J. er rørlegger av yrke. Han debuterte med skulptur på Høstutstillingen 1965 og med maleri og collage på separatutstilling i 1967. Maleriene var modellert opp av strie, gas, bølgepapp og papir og overmalt med hvit farge og pastell. Han var opptatt av stofflighet, struktur og den hvite fargen. Som billedhugger startet J. nonfigurativt med jernbånd i en enkel og streng form, fortsatte så med abstraksjoner av hoder og skikkelser og viste i 1968 jerntrådskulpturer som i sitt rene formuttrykk virker som tredimensjonale tegninger i jern. Tråder er limt sammen i bunter og stråler, og skulpturene gir ofte inntrykk av spirende krefter. J.s grafiske form er influert av hans skulptur. De fleste av hans arbeider har bare nummer, ingen assosiasjonsskapende titler.