Faktaboks

Arne Ellerhusen Holm
Holm, Arne E.
Født
11. juni 1911, Bergen
Død
31. januar 2009

Utstillingsanlegg tilknyttet Munkholmen. 1937

Nasjonalmuseet.

Utstillingsanlegg tilknyttet Munkholmen. 1937

Nasjonalmuseet.

Allerede fra debututstillingen i 1942 viste H. en utpreget sans for de billedbyggende midler. Hans tidligste malerier er bygd opp av forenklede plan på en måte som vitner om interesse for en dekorativ abstraherende disponering av billedflaten. Etter hvert utviklet han friere, mer spontane penselstrøk og anslaget ble lettere, med små valørsprang som gav fargen stor lyskraft. En del interiører og landskaper, som f.eks. Juninatt (1945, Nasjonalgalleriet, Oslo), er malt med luftige strøk i varme og kalde toner av blått og grønt. Det formidler inntrykk av duft og atmosfære. Fra omkring 1950 kom maleriet i bakgrunnen. En del små gouacher og akvareller viser en gjennomreflektert oppbygging av form og farge og med en dekorativ disponering av fargen. Samtidig ble innslaget av svart-hvitt viktig. Disse tendensene kom H. til å utvikle for fullt i grafikken. Fargelitografiet ble hans medium fremfor noe annet. Fra de første grafiske blad, der maleren naturlig nok er merkbar, har han arbeidet mot en stadig større klarhet og enkelhet ut fra grafikkens lover og egenart. Fargene er begrenset til 3 eller 4, foruten svart. Det er også bilder som går i en eneste toneart, for eks. bruntoner. Utviklingen har for øvrig gått i retning av brutte, dempede farger som blågrått, svartgrønt, gråbeige, grårødt. Former og figurer er abstrahert og konsentrert til den ytterste grad av forenkling. Figurene blir da ofte aksjonstegn som står som svarte ornamenter i et fargemiljø.

H. har over lengre tid arbeidet med enkelte av sine motiver, slik at de fremstår som tidløse symboler. Det gjelder gondolieren, scene- og teatermotivene, fuglemotivet, små og nære naturobjekt, som vekster, sommerfugler og konkylier. Denne lange prosessen fra det sansede objekt til rendyrket form har vært en nødvendig arbeidsmåte for H. i hans arbeid med emblemer og frimerker. I en rekke frimerkeserier og merker for forskjellige institusjoner har han med sikker formsans skapt en enhet av skrift, tall og bilde. I en klar og stram form har enkle gjenstander og bilder som båtmannsknop, kornaks og fisk, stavkirke og helleristning fått symbolverdi. Internasjonal anerkjennelse vant H. med 1. prisen i konkurransen om Europa-merket i 1963. En knapp og meget enkel geometrisk figur er her blitt symbol på enhet og kommunikasjon. Den strenge disiplin i dette arbeidet må vel også ses i sammenheng med den pedagogiske siden av hans virksomhet, hans grundige og mangeårige arbeid med form- og fargestudier ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo og Norges Tekniske Høyskole. Til tross for full arkitektutdannelse har H. aldri arbeidet som arkitekt. Men i tilgrensende områder som fargesetting av arkitektur og utforming av ytre detaljer har han hatt mange oppgaver.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Arne Holm, banksjef
 • Anne Sophie Wibye Ellerhusen

Gift med

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1934–35
 • arkitekt fra Norges Tekniske Høyskole 1937
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Georg Jacobsen 1937–38

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bloms stip
 • Norges Tekniske Høyskole stip
 • Studiereiser Danmark 1935 og 1948
 • Frankrike 1938
 • Sverige 1946
 • Frankrike og Italia 1951
 • Hellas 1961

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1938–47
 • professor ved arkitektavdelingen Norges Tekniske Høyskole 1947–78
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere og Norges tekniske vitenskapsakademi
 • Formann Unge Kunstneres Samfunn 1943–44
 • formann Trondheim Kunstforening 1958–65, viseformann 1955–57 og 1966–71
 • styremedlem Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim fra 1947
 • vise-preses Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab, Trondheim 1974–78
 • formann i Komiteen for kunstnerspørsmål 1971–74

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i konkurranse om merke til Norges rederforbund 1932
 • 1. premie i innbudt konkurranse om Rikstrygdeverket, Oslo 1957
 • 1. premie i internasjonal konkurranse om Europa-frimerket 1963
 • Æresmedlem av Unge Kunstneres Samfunn og Trondheim Kunstforening
 • R1 St. O. O. 1978

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Herøya kirke (emalje, 1958)
 • Aluminiumsgitter, Rikstrygdeverket, Oslo (1960)
 • Utsmykking i aluminium for Felleskjøpet, Tunga ved Trondheim (1973)
 • Husgavl, Schøyens gt. Trondheim (1979)
 • Relieff, Politiskolen, Oslo (1980)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Moss kunstgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Jämtlands läns konstgalleri, Östersund
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Innkjøpt Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Norges Bank
 • Sosialdepartementet
 • Det Kgl. Slott
 • Oslo, Bodø, Kristiansund, Larvik og Modum kunstforeninger

Illustrasjonsarbeider

 • Kjempevise. Han Lage tjente i kongens gård, nedskrevet av L. D. Klüver, faksimile, Norges Tekniske Høyskole (u.å)
 • 23 frimerker og 6 postale trykksaker etter 1960
 • Merke for Trondheim Kunstforening, Norges tekniske vitenskapsakademi, Institutt for teknisk varmelære, Erkebispegården i Trondheim

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Kunstnerforbundet, 1942
 • Trondheim Kunstforening, 1943
 • Trondheim Kunstforening, 1953
 • Drammens Kunstforening, 1943
 • Gall. Per, 1953
 • 1954
 • 1958
 • Gall. Per, 1958
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • Trondheim Kunstforening, 1973
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1938
 • Høstutstillingen, 1939
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1947
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1951
 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1953
 • Høstutstillingen, 1954
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1956
 • Høstutstillingen, 1957
 • Høstutstillingen, 1960
 • Høstutstillingen, 1962
 • Høstutstillingen, 1963
 • Høstutstillingen, 1964
 • Trøndelagsutst., 1978
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, Nasjonalgalleriet, 1940
 • Extrøndere, Trondheim Kunstforening, 1945
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1946
 • Ung norsk kunst, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., 1947
 • Exposião de Pintura e Gravura Norueguesa, 1952
 • Nordisk grafikk, 1954
 • Biennalen for, 1954
 • Biennalen for, 1956
 • Biennalen for, 1958
 • Biennalen i São, 1955
 • Norsk Grafikkunion
 • Norsk Grafikkunion, 1958
 • Contemporary Norwegian Prints, 1956
 • La Gravure Norvégienne Contemporaine, 1956
 • Norveska grafika, 1956
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1957
 • Contemporary prints from Norway, 1958
 • Contemporary prints from Norway, 1959
 • Norsk nutidskonst, 1958
 • Nordisk grafikk, 1960
 • Norsk Grafikkunion, 1964
 • Zehn Graphiker aus Norwegen, 1967
 • Statens Kunstakademi 60 år, 1969
 • Sommerutst., Trondheim Kunstforening, 1979, (gjest)
 • Postmuseum, 1982

Eget forfatterskap

 • Kunst og intellekt, Under dusken, Trondheim, 01.1938
 • Billedkunsten i Krematoriet, Byggekunst, 1947, nr. 3-4, s. 21-27
 • Romutsmykning, Norges Tekniske Høyskole's årsmelding, Trondheim, 1946-1947
 • Hva er kubisme, Bonytt, 1947, nr. 4, s. 66-71
 • Om portrettet som kunstform, Ord och Bild, Stockholm, 1947, s. 23-29
 • Romutsmykning og arkitektur, Vinduet, Oslo, 1947, nr. 1, s. 221-28
 • Sigurd Winge, Bonytt, 1948, nr. 11/12, s. 208-13
 • Nytt eller gammelt i maleriet, Bonytt, 1950, nr. 2, s. 26-31
 • Matisse's kapell i Vence, Kunsten idag, 1951, hefte 4, s. 32-48
 • Form, Bonytt, 1951, nr. 6, s. 97-101
 • Skulpturens formspråk, Bonytt, 1951, nr. 9, s. 164-68
 • Norsk romutsmykning i dag, Dansk Kunsthåndværk, København, 1951, nr. 5
 • Axel Salto, Utgitt av Landsforeningen for dansk kunsthåndværk, København, 1952
 • Mosaikker i Ravenna, Kunsten idag, 1953, hefte 2, s. 16-37
 • Henri Matisse som skulptør, Kunsten idag, 1955, hefte 3, s. 26-45
 • Jean Heiberg, en norsk klassiker, Under dusken, Trondheim, 11.1955
 • Om Pierre Bonnard, Trondhjems Kunstforening, årsberetning 1956
 • Dekorasjonene i Regjeringsbygget, Byggekunst, 1959, nr. 1, s. 25-28
 • Vår tids kunst, Kunst og Kultur, 1960, s. 269-87
 • Georg Jacobsen, Trondhjems kunstforening, årsberetning 1961, Trondheim, 1962
 • Jan van Eyck's double portrait in London, Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab, Trondheim's forhandlinger, Trondheim, 1964, bd. 37
 • Billedkunsten i kirkerummet, Kirker i en ny tid, Oslo, 1966
 • arbeid med bokstav, bind og tegning, Tegneren Hermann Bongard, katalog Kunstindustrimuseet i Oslo, Oslo, 1971, s. 63-100

Litteratur

 • Bonytt, 1943, s. 157
 • Bonytt, 1944, s. 34, 43
 • Bonytt, 1946, s. 9, 87
 • Bonytt, 1947, s. 28, 30, 113, 171, 172, 192, 217, nr. 3 mot s. XII, nr. 5, s. V, nr.6, s. II
 • Bonytt, 1948, s. 150, nr. 5-6, s. X
 • Bonytt, 1949, s. 104, nr. 1, s. XII
 • Bonytt, 1952, nr. 3, s. II og mot nest siste omslagside, nr. 9, mot s. XX, nr. 11-12, s. XXIV
 • Bonytt, 1953, s. 11-12, s. XXIV
 • Bonytt, 1954, s. 34-38, 146-49
 • Bonytt, 1955, nr. 6-7 mot nest siste omslagsside
 • Bonytt, 1956, nr. 7, s. XV
 • Bonytt, 1957, nr. 4, s. XXVIII
 • Bonytt, 1958, nr. 9, mot s. 36
 • Bonytt, 1959, nr. 3, s. 8, 32
 • Bonytt, 1960, s. 161
 • Bonytt, 1961, s. 101
 • Bonytt, 1962, s. 6-7, 95-97, 116
 • Bonytt, 1965, s. 102, første s. etter omslagets. 131
 • Bonytt, 1967, s. 198-99
 • Gran, H., Revold, R, Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 73, 90, pl. 146
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 52
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.)
 • Kunsten idag, 1952, hefte 22, s. 45 (ill.)
 • Kunsten idag, 1953, hefte 25, s. 57 (ill.)hefte 31, s. 51 (ill.)
 • Kunsten idag, 1970, hefte 94, s. 28
 • Kunsten idag, 1973, hefte 105-106, s. 89
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 294
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register og s. 234
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 101, ill.nr. 138
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • 106 Norske grafikere, Oslo, 1965, s. 52 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Bøe, A., Porsgrunns Porselænsfabrik, Bedrift og produksjon gjennom åtti år, Oslo, 1967, register
 • Thue, O., Statens Kunstakademi i 60 år, Oslo, 1969, s. 25, 41, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 90, 208
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 250, 257, 267 (ill.)
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 25
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, s. 744
 • Kunstnernes Hus, Oslo 1930–1980, Oslo, 1980, s. 171, 173
 • Brockmann, J., i Trondhjems Kunstforening, Årsberetning 1980, Trondheim, 1981, s. 5-6
 • Aftenposten, 09.04.1942, (ill.)
 • Morgenposten, 10.04.1942, (ill.)
 • Durban, A, i Morgenbladet, 14.04.1942
 • Haug, K., i Aftenposten, 17.04.1942
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 17.04.1942
 • Nyquist, K., i Morgenposten, 17.04.1942
 • Adresseavisen, 06.02.1943, (ill.)
 • Undersaker, G., i Dagsp., 09.02.1943
 • Adresseavisen, 11.02.1943
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 12.03.1953
 • Steen Johnsen, S., i Dagbladet, 12.03.1953
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 12.03.1953
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 12.03.1953, (ill.)
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 14.03.1953
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 27.02.1954
 • Arbeiderbladet, 13.09.1958, (ill.)
 • Morgenbladet, 13.09.1958, (ill.)
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 24.09.1958
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 25.09.1958
 • Arbeiderbladet, 10.06.1961, (ill.)
 • Adresseavisen, 23.02.1963, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 23.02.1963, (ill.)
 • Moen, U., i Adresseavisen, 09.03.1963, (ill.)
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 14.01.1964
 • Meyer, A. C., i Dagen, 21.01.1964
 • Telemark Arbeiderbladet, 18.02.1964
 • Varden, 22.02.1964, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 17.09.1968
 • Morgenbladet, 10.06.1971
 • Adresseavisen, 06.04.1973, (ill.)
 • Moen, U., i Adresseavisen, 24.11.1973, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 26.11.1973

Arkivalia

 • S. Thorud, Den konstruktive skole, Georg Jacobsens betydning for norsk malerkunst, Universitetet i Oslo, 1977, s. 124, 207–08, 212, 248, 255, 281, 285, magistergradsavhandling