Etter å ha avlagt diplomeksamen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole etablerte H. (sammen med Kristin Enger) eget keramikkverksted i Ringgården i Drøbak høsten 1976. I 1980 flyttet hun bopel og verksted til Vestre Sandøya i Aust-Agder. H. har hovedsakelig basert produksjonen på bruksgjenstander i steingods og porselen. Hennes koboltblå dekor på blankglasert, høybrent gråhvitt gods utgjør en viktig del av den samlede produksjonen. Likedan gjør H. hyppig bruk av temmoku- og celadonglasurer. Fra de senere års eksperimenter stammer forskjellige begitningsdekorer og en rekke fint avstemte voksdekorer på jernfarget chamottegods. Hennes arbeider røper stor interesse for det keramiske ornament.