W.-J.s kunstneriske virksomhet falt i to perioder. I 1875-78 var hun under utdannelse og ser ut til å ha konsentrert seg om portrettmaleri. I 1878 ble utdannelsen avbrutt av at hun ble utnevnt til hoffdame for dronning Sofia, en stilling hun hadde til 1886. W.-J. begynte å male igjen på begynnelsen av 1900-tallet og var en kort tid elev hos venninnen Harriet Backer. I denne tiden ser hun ut til å ha malt figurbilder, bl.a. med italienske motiver, stilleben og en del portrettkopier. W.-J. var engasjert i kristelig og veldedig arbeid og var med å stifte avholdsselskapet Hvite Bånd.