N. var knapt 17 år da han kom inn på Kunstakademiet, og bare 2 år senere debuterte han på Høstutstillingen med maleri og grafikk. N. viser i sin kunst en gjennomgående samfunnskritisk holdning, i 70-årene uttrykt ved en krass og aggressiv form som senere har måttet vike for en mindre direkte, men mer suggestiv uttrykksmåte. I sin formidling av forskjellige former for maktovergrep og undertrykkelse tar N. utgangspunkt i massemedienes virkemidler og knappe fremstillingsform. Både motivvalg og formspråk forutsetter engasjement og kritisk refleksjon hos tilskueren. Som flere av sine samtidige sammenstiller N. ofte forskjellige elementer og teknikker innenfor ett og samme verk: skulptur og maleri, diverse former for assemblager og oppstillinger, maleri kombinert med fotos, gouache med akvarell og relieffaktige komposisjoner. Serien Ytringer er laget i ulike materialer fra lerret til bly, zink, stål, skifer og bronse. Den tradisjonelle genre-etikett Nature Morte gjenoppstår med nytt innhold i variasjoner under felles tittel, men med ulike motiver: En assemblage fra 1978 har som tema en livløs mann, plastisk formet i polyester og liggende på gulvet ved et veltet staffeli, i kombinasjon med et maleri på veggen bak som viser en mann på flukt fokusert gjennom et geværsikte. Samme tittel har hans prisbelønte litografi fra Høstutstillingen 1979: En enslig opphengt fjær fremstilles som bilde på indianernes ødelagte livsgrunnlag. Et maleri fra 1981/82 gir assosiasjoner til teknologiens destruktive sider ved gjengivelsen av et bilvrak mot en bakgrunn av ødslig, okerfarget landskap. N.s litografier er gjennomgående enkle i formen, men intense i uttrykket: I Sør-Afrikansk krusifiks er korset erstattet med et moderne torturinstrument, mens viljen til motstand manifesterer seg gjennom en knyttet neve. N.s senere bilder viser et mindre klart kritisk innhold til fordel for en konsentrasjon om de rent maleriske problemene. Budskapet ligger likevel under og manifesterer seg ved tegn og symboler som ikke er så lette å tyde: Emblemer, hieroglyflignende skrifttegn og trekantformer, dessuten dyreskikkelser i form av flyktende hunder og ørner som svever over golde ørkenlandskap. Landskapsmotivene er mer fremtredende, men naturen forblir et utgangspunkt for abstraherte gjengivelser bygd opp i rektangulære eller kvadratiske flater, der N. innfører sine tegn som deler i en visuell enhet. Billedspråket er knapt og koloritten som regel dempet og dominert av blåtoner. Grunnfølelsen er pessimistisk og assosierer til dommedagsvisjoner. De tunge markante rammene i sort inngår i en komposisjonell enhet med bildene. N. arbeider i senere tid helst med få motiver og søker fordypning heller enn fornyelse. N. har vært aktiv i kunstnernes organisasjoner, og var i 1975 med på å starte fellesverkstedet Myren Grafikk i Kristiansand.