J. kom fra håndverkermiljø, og hans vei til kunsten gikk via arbeid som håndverker, bl.a. som skiltmaler. Han arbeidet i trykkeri, litografanstalt og reklamebyrå og utviklet sin evne til å arbeide med teknisk bundne oppgaver. Dette kom ham til nytte i hans vesentligste kunstneriske innsats, nemlig en anselig rekke ex libris. I forrige århundre stod Gerhard Munthe fram som en ledende ex libris-tegner. Den som tok arven opp etter ham, var J. Hans motivvalg spenner over et vidt felt innen denne kleinkunst og omfatter heraldiske, topografiske og landskaps-ex libris, bokmerker og yrkes-ex libris. J. hadde en særegen evne til innlevelse, til å søke seg fram til det karakteristiske hos hver enkelt oppdragsgiver. Han lette seg fram til poengene i det enkelte oppdrag, og i mange tilfelle syns han å ha funnet den ideelle løsning. Til tross for sin store produksjon, gjentok han sjelden seg selv. I sine illustrasjoner lot J. seg inspirere av tekstene, tok seg ikke friheter, men fanget inn tekstens ånd. Hans illustrasjoner er ornamentale med én farge for hver side, fantasifulle med grotesk humor og dekorativ kraft. I illustrasjoner til barnebøker forener han det barnlige med stilisert bokkunst. Til G. Scotts Kilden (1924) laget han vignetter, naturalistiske og naivistiske med bruk av den enkle konturstrek, karakteristisk for hans tegnestil i svart/hvitt. J.s bok Og så kom befrierne (1945) gir et innblikk i hans personlighet. I en rekke tresnitt skildrer han okkupasjonstidens hverdag. Opprinnelig var dette utdrag av hans dagbok, tenkt som brev til slekt og venner i Sverige og Amerika. Av mottakerne ble han bedt om å trykke flere eksemplarer. Det resulterte i en bibliofilutgave på 200 nummererte eksemplarer som ble solgt under krigen. Ekko forlag bad om å få gi ut "brevet" i vanlig bokform. Boken, som kom ut 17. mai 1945, har kulturhistorisk verdi gjennom det bilde den gir av befolkningens liv under okkupasjonen. Det ligger nær å benevne denne billedserien, ledsaget av korte, rammende tekster, som en tegneserie på høyt kunstnerisk nivå.