C.-J. arbeidet i årene 1902–10 på forskjellige arkitektkontorer i Norge og Tyskland. Han hadde privat arkitektpraksis i Leipzig 1910–17 og i Kristiania fra 1917. I 1918 ble han ansatt som arkitekt ved Statens Bygningsdirektorat, han ble Statens Bygningsinspektør i 1925 og Riksarkitekt fra 1937. I statens tjeneste var han ansvarlig for en rekke større statlige bygg. Før 1930 finner vi klassisistiske trekk i C.-J.s arkitektur, mens hans større arbeider fra 1930-årene er funksjonalistiske.