Liv og virksomhet

S. er også utdannet som baker og konditor, men hans kunstneriske interesser tok snart overhånd. Han hadde sin første utstilling i Fredrikstad Kunstforening i 1962 - 2 år før han begynte sin utdannelse som maler og grafiker. S. utgår fra enkle naturmotiver, inspirert av det flate, udramatiske Østfold-landskapet, og omsetter sine visuelle opplevelser av jorder, strand og skog til et lett abstrahert formspråk preget av pastos fargebruk. Han abstraherer i varierende grad gjennom et spill av farger og linjer i horisontale og vertikale mønstre. Deler av landskapet dukker som regel fram mellom de geometriske formene. Fargeuttrykket varierer - fra det lavmælte duse til en mer ekspresjonistisk bruk av oransje, gult, rødt, blått og fiolett. Enkelte bilder har et mer fortellende innhold med mann-kvinne motiver der grensesymbolikk og fiolette toner understreker melankoli, atskillelse og avstand. I senere år har han vært opptatt av variasjoner over ett og samme motiv - gjerne skogsbilder med nakne grener i spill over hele lerretet. Hans interesse for dyr er begynt å vise seg i de tidligere rene landskapene. Som grafiker arbeider S. med raderinger og tresnitt og utgår fra samme motivkrets som maleriet. Han har laget en serie strengt forenklede landskapsskildringer - de fleste i svart-hvitt. Inntrykkene er ofte hentet fra strand og sjø, med steiner i vann. Stilen varierer fra et lysskimrende impresjonistisk til et mer dekorativt formspråk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Birger Skullerud
 • Ingeborg Bråten

Gift med

 • Marit Irene Jensen

Bosatt (pr 1982-1986)

Manstad, Østfold.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Kåre Mikkelsen Jonsborg 1964 - 67; Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein og Alf-Jørgen Aas 1967 - 71.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Strays legat 1966; Houens legat 1968, 1970; Conrad Mohrs legat 1972; Studiereiser til Italia, England, Frankrike og Tyskland.

Stillinger, medlemskap og verv

Distriktskontakt Norsk kulturråd 1980 - 83; Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Foreningen Norske Grafikere.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Onsøy rådhus 1975
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Christiansands Kunstforenings Faste Galleri
 • Det Kgl. Slott
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk kulturråd
 • Kulturnämnden i Skövde
 • Sarpsborg og Fredrikstad kunstforeninger
 • Halden politikammer og hovedpostkontor