Faktaboks

Karen Holtsmark
Holtsmark, Karen Kristine
Født
11. november 1907, Ås
Død
7. mars 1998

Fjellbjerk, Røros. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Bondegård på Sicilia. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Mennesket og vilkårene. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Rustningskonjunktur. Nasjonalmuseet. 1936

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Kafé, Paris, 1934. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

H.s eldste malerier, (eks. søsteren Anne ca. 1931), er holdt i en forenklet naturalistisk stil. På Høstutstillingen 1930–33 deltok hun med landskaper og figurbilder i en lignende stil. Revold-skolens strenge formale tukt preget hennes bilder på en gruppeutstilling i Kunstnerforbundet 1932. Under Paris-oppholdet i 1934 kom hun i kontakt både med Georg Jacobsen, hvis veiledning hun søkte også noe senere i Oslo, og med moderne radikale strømninger i europeisk kunst, særlig de ekspressivt abstraherende med innslag fra surrealismen. I 1934–35 malte hun en rekke bilder som var preget av disse inntrykk: Petrouchka (1934) med kubistiske innslag, Stravinskyfantasi (1934) og Skogbrann (1935) med sterkt suggestivt linjespill. Det uttrykksfulle hodet Fragment kom i noe endret form inn i hennes hovedverk fra denne eksperimentelle epoken, Mennesket og vilkårene (1935), en komposisjon med symbolbærende figurer i markant omriss og sterke, rene farger. Dette og andre lignende bilder vakte sensasjon på hennes utstilling i Kunstnerforbundet 1935 og utløste en hissig diskusjon om surrealismens plass i moderne malerkunst. I sin artikkel Abstraksjon i det danske surrealistorgan Konkretion 1935 skrev hun: "Vi vil skape våre billeder i de former vi har i oss selv, ikke i de gjengse former som fortidens malere har skapt. Da vil hver form og hver linje leve sitt liv og gi oss budskap om noe som vi ellers ikke vilde ha anelse om". Hun fortsatte i 1936 med komposisjoner som De kommer og Rustningskonjunktur, mens en Komposisjon fra 1937 bærer sterkere preg av Jacobsens skole.

På sin utstilling, i Kunstnerforbundet 1947, viste hun bilder av en helt annen karakter. I krigsårene hadde hun fornyet sin kontakt med norsk natur, og fra nå av var det landskapene som dominerte på hennes utstillinger. Overgangen til denne naturnære stil markeres med Fra Mysuseter (1942). Det er først og fremst fjellet, Rondane, Røros-traktene, Gudbrandsdalen som opptar henne, men også kysten, for eks. Fjellbjørk, (ca. 1945, Nasjonalgalleriet, Oslo). Det letner til havs (1951), Fjellandskap med oppstigende skyer (1951-52), Landskap med skyer (1952, Bergen Billedgalleri), Fra Stalåmseter (1957), Stalåm (1958) og Gudbrandsdalen (1958–59). Bildene tolker en lykkelig opplevelse av fjell og sjø, vind og vær, drivende skyflukt over speilende hav. Lyset smyger seg dempet, litt frysende mellom de ruvende fjellkroppene, fargen har en kjølig fjernhet som fanger inn en rar og sjelden belysning, og kan ha en suggestiv klang. Bildene får en karakteristisk, litt tørr og diffus stoffvirkning. Foruten landskaper malte hun i disse årene også blomsterbilder og oppstillinger, interiører og en del portretter, mest av kvinner, f.eks. Pelle Thommessen (1951). Et annet Kvinneportrett fra samme år, fins i Bergen Billedgalleri. I 1959 vant hun sammen med Else Hagen og Nils Flakstad konkurransen om utsmykningen av Stortinget. De tre feltene, Solens gang, ble utført som billedvev av Else Halling og innviet 1965. Arbeidet skal, som hun selv sier, tolke "naturkreftene: sol - regn - hav - fjell - regnbue, og i midten mennesket med kornet som skal samle det hele". Her er igjen abstraksjonen drevet meget langt, med store flater og en sterkt ekspressiv, dynamisk linjeføring. Hennes staffelikunst utviklet seg nå etter de samme linjer, med store, ubrutte fargeplan og rytmisk forenklede konturer. På sine utstillinger i 1964 og 1968 viste hun landskaper og blomsterbilder i dette mer summariske formspråk. Også som akvarellmaler har hun vært meget virksom, bl.a. med tre lysfylte landskaper fra Sicilia (1951, Nasjonalgalleriet). Høsten 1969 utstilte hun vakre akvareller med norske og sørfranske motiver, men har siden vært lite å se på utstillinger.

Familierelasjoner

Datter av

 • Gabriel Gabrielsen Holtsmark, direktør (1867 - 1954)
 • Margrethe Weisse (1871 - 1933)

Gift med

 • 1935 med Haakon Ragnvald Brækken (f. 1902)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo ca. 1924–27
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold høsten 1927, 1929-30, under Georg Jacobsen 1936

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1937
 • 3%-fondets stip. 1951
 • stip. for eldre fortjente kunstnere
 • Studiereise Paris 1926, 1929 og hele året 1934, 1938 og 1946
 • Sør-Frankrike 1968
 • Italia 1932 og 1951 (Sicilia)
 • Sovjet-Unionen 1933

Stillinger, medlemskap og verv

 • Norsk redaktør av Konkretion 1935–36
 • leder av Studieatelieret, Bergen 1958–59
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1952–58
 • jurymedlem Unge Kunstneres Samfunn 1949
 • medlem Riksgalleriets innkjøpskomité 1955–61

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Solens gang, tredelt billedvev utført av Norsk Billedvev ved Else Halling, Det Norske Storting (1959–65)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (arbeider i olje og akvarell)
 • Bergen Billedgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Norges Bank

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1930
 • Høstutstillingen, Oslo, 1932-1933
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945-1947
 • Høstutstillingen, Oslo, 1949-1958
 • Vestlandsutstillingen, 1961
 • Bildende kunsnerinners utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1932
 • Kubisme- Surrealisme, København, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Vårutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1936
 • Nordisk utstilling, Gøteborg, 1939
 • Sommerutstilling, Trondheim Kunstforening, 1939
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nordisk utstilling, Helsinki, 1950
 • Ung norsk konst, Stockholm, 1950-1951
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk nutidskonst, Gøteborg, 1951
 • Ung norsk kunst, København, 1952
 • Exposiçao de Pintura et Gravura Norueguesa, Rio de Janeiro, 1952
 • Hin Opinbera Norska Listsýning, Reykjavik, 1954
 • Unge Kunstneres Samfunn mønstring, Oslo Kunstforening, 1954
 • Norsk nutidskonst, Helsinki, 1956
 • Unge Kunstneres Samfunn jub. utst., 1957
 • Gruppeutst., Bergens Kunstforening, 1957
 • Gruppeutstilling, Bergens Kunstforening, 1957
 • Gruppeutstilling, Bergens Kunstforening, 1957
 • Gruppeutstilling, Bergens Kunstforening, 1957
 • Norsk vandreutst., Sverige, 1958
 • Vårutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1959
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1959
 • Urdi, Bergen, 1965
 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1967
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Norsk billedvev-et atelier og en epoke, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1982

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1935
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1947
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1952
 • Hamar Kunstforening, 1952
 • Elverum Kunstforening, 1952
 • Tønsberg Kunstforening, 1955
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1960
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1964
 • Gall. Moderne Kunst, Oslo, 1969
 • Gall. Per, Oslo, 1968

Portretter

 • Maleri utført av Pelle Thommessen (olje, 1951) gjengitt i R. Revold: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bd. 2, s. 237

Eget forfatterskap

 • Abstraksjon, Konkretion, København, 1935, nr. 2, s. 39
 • Blindernkonkurransen, Konkretion, København, 1935, nr. 2, s. 40, 42
 • Det nye maleri. Hvem er du? Hva er kunst? Kvinnen og tiden, Oslo, 1947, nr. 9, s. 10-13 (ill.)

Litteratur

 • Sørensen, H., Tre bilder av Karen Holtsmark, Konkretion, København, 1935, nr. 1, s. 26-27 (ill.)
 • Froberg, H., International Surrealisme, Samleren, København, 1935, s. 10
 • Grevenor, H., Norges kunst idag, Tilskueren, København, 1937, s. 86
 • Kjellberg, R., Noen nyere retninger i norsk malerkunst, Kunst og Kultur, 1937, s. 131, 138 (ill.)
 • Blomberg, E., Nutida norska målare, Konstrevy, Stockholm, 1938, s. 234
 • Revold, R., Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Bonytt, 1947, s. 27 (ill.)
 • Revold, R., Norsk maleri i dag, Kvinnen og tiden, Oslo, 01.03.1947, s. 9-10 (ill.)
 • Kielland, E. Christie, Norsk maleri i dag, Kvinnen og tiden, Oslo, 15.04.1947, s. 19 (ill.)
 • Rise, B., Malerinnen med det lysfylte mørke, Karen Holtsmark, Kvinnen og tiden, Oslo, 05.1947, s. 8-9
 • Rise, B., Malerinnen med det lysfylte mørke, Karen Holtsmark, Kvinnen og tiden, Oslo, 08.1947, s. 21 (ill.)
 • Bonytt, 1947, s. 27, nr. 3 s. XII
 • Bonytt, 1958, s. 41
 • Bonytt, 1967, s. 33-35, nr. 2 før s. I
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 234-38, 294 -96 (ill.)
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 224
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 104, 113 (ill.)
 • Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo, 1958, s. 97-98 (ill.)
 • Kunsten idag, 1959, hefte 48 s. 36-37 (ill.)
 • Kunsten idag, 1960, hefte 51 s. 45 (ill.)
 • Kunsten idag, 1963, hefte 66 s. 12
 • Kunsten idag, 1965, hefte 71 s. 50
 • Norwegian Pictorial Review 1959, Oslo, 1960, s. 250, 4 kvartal
 • Norwegian Pictorial Review, 1965, 1. kvartal s. 26 (ill.)
 • Kongehall og Storting II, Kunst og Kultur, 1959, s. 188-89, 193 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 105, 110-11, 136, 146, 148 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • Dette er Norge 1814–1964, Oslo, 1964, bd. 3, s. 336
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 24, 42, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 9, sp. 227
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 91, 208
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 53
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 117
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1973, s. 256s. 286
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 760 (ill.)
 • Gjessing, S., Surrealismen og Norge i Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 137, 141-42, 148, 202
 • Askeland, J., Norsk malerkunst. Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, s. 320
 • Oslo Aftenavis, 19.01.1932, (ill.), Aviser
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 25.01.1932
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 28.01.1932
 • Dagbladet, 30.08.1935, (ill.)
 • Tidens Tegn, 31.08.1935, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 03.09.1935
 • Østby, L., i Aftenposten, 05.09.1935
 • Neuberth, Chr., i Arbeiderbladet, 05.09.1935
 • Morgenbladet, 06.09.1935
 • Aulie, R., Karen Holtsmark, Arbeiderbladet (Lørdagskvelden), 29.01.1938
 • Dagbladet, 07.03.1947
 • Finne, H., i Friheten, 18.03.1947
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 19.03.1952
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 19.03.1952
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 21.03.1952
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 22.03.1952
 • Hamar Arbeiderbladet, 14.11.1952
 • Tønsbergs Blad, 09.11.1955
 • Aftenposten, 11.11.1957
 • Dagbladet, 03.03.1960
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 11.03.1960
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 15.03.1960
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 15.03.1960
 • Revold, R., i Aftenposten, 18.03.1960
 • Refsum, T., i Vårt Land, 18.03.1960
 • Morgenposten, 30.10.1964
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 09.11.1964
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 11.11.1964
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 11.11.1964
 • Bergens Tidende, 06.02.1965
 • Bryn, E., i Dagbladet, 24.09.1968
 • Morgenbladet, 26.09.1968
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 03.10.1968
 • Durban, A.., i Morgenposten, 03.10.1968
 • Durban, A., i Morgenposten, 12.09.1969
 • Eggum, A., i Dagbladet, 12.09.1969
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 22.09.1969
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 22.09.1969
 • Helgheim, R., i Klassekampen, 20.06.1981

Faktaboks

Karen Holtsmark