H. er først og fremst opptatt av menneskers livssituasjon. I sine bilder fokuserer hun særlig på de mer problematiske sider ved tilværelsen, som ensomhet og kontaktløshet. Hun anvender et kraftig, naturalistisk formspråk og en mørkstemt koloritt.