R. var først ballettdanser og motetegner. Han debuterte som maler 46 år gammel i 1965. Debututstillingen viste en overvekt av figurative malerier. Motivene var hovedsakelig landskaper og sjøbilder fra Middelhavet, furuer og fjell fra Rondane og portretter. I sine malerier tok R. utgangspunkt i naturen, som han fremstilte forenklet og lett abstrahert. Portrettene kunne være treffende, men enkelte ganger noe manierte. R. benyttet seg av lokalfargetonene, men forenklet også her. I 1966 stilte R. ut akvareller og laveringer og viste en utpreget sans for denne uttrykksformens virkemidler. Linjene var nå mykere og rødfargen dominerte. R.s separatutstilling i 1973 viste en variert bruk av teknikker. Motivet var nå storbyen og dens hektiske jag. I maleriene benyttet han assosiasjonsskapende former i dystert rødt og sort. Akvarellene var nå figurative og lettere i fargen. I 1980 var landskap og mennesker oftest temaet. Abstraheringen er her så sterk at hovedmotivet blir samspillet mellom former, linjer og farger og den dekorative virkning.