Faktaboks

Ludvig Wittmann
Født
31. mai 1877, München

W. hadde en allsidig og grundig tysk håndverks- og kunstutdannelse bak seg, da han i 1901 kom til gullsmed Henrik Møller i Trondheim Her arbeidet han fram til 1903, da han returnerte til München for å fortsette sin utdannelse. I 1910 vendte han tilbake til Norge og ble ansatt som tegner etter Gustav Gaudernack hos David-Andersen. Han hadde stillingen til 1915, da han pga. militærtjeneste måtte reise tilbake til Tyskland. Da han kom tilbake til Norge etter krigen, fortsatte han å tegne for David Andersen. I mellomtiden var også Johan Sirnes blitt knyttet til firmaet som tegner. Disse to dominerte David-Andersens produksjon fram til ca. 1929.

I sine første arbeider for David-Andersen tegnet W. i et typisk sen-jugend formspråk, men han ble raskt en av de viktigste formidlere av den romantiske nybarokk i Norge. Han benyttet seg mye av fugle- og blomstermotiver, og i motsetning til Sirnes kom aldri den norske treskjæringen til å få stor innflytelse på hans ornamentikk. Til hans viktigste arbeider under Jobbetiden er den bordoppsats som ble laget til Jubileumsutstillingen på Frogner 1914 (Oslo Bymuseum) og oppsatsen laget som gave til Sam Eyde i 1913. I 20-årene var det klassisismen som preget W.s arbeider. Formene ble stramme, men han beholdt nesten alltid rike dekorative partier på gjenstandene. I 1929 ble W. ansatt som leder av gullsmedfirmaet A. Frisch i Oslo. Han fortsatte å tegne for dette firmaet til inn i 1940-årene. Hans arbeider fikk nok et sterkere funksjonalistisk preg, men han ble alltid hengende igjen med en klassisistisk formfølelse og dekorglede.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jakob Wittmann
 • Karoline Wittmann

Gift med

 • 1907 med Ellen Magnussen

Utdannelse

 • Læretid hos A. Herberger, München 1890-94, svenneprøve 1894
 • Gewerbeschule, München 1891-99
 • Kunstgewerbeschule, samme sted 1903-06
 • svenneprøve som siselør, Oslo 1929
 • håndverksbrev i Oslo 1930

Stillinger, medlemskap og verv

 • Svenn hos gullsmeder i München og Pforzheim 1899-1901
 • svenn hos gullsmed Henrik Møller, Trondheim 1901-03
 • verksmester hos hoffjuveler Heiden, München 1906-10
 • tegner og modellør hos David-Andersen, Oslo 1910-15 og 1918-28
 • disponent gullsmedfirmaet A. Frisch 1929-?

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Nordenfjeldske Kunstindistrimuseum, Trondheim
 • Oslo Bymuseum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Jubileumsutstillingen i 1914, 1914
 • Foreningen Brukskunsts sølvutst., 1920
 • Form og Farve, 1924
 • Vi kan-utst., 1938

Litteratur

 • Gullsmedkunst, 1921, s. 2, 15
 • Gullsmedkunst, 1926, s. 107
 • Gullsmedkunst, 1930, s. 5
 • Gullsmedkunst, 1931, s. 55–56
 • Gullsmedkunst, 1932, s. 8
 • Gullsmedkunst, 1936, s. 19
 • Gullsmedkunst, 1937, s. 35
 • Gullsmedkunst, 1938, s. 118
 • Gullsmedkunst, 1940, s. 11
 • Gullsmedkunst i Norge før og nå, 1970
 • David-Andersen - hundre år i norsk gullsmedkunst, 1976
 • Jubileumsår og jobbetid i Oslo-sølv i 400 år, 1979
 • Ny norsk gullsmedkunst, 1983

Faktaboks

Ludvig Wittmann