H. malte portretter og motiver fra norsk folkeliv. Hun arbeidet sammen med bl.a. Mathilde Dietrichson i Düsseldorf. En Vossejente som ble vist på den nordiske utstillingen i Christiania i 1857 "lovede det Bedste", i følge Lorentz Dietrichson. Hun avsluttet sin karriere da hun giftet seg med den finske maleren Werner Holmberg. Hun var bosatt i Düsseldorf fra 1858 til -60, da hun ble enke og flyttet tilbake til Christiania. Hun ser ikke ut til å ha tatt maleriet opp igjen.