svart/hvitt. J.s bok Og så kom befrierne (1945) gir et innblikk i hans personlighet. I en rekke tresnitt skildrer han okkupasjonstidens hverdag. Opprinnelig var dette utdrag av hans dagbok, tenkt som brev til slekt og venner i Sverige og Amerika. Av mottakerne ble han bedt om å trykke flere eksemplarer. Det resulterte i en bibliofilutgave på 200 nummererte eksemplarer som ble solgt under krigen. Ekko forlag bad om å få gi ut "brevet" i vanlig bokform. Boken, som kom ut 17. mai 1945, har kulturhistorisk verdi gjennom det bilde den gir av befolkningens liv under okkupasjonen. Det ligger nær å benevne denne billedserien, ledsaget av korte, rammende tekster, som en tegneserie på høyt kunstnerisk nivå.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Andrietta Anderson Järn (f. 1863)
 • Johan Martinius Jensen, maler (1836 - 1899)

Gift med

 • 1918 med Ruth Elfrida Johannessen (f. 1894)

Utdannelse

 • I malerlære 1908-12
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1912-14

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Tegnerforbundet reisestipend 1934
 • Diverse utenlandsopphold

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnelærer ved Den elementære tekniske aftenskole, Oslo 1933-43

Priser, premier og utmerkelser

 • Barnerim og barneregler ved R.B. Deinboll blant Årets vakreste bøker 1936

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Sjømannshjemmet, Arendal
 • Gimle kino, Jeløya
 • Samvirkeskolen, Bærum

Illustrasjonsarbeider

 • J. Riege (red.): Kristiania forretningsstand i 300 aar, Oslo 1924
 • G. Scott: Kilden, Oslo 1924
 • S. Undset: Kristin Lavransdatter, bibliofilutg., Oslo 1925
 • Barnerim og barneregler ved R.B. Deinboll, Oslo 1936
 • H. Floden: Mor i skogen, Eventyr, Oslo 1939
 • Æsops fabler, Oslo 1941
 • Til til tare, Regler og rim, Oslo 1942
 • B. Lindholm: Gullhår i Tåkeheimen, Oslo 1943
 • L. Lyfjell: Høna som ingen ble klok på, Oslo 1946
 • T. Ørjasæter: Viljen og lagnaden, Oslo 1946
 • Mappe med 9 ex libris (20 ekspl.), Oslo 1928
 • Mappe med 19 ex libris og 2 forsatspapirer (200 ekspl.), Oslo 1928
 • Mappe med 25 ex libris (225 ekspl.), Oslo 1937
 • Mappe med 16 ex libris (100 ekspl.), Oslo 1941
 • Mappe med 34 ex libris (50 ekspl.), Oslo 1942
 • Mappe med 45 ex libris (100 ekspl.), Oslo 1943
 • Mappe med 34 ex libris (150 ekspl.), Oslo 1944
 • Mappe med 33 ex libris (35 ekspl.), Oslo 1945
 • Mappe med 36 ex libris (150 ekspl.), Oslo 1946
 • Mappe med 25 ex libris (110 ekspl.), Oslo 1947

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Den norske Bokkunstutst., Stockholm, 1934

Litteratur

 • Norges Haandverk, Oslo, 1929, s. 16
 • Bjørnaraa, D., En prydelig peis, Prydkunst, Oslo, 1930, s. 12 (ill.)
 • Kielland, T., Har norsk bokkunst et ansikt?, Oslo, 1935, s. 15, 16 (ill.)
 • Myre, O., i Bok og Bibliotek, Oslo, 1937, s. 84, 407
 • Høgdahl, H., Innledning til A. Jærn: Ex librismappe, Oslo, 1937
 • Aftenposten, 16.05.1941
 • Wang, O., Norske Ex libris, København 1942, s. 11, 15-17 (ill.), s. 34-38 (ill.)
 • Halvorsen, I.O., Forord i A. Jærn: Ex librismappe 1944, Oslo, 1944
 • Willoch, S., i Morgenbladet, 16.10.1945
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948, s. 275
 • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo, 1952, s. 83-84, pl. 36
 • K. og K. register 1910-67, Oslo, 1971, s. 95, 213
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 10, spalte 589
 • Schyberg, T. B, Albert Jærn exlibris, Frederikshavn, 1978
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 592

Faktaboks

Albert Jærn