S. er også utdannet som baker og konditor, men hans kunstneriske interesser tok snart overhånd. Han hadde sin første utstilling i Fredrikstad Kunstforening i 1962 - 2 år før han begynte sin utdannelse som maler og grafiker. S. utgår fra enkle naturmotiver, inspirert av det flate, udramatiske Østfold-landskapet, og omsetter sine visuelle opplevelser av jorder, strand og skog til et lett abstrahert formspråk preget av pastos fargebruk. Han abstraherer i varierende grad gjennom et spill av farger og linjer i horisontale og vertikale mønstre. Deler av landskapet dukker som regel fram mellom de geometriske formene. Fargeuttrykket varierer - fra det lavmælte duse til en mer ekspresjonistisk bruk av oransje, gult, rødt, blått og fiolett. Enkelte bilder har et mer fortellende innhold med mann-kvinne motiver der grensesymbolikk og fiolette toner understreker melankoli, atskillelse og avstand. I senere år har han vært opptatt av variasjoner over ett og samme motiv - gjerne skogsbilder med nakne grener i spill over hele lerretet. Hans interesse for dyr er begynt å vise seg i de tidligere rene landskapene. Som grafiker arbeider S. med raderinger og tresnitt og utgår fra samme motivkrets som maleriet. Han har laget en serie strengt forenklede landskapsskildringer - de fleste i svart-hvitt. Inntrykkene er ofte hentet fra strand og sjø, med steiner i vann. Stilen varierer fra et lysskimrende impresjonistisk til et mer dekorativt formspråk.