Faktaboks

Betsy Schirmer
Schirmer, Betsy Ingeborg Agnes Gude
Født
19. mai 1890, Kristiania
Død
11. oktober 1968, Oslo

I 1909 begynte S. på Den kgl. Tegneskole hvor hun modellerte under Lars Utne. Etter et studieopphold i Roma, debuterte hun på Høstutstillingen i 1912 og fikk god kritikk for sine portrettbyster. Disse viste en klar og gjennomarbeidet naturalistisk form, noe som også senere var karakteristisk for hennes produksjon. I 1920 drog S. til Paris hvor hun var elev av Antoine Bourdelle. Hans form gjenfinnes i hennes statuetter som ofte er preget av en viss forenkling og sentimentalitet. S.' produksjon bestod vesentlig av portretter, hvorav en del barnebyster og statuetter. Blant hennes fremste arbeider hører det kraftig modellerte og godt karakteriserte portrettet av Major Tryggve Gran samt det følsomme portrettet av Maleren Thorleif Heyerdahl.

Familierelasjoner

Datter av

 • Erik Anker Gude, ingeniør (1855 - 1940)
 • Agnes Sofie Gjerdrum (1865 - 1925)

Gift med

 • Ernst August Schirmer, arkitekt, forfatter (1879 - 1952)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Lars Utne 1909-10
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Gunnar Utsond 1912-16
 • elev av Antoine Bourdelle, Paris 1920

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Benneches legat 1923–24
 • Gudes legat
 • En rekke utenlandsreiser og -opphold, bl.a. Italia 1912 og Paris 1920

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1924–27

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Relieff, Førstebibliotekar Hjalmar Marius Petersen, Universitetsbiblioteket, Oslo (gips 1930)
 • Dronning Maud, den engelske kirke, Oslo (marmor 1940)
 • Dr. Herman Wedel Major, Gaustad sykehus, Oslo (1958)
 • Minnesmerke, Misjonær Lars Nilsen Dahle, Stavanger kommune og Hen kirke, Rauma kommune
 • Portrett, Nini Wedel Jarlsberg Egeberg, Bogstad Stiftelse, Oslo
 • Byste, Major Tryggve Gran, Kjeller (bronse)
 • Relieff på bauta, Redaktør Lars Holst, Gamle Aker kirkes gravlund, Oslo (bronse)
 • Minnestein, Christopher Bruun, Agathe og Olai Grøndahl og Minister Ove Gude, Vår Frelsers gravlund, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1912-1913
 • Høstutstillingen
 • Høstutstillingen, 1918
 • Høstutstillingen, 1920
 • Høstutstillingen, 1922-1923
 • Høstutstillingen, 1925
 • Høstutstillingen, 1929
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, 1938
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1913
 • Elevutst., Statens Kunstakademi, Kristiania, 1913-1915
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Unge Kunstneres Samfunn, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922-1923
 • Norsk skulpturutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1934
 • Bildende kunstnerinners utst., Oslo Kunstforening, 1938
 • Internasjonal kvinnekunstutst., New York, 1939
 • Retrospektiv utstilling over norsk kunst, Nasjonalgalleriet, 1940
 • Nordiska konstnärinnor, Stockholm, 1948
 • Vår skulptur i dag, Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • Skulpturutst., Norsk Billedhuggerforening, Oslo, 1968

Portretter

 • Selvportrett (tegning 1919) gjengitt i Vårt Land 18.9.1962

Litteratur

 • Aftenposten, 01.10.1912
 • Morgenbladet, 19.10.1912
 • Verdens Gang, 10.05.1913
 • Aftenposten, 05.06.1913
 • Verdens Gang, 06.06.1913
 • Social-Demokraten, 10.06.1913
 • Aftenposten, 09.06.1914
 • Verdens Gang, 09.06.1914
 • Aftenposten, 01.06.1915
 • Ørebl., 02.06.1915
 • B. Moss Johnsen, i Morgenposten, 21.04.1922
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 26.04.1922
 • B. Moss Johnsen, i Morgenposten, 05.10.1922
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 06.10.1922
 • K. Haug, i Aftenposten, 05.04.1923
 • B. Moss Johnsen, i Morgenposten, 08.04.1924
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 352, 379
 • E. Jansen, Slekten Gude i Norge, Bergen, 1940, s. 82–83
 • Aftenposten, 18.05.1940
 • A. Durban, Norsk skulptur gjennom hundre år, Oslo, 1942, s. 117
 • R. Revold, Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 396
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 221 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 224, 251 (ill.)
 • Vårt Land, 18.09.1962, (ill.)
 • Aftenposten, 18.05.1965
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Dagbladet, 05.07.1968, (ill.)
 • Aftenposten, 14.10.1968
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 240
 • Ø. Parmann, Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 59 (ill.)

Faktaboks

Betsy Schirmer