B. vokste opp på gården Borgen i Ullensaker. Etter endt skolegang i hjembygda drog han som konfirmant til Christiania, bare 13 år gammel. Han var først ansatt som visergutt hos Frølich og Søn. Deretter kom han i tjeneste hos grosserer A.O. Haneborg, som fattet interesse for guttens kunstneriske talent og støttet ham økonomisk slik at han kunne begynne på Eckersbergs malerskole. Etter studieoppholdet i Paris sluttet B. seg til 80-årenes friluftsmalere. Han var en stor beundrer av Hans F. Gudes og Amaldus Nielsens kunst. Etter hvert ble han mer rendyrket naturalist. Chr. Krohg og Edvard Diriks ble hans forbilder, senere ble han delvis påvirket av Gerhard Munthes kunst. B. markerte aldri noen individuell streben, men sluttet seg til allerede eksisterende retninger. Han kalte seg landskapsmaler. Motivene hentet han fra de brede Østlandsbygder, etter hvert også fra høyfjell og vidde. Hans malerier vitner om nøktern realistisk sans og kjærlighet til naturen.