Faktaboks

Nils Reiersen
Født
22. desember 1878, Drammen
Død
2. september 1950

Deichmanske Bibliotek. Ukjent. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

R. var ansatt hos arkitekt A. N. Prentice i London 1901–03 og hos arkitekt Aron Johanson i Stockholm 1903–10 hvor han arbeidet med planene for Riksdagshuset og Riksbankens bygning. Han hadde eget arkitektkontor i Kristiania fra 1910, men skal ha levd tilbaketrukket fra ca. 1933. Han var engasjert av His Majesty's Office of Works, London som stedlig arkitekt for den britiske legasjon i Oslo.

R. skal ha utført en del arbeider i Tønsberg før 1921, bl.a. Tønsbergs Sparebank (1914–15) som er en pusset murbygning med fasader preget av en sirlig klassisisme med pilastre og lisener i grunt relieff. Hans hovedverk er det fremtredende klassisistiske anlegget for Deichmanske bibliotek på Hammersborg, Oslo hvor han vant omkonkurransen i 1921–22, men som var noe foreldet da det stod ferdig i 1933 etter en lang og problemfylt byggetid. Anlegget røper amerikanske forbilder for biblioteksystemet og skal ha vært direkte inspirert av biblioteket i Indianapolis, USA. De monumentale og mange trappene utvendig og innvendig skyldes den sterkt skrånende tomten og har vært kritisert som meget upraktiske. Den sentrale hallen har også et meget monumentalt preg med gallerier for oppstilling av bibliotekets opprinnelige boksamling.

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1895–1901, under Herman Major Schirmer 1897–1900
 • assistent hos arkitekt Henrik Nissen, Kristiania 1898–1901
 • preliminary examination, Royal Institute of British Architects, London 1902

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens fonds stipend 1907
 • Studiereise til Nederland, Frankrike og Tyskland ca. 1906

Utførte arbeider

 • Tønsbergs Sparebank, Øvre Langgt. 46 (1914–15) etter 2. premie i konkurranse 1912, utvidelse (1930–31)
 • Innredning, Tønsberg Sjømannshjem
 • Deichmanske bibliotek, Henrik Ibsens gt. 1, Oslo (1924–33) etter konkurranser 1921–22 (tilbygd østfløy 1973)
 • Prosjekter: 3. premie ny skole ved "Justisplassen", Kristiania (1920)
 • 3. premie Blindern studenthjem, V. Aker (1922)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1910

Litteratur

 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 280
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1938, s. 306
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1962, s. 229, 2. utg.
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 237, ny utg.
 • Morgenbladet, 08.09.1950
 • Johnsen, O. A., Tønsbergs Sparebank gjennem hundre år. 1847–1947, Oslo, 1951, s. 253–55, 350 (ill.)
 • Johnsen, O. A., Tønsbergs historie, Oslo, 1954, bd. 3, s. 710, 736–37 (ill.)
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, Sarpsborg, 1963, s. 362, register bd.
 • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, s. 123–26 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 39
 • Gunnarsjaa, A., Engh, P. H., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, s. 42–43 (ill.)
 • Ringdal, N. J., By, bok og borger. Deichmanske bibliotek gjennom 200 år, Oslo, 1985, s. 152__-;56 (ill.)
 • Byggekunst, 1921, bilag offentlige arkitektkonkurranser s. 5–8 (ill.)
 • Byggekunst, 1922, s. 32 bilag offentlige arkitektkonkurranser s. 32–38 (ill.)
 • Byggekunst, 1924, s. 96
 • Byggekunst, 1933, tillegg s. 29
 • Byggekunst, 1950, tillegg s. 43
 • Kunst og Kultur, 1923, s. 259