Liv og virksomhet

H. malte portretter og motiver fra norsk folkeliv. Hun arbeidet sammen med bl.a. Mathilde Dietrichson i Düsseldorf. En Vossejente som ble vist på den nordiske utstillingen i Christiania i 1857 "lovede det Bedste", i følge Lorentz Dietrichson. Hun avsluttet sin karriere da hun giftet seg med den finske maleren Werner Holmberg. Hun var bosatt i Düsseldorf fra 1858 til -60, da hun ble enke og flyttet tilbake til Christiania. Hun ser ikke ut til å ha tatt maleriet opp igjen.

Familierelasjoner

Datter av

  • Marie Christine Trosdahl (1796 - 1877)
  • Christian Glad, generalmajor (1794 - 1866)

Gift med

  • Christiania, 1858-1860 med Werner Holmberg, landskapsmaler (f. 1830)

Utdannelse

Elev av Otto Mengelberg i Düsseldorf 1855-58.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i Düsseldorf 1855-58.

Utstillinger

Ikke Angitt

  • Nordisk utst. i Christiania, 1857

Portretter

  • Tegning utført av Mathilde Dietrichson (1859, privat eie)

Litteratur

  • Dietrichson, L., Adolph Tidemand, (Kristiania, 1879, bd. 2, s. 80
  • Aspelin, E., Werner Holmberg. Hans lefnad och verk, Helsinki, 1890, s. III-IV, 77, 127, 132
  • Dietrichson, L., Af Hans Gudes liv og værker, (Kristiania, 1899, s. 51-52
  • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 184, 186
  • Ringbom, S., Konsten i Finland, Helsingfors, 1978, s. 183