M. både vever og tegner. Noen ganger er tegningene forstudier til hennes vevede tepper, andre ganger frittstående arbeider. M.s vevteknikk, gobelinvev, ligger nærmere maleriet enn andre vevteknikker, og gir henne mulighet for en detaljrikdom som tydeligvis korresponderer med hennes uttrykksbehov. Med tynn tråd i ull og silke vever hun mennesker i alle livets faser, fra spede fostre til aldrende kvinner og menn. Figurene er stiliserte eller deformerte, de glir over i hverandre eller blir delvis ett med bakgrunnens mønster. Noen ganger står de tegnet mot nakne flater, andre ganger mot perspektiviske rom. En vibrerende linjeføring gir figurene liv og bevegelse, som f.eks. i triptyken Magisk Teater eller ikke for enhver bare for forrykte. Som i tre scenebilder i et surrealistisk drama fremtrer menneskeskikkelser i sterk bevegelse i et nett av lys, reflekser og skygger. De intense rødtonene forsterker inntrykket av det teatralske i figurenes stillingsmotiv. I det firdelte teppet Forventning, holdt i beherskede gråtoner, finner vi mennesker i alle aldre og av ulik størrelse. Med sine makabre former gir de uttrykk for livsglede og vitalitet. Her er innvevde symboler og janus-ansikter, og figurer i dramatisk dans som gir assosiasjoner til etruskisk kunst. Teppet Oppvåkning til deres verden, kaldere, hardere enn livet hos oss (1978) har noe av jugendstilens duse farger og svungne linjeføring, mens tepper som Legulas og Masker har naturalistiske portretter med sterke uttrykk. Fra begynnelsen av 80-årene har M. utført en rekke tepper der formspråket er forandret. Hun er stadig figurativ, men figurene har strammere konturer og mer helhetlige former. Fugler (1981) og Vindu, Kontakt indianerkraften i deg, Aile (1981) og The vanishing time (1981) er alle eksempler på dette. De to sistnevnte er inspirert av indiansk kultur og symbolspråk. Fra å bruke vage og duse farger har M. etter hvert gått over til en kraftigere fargeholdning, fortrinnsvis naturfarger. Hun har også begynt å eksperimentere med grove fibre, og blander gjerne strå og ull, silke og nylon. Av M.s blyanttegninger står hennes portretter i særklasse.