Liv og virksomhet

V. malte portretter og figurkomposisjoner. De norske kritikere påpekte hennes mangel på tekniske kunnskaper og ubehjelpelige og naive figurtegning, men berømmet hennes evne til en levende og følsom karakteristikk av modellene.

Familierelasjoner

Datter av

 • Peter Michael Vosgraff, oberst (1787 - 1862)
 • Marie Helgesen (1832 - 1918)

Utdannelse

Die Königliche Kunstschule, Berlin kort tid og elev av Conrad Fehr, Berlin 6 mndr. 1893; elev av Harriet Backer og korreksjon av Eilif Peterssen 1893-94; Académie Delécluse under Paul-Louis Delance, Paris vintrene 1894-97.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i Berlin 1893; Paris vintrene 1894-97, flere opphold senere.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Société Nationale des Beaux-Arts, Paris 1920.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1899
 • Høstutstillingen, 1900
 • Høstutstillingen, 1901
 • Høstutstillingen, 1907
 • Norska konstnärers arbeten, 1904
 • Brighton-utst., 1913
 • Høstutstillingen gjennem 25 aar, 1932

Portretter

 • Portrett utført av Krohg, Chr. (olje, 1909, privat eie) gjengitt i Gauguin, Pola: Christian Krohg, Oslo 1932, s. 223

Litteratur

 • i Aftenposten, 20.04.1910
 • i Aftenposten, 13.03.1923
 • i Aftenposten, 28.11.1924
 • Morgenbladet, 19.03.1913
 • Morgenbladet, 14.03.1923
 • Tidens Tegn, 05.04.1913
 • Tidens Tegn, 12.03.1923, (ill.)
 • i Dagbladet, 16.03.1923
 • i Morgenposten, 17.03.1923
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1972, bd. 19, spalte 883

Arkivalia