Faktaboks

Helene Augusta Vosgraff
Født
18. august 1853, Christiania
Død
15. august 1935, Bærum

Mor Kleppen. Helene Augusta Vosgraff. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

V. malte portretter og figurkomposisjoner. De norske kritikere påpekte hennes mangel på tekniske kunnskaper og ubehjelpelige og naive figurtegning, men berømmet hennes evne til en levende og følsom karakteristikk av modellene.

Familierelasjoner

Datter av

 • Peter Michael Vosgraff, oberst (1787 - 1862)
 • Marie Helgesen (1832 - 1918)

Utdannelse

 • Die Königliche Kunstschule, Berlin kort tid og elev av Conrad Fehr, Berlin 6 mndr. 1893
 • elev av Harriet Backer og korreksjon av Eilif Peterssen 1893-94
 • Académie Delécluse under Paul-Louis Delance, Paris vintrene 1894-97

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Berlin 1893
 • Paris vintrene 1894-97, flere opphold senere

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Société Nationale des Beaux-Arts, Paris 1920

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1899
 • Høstutstillingen, 1900
 • Høstutstillingen, 1901
 • Høstutstillingen, 1907
 • Norska konstnärers arbeten, 1904
 • Brighton-utst., 1913
 • Høstutstillingen gjennem 25 aar, 1932

Portretter

 • Portrett utført av Krohg, Chr. (olje, 1909, privat eie) gjengitt i Gauguin, Pola: Christian Krohg, Oslo 1932, s. 223

Litteratur

 • i Aftenposten, 20.04.1910
 • i Aftenposten, 13.03.1923
 • i Aftenposten, 28.11.1924
 • Morgenbladet, 19.03.1913
 • Morgenbladet, 14.03.1923
 • Tidens Tegn, 05.04.1913
 • Tidens Tegn, 12.03.1923, (ill.)
 • i Dagbladet, 16.03.1923
 • i Morgenposten, 17.03.1923
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1972, bd. 19, spalte 883

Arkivalia

Faktaboks

Helene Augusta Vosgraff