Debuterte på Høstutstillingen alt i 1913, og var virksom som maler i Eidsdal hele sitt liv. Hans motivkrets omfatter både landskaps- og menneskeskildringer, men motivene fra sunnmørsk natur utgjør hans viktigste bidrag. Y. søkte en rik og variert koloritt og en fast oppbygd komposisjon som i hans senere arbeider synes strengere redigert. Ca. 150 av hans bilder gikk tapt under en storflom i 1932.