L. ble født i Polen under en av foreldrenes konsertturnéer. Han vokste opp i Vest-Tyskland og flyttet til Norge i 1925. Etter mange år på Lista bosatte han seg i 1948 i Rekefjord, Sokndal. Her bygde han sitt egenartede hjem og atelier, Mosetangen. De utallige studiereiser og utenlandsopphold har gitt L. inspirasjon og verdifulle kunnskaper. L.s begeistring for alt som var norsk må ses på bakgrunn av hans avsky for den tiltagende brutalisering av det politiske livet i Tyskland. Dette var en av grunnene til at han forlot sitt hjemland. I L.s arbeider fra 30-årene kommer hans norske naturopplevelser til uttrykk. L. valgte sitt formspråk allerede i ung alder. Han har alltid vært en trofast naturalist og aldri latt seg fange eller påvirke av fremtredende kunstretninger. Impulsene fra reiser i Sveits og Italia kommer først og fremst til uttrykk i valget av motiver og i koloritten. L.s stil er levende og berettende. Han benytter seg av lyse, lette og tildels varme farger. Penselstrøkene er ofte urolige, og gir billedflaten liv. Hans produksjon er stor og spenner over landskap, interiører, stilleben, akter og portretter. Motivene er som oftest hentet fra hans nærmeste omgivelser. Fiskere og småbønder i arbeid på sjøen og til lands er flittig brukt i hans større veggmalerier og glassmosaikker. Som portrettkunstner har L. hatt en rekke oppdrag. Særlig har han vært opptatt av barne- og kvinneportretter.