S. var bosatt flere steder, bl.a. på Staurust i Lom, hos broren på plassen S., og seinere på Vågåmo. Han arbeidet mest i Vågå, men virket også i Heidal og Lom. Flere stueinteriører er kjent fra hans hånd, samt framskap av den typen Sylfest Skrinde og Ola Rasmussen Teigroen tidligere hadde utformet. S. regnes sammen med disse som den mest fremstående skapsnekker i Gudbrandsdalen, og var antagelig den som mest har preget senere treskjærere og snekkere i Nord-Gudbrandsdal. Han arbeidet bl.a. sammen med maleren Per Veggum, som har dekorert flere av skapene hans. Som treskjærer var S. den som lå Jakob Klukstad nærmest i stilpreg, og skar en vel avrundet, fyldig akantusranke med rikt bladverk. Skapene hans kjennetegnes av behersket bruk av treskurd.