R.s formspråk var opprinnelig figurativt, gjerne forenet med abstrakte elementer. Etter en målbevisst abstraheringsprosess var han i 1967 kommet fram til et rent abstrakt maleri, som han siden har arbeidet videre med. Fra 1969 har han vært bosatt i Paris og mottatt sterke inntrykk fra Roger Bissière, Maurice Estève og for øvrig École de Paris. R. er inspirert av naturen og søker ved hjelp av maleriske virkemidler som farge, stofflighet og komposisjon å gjenskape opplevelsen av en vår-, sommer- eller vinterdag med strand, hav, skog og fjell. De tidlige bildene viste et komplisert samspill av flateformer, hvor koloritten var begrenset til grå, gråblå og hvite former, isprengt aksenter av sterkere fargekontraster eller også holdt innenfor en enkelt fargetone. I midten av 70-årene varierte formen fra frie til mer konstruktive abstraksjoner, dominert av én fargetone. Fra 1979 har han vist et lyrisk-abstrakt lysmaleri som i reduksjonen av farge, form og kontraster minner meget om Kåre Tveters antydede naturopplevelser. R.s bilder er malt i pastelltoner med en fargebehandling av kornete pastose innslag mot halvt transparente felter. Paletten består av ytterst få farger: et disig hvitt, et dempet blått, en kjølig gul, av og til et rødt anslag som motbalanseres av en várere klang. Formen er utvisket, nesten oppløst, og bildene er malt i akryl som gir en matt og skjær overflate.