Faktaboks

Knut Lindstrøm Rumohr
Født
21. desember 1916, Leikanger
Død
31. oktober 2002, Oslo
/Nasjonalmuseet.

Komposisjon. 1952. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Tobias Hikke. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Dødsleiet. 1946. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Ved kaffebordet. 1946. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Trestamme. 1962. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Forsommer II. 1962. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Komposisjon. 1950. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

R. vokste opp i Sogn der han også senere har vært bosatt, avbrutt av kortere og lengre opphold i Oslo. Han avbrøt skolegangen for å bli billedkunstner, og fikk under studieårene dyktige lærere, men lot seg ikke nevneverdig påvirke av dem. På Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo gikk han i bokkunstklassen og fire år i radérklassen. I 1939 laget han sine første små raderinger. R. oppdaget mulighetene som lå i den da nesten glemte xylografiske teknikk med dens rikt varierte gråtoner. Som en moden grafisk kunstner viste han på Høstutstillingen 1945 det vakre blad Akt med frukt, der figurenes store plastiske form står i velberegnet kontrast til bakgrunnens lette, luftige toner. I Dødsleiet (1946) skapte han med enkle midler en særegen lyttende romfornemmelse, aksentuert i de tre tragiske skjebnegudinner bak sykesengen. I Akt ved vinduet (1946) merkes en uttrykksforsterkende proporsjonsforskyvning, og i Maskene (1948) er abstraksjonen det mest iøynefallende. Den strengt dekorative behandling av billedflaten er tydelig påvirket av norsk folkekunst. R. er en ivrig samler av slike arbeider og har fått viktige impulser av norske vevnader, treskjæring og maling. I grafikken svingte stilen i noen år mellom en sterkere og svakere grad av abstraksjon. I blad som Den fromme (1949) og Gruppene (1950) er det gjenkjennelige underordnet, men bryter fram igjen i den frodige figur Fra Shakespeare (1955), inspirert av Tobias Hikke i Helligtrekongersaften. Etter 1952 laget R. tresnitt i svart-hvitt eller farger, skåret i langved. Det første er antagelig akten Den røde stol (1946). Denne teknikken utviklet han med stadig rikere klangvirkninger, f.eks. i To figurer (1956). Andre ganger kunne han skape lette, luftige virkninger som i Fuglekvitter (1952), eller med massiv tyngde i Komposisjon (1951).

Som maler vakte R. oppmerksomhet på Høstutstillingen 1947 med Unghester på fjellet. Han foretrakk temperateknikken, som gav hans malerier den fasthet og presise fargemessige artikulasjon han søkte. Strukturer i stein og ur, trær og vekster, gløtt av Vestlandets fjord- og fjelllandskap, gir hans abstrakte bilder en naturnærhet selv der det gjenkjennelige bare kan anes eller har veket plass for frie form- og fargekomplekser. Allerede i arbeider fra 1952, som Komposisjon VI Riksgalleriet, er denne utvikling fullført. I det følgende tiår utførte R. hovedverker som Komposisjon 19 (1957, Nasjonalgalleriet, Oslo), Komposisjon (1957, Moderna Museet, Stockholm og 1959, Göteborgs Konstmuseum), Norsk interiør (1959) og Forsommer (1962, Nasjonalgalleriet). I det siste bildet er den primære, enkle fargeklang av blått og oker/oransje gitt rikdom og fylde i en stramt behersket helhet. Store fargekrittegninger (tre 1956–57, Nasjonalgalleriet) ligger nær opp til maleriene. Fra 1953 utførte han også en rekke kartonger til veggtepper utført av Annelise Knudtzon. De er gjerne vevd i flossvev, en teknikk som egner seg godt til å gjengi R.s kunst. I de nærmeste årene etter 1962 gjennomgikk R.s kunst en dyptgripende endring som f.eks. i Landskap (1963, Nasjonalgalleriet). Fargeholdningen gis subtile og ofte dissonansrike klanger, og de glattstrøkne, svulmende formene ruver tunge og svære, i voldsomme spenninger og kast eller mykt bølgende. På en stor mønstring i Kunstnernes Hus våren 1966, var denne stilen drevet opp i en voldsom ekspresjonistisk dynamikk. Det samme merkes i grafikken, der linoleumsnittet fra 1965 avløste tresnittet. Ca. ti år senere tok R. også opp litografiet.

R. fikk tidlig oppgaver i bokkunst og romutsmykking. For Forening for norsk bokkunst utførte han i 1950 23 kapittelvignetter til A. Kiellands Arbeidsfolk, som original-xylografier i en stram, lett abstrahert stil. R. har vært meget benyttet som dekorativ kunstner de siste tredve år. Han har utført malerier, forlegg til tekstiler, metall- og keramikkarbeider, malt tre osv. Han har også utført teaterdekorasjoner, bl.a. til Riksteatrets oppsetning av Shakespeares Helligtrekongersaften 1955 og Fjernsynsteatrets oppsetning av Ibsens Gengangere.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johan Rumohr, godseier (1886 - 1981)
 • Liv Lindstrøm (1887 - 1919)

Gift med

 • 1958 med Aagot Dorenfeldt Holwech (f. 1928)

Utdannelse

 • Bergen kunsthåndverkskole høsten 1934
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Per Krohg og Olaf Willums 1935–41
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg og Georg Jacobsen 1938–41

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1945
 • Henrichsens legat 1953
 • Statens reisestipend 1955 og -80
 • Ragnar Moltzaus stipend 1957
 • 3%-fondets stipend 1962. Reiser til Sverige og Danark 1946
 • Frankrike, Italia 1947 og -49
 • Egypt, Tunis 1951
 • Spania ca. 1953
 • Italia 1958
 • Hellas 1962 og -63
 • årlige besøk i København i lange perioder

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Den faste Jury 1953–66, 1969–72
 • medlem Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem 1947–58
 • Medlem Nasjonalgalleriets innkjøpskomité 1958–64
 • direksjonsmedlem Kunstnernes Hus, Oslo 1965–68

Priser, premier og utmerkelser

 • 2. premie i konkurranse Håkonshallens og Stortingets utsmykking 1959

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykkinger: Malerier og kobberrelieffer, Hotell Viking (daværende), Oslo (1955, fjernet)
 • Kvikne Hotell, Balestrand (1960)
 • Metallrelieff, Sjøkadettskolen, Håkonsvern, Bergen (ca. 1963)
 • Keramikkrelieff, Bergens fag- og forskole (ca. 1965)
 • Maleri, Helsetunet, Årdal (1968)
 • Relieff, Sogndal gymnas (malt tre ca. 1968)
 • Turtagrø Hotell (1969)
 • Veggfelter, Nordfjordeid kommunehus (ca. 1970)
 • Ungdomsskolen i Selje (ca. 1970)
 • Glassmaleri, Dikemark sykehus (1975)
 • Lærdal rådhus (1978)
 • Frise, Høyanger samfunnshus (1981)
 • Kartonger til vevde tepper, se Annelise Knudtzon
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Hilmar Rekstens samling, Bergen
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Haugesund Billedgalleri
 • Norges Bank
 • De Heibergske Samlinger, Amble
 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Moderna Museet, Stockholm
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Arkivmuseet, Lund
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Victoria and Albert Museum, London
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Seljord, Sandefjord, Tønsberg, Modum, Bryne, Mandal og Bodø kunstforeninger

Illustrasjonsarbeider

 • A. Kielland: Arbeidsfolk, Oslo 1953 (vignetter)
 • J. S. Welhaven: Åsgårdsreien, Oslo 1971 (Fabritius' juletrykk)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1947
 • Bergen kunstforening, 1947
 • Stavanger kunstforening, 1947
 • Prydkunst, Bergen, 1948
 • Prydkunst, Bergen, 1960
 • Prydkunst, Bergen, 1974
 • Gall. Per, Oslo, 1952
 • Gall. Per, Oslo, 1965
 • Hamar Kunstforening, 1953
 • Hamar Kunstforening, 1975
 • Stavanger Kunstforening, 1954
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1957
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1970
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1977
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1960
 • Norge på Venezia-biennalen, Kunstnerforbundet, Oslo, 1962
 • Bergens Kunstforening, 1962
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1966
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1971
 • Skiens Kunstforening, 1966
 • Festspillutstilling, Bergens Kunstforening, 1968
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1968
 • Leikanger, 1969
 • Gall. Kim, Stavanger, 1971
 • Haugesund Billedgalleri, 1973
 • Gall. Janus, Oslo, 1974
 • Gall. F 15, Moss, 1975
 • Bryne Kunstforening, 1975
 • Lille Galleri, Oslo, 1976
 • Landsforeningen Norske Malere, 1976
 • Gall. Biggie, Stavanger, 1978
 • Gall. Haugtussa, Haugesund, 1978
 • Sandefjord Kunstforening, 1978
 • Gall. Jørgen, Oslo, 1979
 • Bryggens Museum, Bergen, 1979
 • Aalesunds Kunstforening, 1979
 • Høyanger rådhus, 1979
 • Høyanger rådhus, 1982
 • Gall. Kampen, Oslo, 1980
 • Gall. Kampen, Oslo, 1982
 • Jærgalleri, Bryne, 1983
 • Gall. Cassandra, Drøbak, 1984
 • Hamar Kunstforening, 1984

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1939
 • Høstutstillingen, 1945-1964
 • Høstutstillingen, 1966
 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1972-1975
 • Vestlandsutstillingen, 1957
 • Vestlandsutstillingen, 1965-1966
 • Vestlandsutstillingen, 1968-1975
 • Vestlandsutstillingen, 1981
 • Nord-norske kunstutstilling, 1970
 • Norsk grafikk, Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1946
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Nordisk konst. Grafik, Stockholm, 1946-1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1948
 • Store nordiske kunstudst., København, 1949
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, København, 1949
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, Oslo, 1954
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, Stavanger, 1954
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, Trondheim, 1954
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, Stockholm, 1960
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, Oslo, 1962
 • Nordisk Grafikkunions utstilling, Hässelby Slott, Stockholm, 1964-1965
 • Norsk bokkunst, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1950
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk nutidskonst, Göteborg, 1951
 • Nordisk kunst, Bergen, 1953
 • Nordisk kunst, Oslo, 1953
 • Svart og hvitt i dag, Oslo, 1953
 • Norsk utstilling, Reykjavik, 1954
 • Fra det ene til det andre, Oslo Kunstforening, 1955
 • Terningen, Gall. KB, Oslo, 1956
 • Norsk nutidskonst, Helsinki, 1956
 • Form, farge og linjer, Oslo Kunstforening, 1957
 • Norsk Konst, Värmland, 1957
 • Norsk utstilling, Göteborg, 1957
 • Nordisk abstrakt kunst, Kunstnernes Hus, Oslo, 1958
 • Norsk nutidskonst, vandreutstilling Sverige, 1958
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1959
 • Håkonshallen, Kunstnerforbundet, Oslo, 1959
 • Stortingsbygningen, Kunstnernes Hus, Oslo, 1959
 • Unga norrmän, Göteborgs Konstmuseum, 1959
 • Lunds Konsthall, 1959
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1960
 • Jubileumsutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1961
 • Nordisk Grafikkunion, 1937-1962
 • Oslo, 1962
 • Stockholm, 1962
 • Helsinki, 1962
 • København, 1962
 • Reykjavik, 1962
 • Oslo Kunstforening, 1963
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1963
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1965
 • Gall. Gammel Strand, København, 1965
 • Gummesons Galleri, Stockholm, 1965
 • Yngre norske grafikere, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1966
 • Gall. KB, Oslo, 1968
 • Kunstnere fra Bergen, Åbo, 1969
 • Birkerød Kunstforening, Sjælland, 1970
 • Visuelt, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1971
 • Landsforeningen Norske Malere, 1980
 • 50-årene, et gjennombrudd, Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1982
 • 14 malere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1982
 • La gravure norvégienne, Lausanne, 1950
 • Norsk utstilling, Rio de Janeiro, 1952
 • Cinq Artistes Norvégiens, Paris, 1954
 • Nordisk Grafikkunion, Petit Palais, Paris, 1954
 • 2. og 3. Bienal, São Paulo, 1953
 • 2. og 3. Bienal, São Paulo, 1955
 • Arte Nordica Contemporanea, Roma, 1955
 • Contemporary Art in Scandinavia, New York, 1955
 • Contemporary Norwegian Prints, Arts Council, Storbritannia, 1956
 • Norweska grafika, Ljubljana, 1956
 • La gravure norvégienne contemporaine, Frankrike, 1956
 • The Arts of Norway, Florida, 1957
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon, 1958-1959
 • Norwegische Graphik des 20. Jahrhunderts, Westfalen, 1958-1959
 • Norwegian Painting and Sculpture, Jerusalem, 1959
 • Norwegian Graphic Art, England, 1961
 • Eight Painters from Norway, New York, 1961-1962
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, Berlin, 1962
 • 31. Biennale di, Venezia, 1962
 • Sept peintres norvégiens contemporains, Paris, 1963-1964
 • 150 Jahre norwegische Kunst, Kiel, 1964
 • Moderne norwegische Kunst, Köln, 1966
 • Nordisk Grafikkunion, vandreutstilling Vest-Tyskland, 1966
 • Nordisk Grafikkunion, vandreutstilling Frankrike, 1966
 • Norwegische Webkunst, Münster, 1967
 • Modern Art in Norway, London, 1968
 • Gravures norvégiennes contemporaines, Tunis, 1969
 • Tapisseries norvégiennes, Paris, 1971
 • Tapisseries norvégiennes, Tyskland, 1971
 • Tema tre, Kunstnerforbundet, Oslo, 1984

Gruppeutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1943
 • Papegøyen, Kunstnernes Hus, Oslo, 1953
 • Bergen
 • Stavanger
 • København
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1961
 • Decemberistene, Kunstnernes Hus, Oslo, 1965
 • Bergens Kunstforening, 1971
 • Moss Kunstforening, 1976
 • Det lille Galleri, Minde, 1981
 • Decemberistene, København, 1960

Portretter

 • Selvportrett (1951) gjengitt i Revold, R.: Norges billedkunst, Oslo 1953, bd. 2, s. 313
 • Selvportrett (fargetresnitt 1954) gjengitt i P. Simonnæs: Norsk kunst i bilder, Oslo 1977, bd. 1, s. 12

Litteratur

 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 83
 • Bonytt, 1941, nr. 5 s. 22
 • Bonytt, 1946, s. 9–10, 202–03
 • Bonytt, 1947, s. 27, 30, 217
 • Bonytt, 1951, s. 55, 141
 • Bonytt, 1953, s. 109, 211
 • Bonytt, 1956, s. 175–76, 227–28
 • Bonytt, 1957, s. 229
 • Bonytt, 1958, s. 69–71
 • Bonytt, 1959, s. 74
 • Bonytt, 1962, s. 128
 • Bonytt, 1963, s. 279
 • Bonytt, 1965, s. 52, 140–41, 299
 • Bonytt, 1966, s. 68, 285
 • Kunsten idag, 1947, hefte 4 s. 28, 55 (ill.)
 • Kunsten idag, 1949, hefte 11 s. 52 (ill.)
 • Kunsten idag, 1951, hefte 17 s. 22–37 (ill.)
 • Kunsten idag, 1952, hefte 22 s. 50 (ill.)
 • Kunsten idag, 1955, hefte 31 s. 48 (ill.)
 • Kunsten idag, 1956, hefte 36 s. 4–25 (ill.)
 • Kunsten idag, 1959, hefte 48 s. 36
 • Kunsten idag, 1962, hefte 60 s. 49–50 (ill.)
 • Kunsten idag, 1963, hefte 66 s. 51
 • Kunsten idag, 1965, hefte 71 s. 48
 • Kunsten idag, 1967, hefte 82 s. 7
 • Kunsten idag, 1973, hefte 105–06 s. 85
 • Dahl, Chrix, i Spektrum, Oslo, 1947, s. 51, pl. s. 33
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.)
 • Michelet, J. F., i Konstrevy, Stockholm, 1950, s. 241–42 (ill.)
 • Askeland, J., Grafikk. Litt om dets teknikk og historie, Oslo, 1951
 • Askeland, J., Omkring tre norske grafikere, Kunsten idag, 1951, hefte 17 s. 22–37 (ill.)
 • Askeland, J., Moderne norske grafikere, Ord och bild, Stockholm, 1952, s. 577–82 (ill.)
 • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 136, 140 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2 s. 313–15 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Papegøyen, Bonytt, 1953, s. 109
 • Gunnarsson, C. B., Nyere norsk grafikk, Kunst og Kultur, 1954, s. 244–45 (ill.)
 • Askeland, J., Norwegian Printmakers, Oslo, 1954, s. 50 (ill.)
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 212, 218 (ill.)
 • Anker, P., Knut Rumohrs kunst, Kunsten idag, hefte 36 s. 4–25 (ill.)
 • Anker, P., Abstrakt kunst i Norge, Paletten, Göteborg, 1957, nr. 3, s. 84 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Norskt måleri, 1957, Nationalmuseum Årsboks. 137
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1958, bd. 4, s. 130
 • Askeland, J., Profiler i norsk grafikk, Oslo, 1958, s. 21–22, 116, pl. 87–93
 • Askeland, J., i Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo, 1958, s. 194–95 (ill.)
 • Askeland, J., Knut Rumohr, Kunst og Kultur, 1960, s. 249–68 (ill.)
 • Kongehall og Storting, Kunst og Kultur, 1959, s. 181–82, 193–94 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt, Oslo, 1960, register (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • Malmanger, M., Knut Rumohr som maler, Paletten, Göteborg, 1964, s. 32–33, 38 (ill.)
 • Dorival, B. (Red.), Peintres contemporains, Paris, 1964
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 88 (ill.)
 • Østby, L., Knut Rumohr, Illustrert Familiebl., Oslo, 20.07.1966, (ill.)
 • Matheson, F., Askeland, J., Malmanger, M., i Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, register (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1968-1984
 • Askeland, J., i F 15 Kontakt, Moss, 10.1968, s. 3
 • International grafik, København, 1970, nr. 4, s. 106–11, 127, Vol. 2
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 126, 242
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 193
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 16, 56
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 118
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 118
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 63, 112
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 49
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 55, 161
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 183
 • Kunst og Kultur, 1982, s. 254, 256 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1984
 • Kunst og Kultur, s. 109, 121, 124
 • Bildkonsten i Norden, Stockholm, 1973, s. 136–37 (ill.)
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 62–63 (ill.)
 • F 15 Kontakt, Moss, 1975, nr. 7, s. 10
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 181–82
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Simonnæs, P., Norsk kunst i bilder, Oslo, 1977, bd. 1, s. 8–13, 16 (ill.)
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, reg (ill.)
 • Gjessing, S. (Red.), Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 96, 106, 111, 178, 197, 201, 205–06, 210, 226, 228
 • Sogn og Fjordane, Bygd og by i Norge, Oslo, 1980, register (ill.)
 • Askeland, J., Norsk malerkunst, Oslo, 1981, register (ill.)
 • Hellandsjø, K., 50-årene, et gjennombrudd, 1982, s. 11–12, 15–19, 42, 65, 104 (ill.), katalog Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser
 • Botn, ø., i Billedkunstneren, Oslo, 1982, nr. 9, s. 8–9
 • Brun, H. J., Helliesen, S., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, register (ill.)
 • Norske illustrerte bøker 1933–1983, Oslo, 1984, s. 17
 • Oslo, Bygd og by i Norge, Oslo, 1984, register (ill.)
 • Aftenposten, 05.01.1943, Aviser
 • Morgenposten, 06.01.1943
 • Morgenposten, 11.01.1943
 • Dagbladet, 12.01.1943
 • Storstein, A. R., i 1. Mai, 11.03.1947
 • Verdens Gang, 31.03.1947
 • Bergens Tidende, 24.04.1948
 • Morgenavisen, 30.04.1948
 • Morgenavisen, 18.11.1952
 • Askeland, J., i Verdens Gang, 29.10.1949, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 04.11.1952, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 19.11.1957, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 05.11.1952, (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 07.11.1952
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 13.11.1952
 • Hamar Arbeiderblad, 30.01.1957
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 21.11.1957
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 27.11.1957
 • Stray, J., i Morgenbladet, 19.06.1962
 • Stabell, W., i Bergens Arbeiderblad, 13.10.1962
 • Malmanger, M., i Dagbladet, 09.11.1965, (ill.)
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 24.01.1966
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 21.12.1966
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 25.01.1966
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 30.05.1968
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 26.01.1966
 • Hovdenakk, P., i Arbeiderbladet, 07.01.1968
 • Morgenavisen, 22.05.1968
 • Morgenavisen, 25.05.1968
 • Aftenposten, 29.05.1968
 • Durban, A., i Morgenposten, 19.10.1970
 • Nationen, 23.10.1970
 • Stavanger Aftenblad, 15.10.1971
 • Rogalands Avis, 15.10.1971
 • Riis, H., Rogalands Avis, 29.10.1971
 • Riis, H., Rogalands Avis, 04.10.1975
 • Haugesunds Avis, 10.03.1973
 • Dagbladet, 20.10.1974
 • Røed, H., i Morgenbladet, 30.10.1974
 • Stavanger Aftenblad, 03.10.1975
 • Østlendingen, 01.11.1975
 • Dagbladet, 20.02.1977
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 04.03.1977
 • Morgenbladet, (ill.)
 • Dæhlin, E. O., i Arbeiderbladet, 09.03.1977
 • Arneberg, A., i Dagbladet, 10.03.1977
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 14.03.1977
 • Vårt Land, 15.03.1977
 • Rogalands Avis, 06.04.1978
 • Rogalands Avis, 26.10.1978
 • Vestfolds Fremtid, 21.11.1978
 • Sunnmørspalte, 30.01.1979, (ill.)
 • Morgenavisen, 23.05.1979, (ill.)
 • Stabell, W., Morgenavisen, 02.06.1979
 • Aadnøy, A., i Stavanger Aftenblad, 26.05.1979
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 01.06.1979, (ill.)
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 01.06.1979
 • Flor, H., i Dagbladet, 07.06.1979, (ill.)
 • Gula Tidend, 20.09.1982
 • Aftenposten, 31.10.1984