Faktaboks

Lars Jorde
Født
22. juli 1865, Vang, Hedmark
Død
25. september 1939, Lillehammer

Julegilde, 1895-1896. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Fra Fiesole, 1911. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Høstkveld, Fåberg, 1931. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Vårløsning, 1901. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

J. begynte som sin fars medhjelper i Vang og ble derpå ansatt som ekspeditør i en bokhandel i Hamar. Her ble han oppdaget av grundtvigianeren og Bjørnsonvennen Christopher Borch, som fikk ham inn på Den kgl. Tegneskole i 1889. Det var, kan hende, den samme som formidlet kontakten med Gerhard Munthe. De eldste kjente malerier av J. skriver seg fra midten av 1880-årene, og motivene viser at han har malt dem i hjembygda. En liten gruppe bilder fra 1890 betegner et kunstnerisk gjennombrudd. Her røper han impulser både fra Gerhard Munthe og Harriet Backer, men viser samtidig også trang til å gå sine egne veier. I 1893 dukket han for første gang opp i Lillehammer-trakten, idet han innlosjerte seg på gården Skårset, like ovenfor byen. Sommeren 1894 reiste han til Vågå, hvor han bl.a. var sammen med Thorvald Erichsen, Oluf Wold-Torne, Kristen Holbø, Halfdan Egedius og Alfred Hauge. Dette er den berømmelige Vågå-sommeren, da hele gruppen malte mørke stemningsbilder. Om høsten fant J. veien tilbake til Lillehammer. I brevene derfra forteller han at malerne Halfdan Strøm og Eyolf Soot holdt til på gården Skoug i Brøttum, og ikke lenge etter drog også J. til Skoug, der gårdbrukeren og maleren Erik Skoug tok seg mye av ham. Her malte J. vinteren 1895-96 sitt ungdoms hovedverk, Julegilde (Nasjonalgalleriet, Oslo). Dette representerer den første fase i hans kunstneriske utvikling. Her har han dyrket en dempet stemningskunst med et sløret, malerisk temmelig frigjort strøk, med forkjærlighet for blålige og blå- og gråfiolette toner.

Våren 1897 reiste J. til Paris og derfra videre til Cività d'Antino, Italia, sammen med Zahrtmann og andre nordiske kunstnere. J.s Italia-bilder og noen bilder fra Jylland malt det følgende år er mørke og mollstemte. Fargen er myk med innslag av sort og oliven. Formen er blitt strengere, og han har nærmet seg en rytmisk beveget linjekunst der flatene er store og klare. Med Paris-oppholdet i 1900 begynte den tredje perioden i J.s produksjon. Impresjonistene på Salongen imponerte ham. Det var som skjell falt fra øynene, sa han, og han så farger og et lys som han ikke tidligere hadde drømt om. J.s koloritt ble lysere og lettere, influert av impresjonistene. I 1905 flyttet han som nygift inn i eget hus på Lillehammer. I 1915 overtok han et større hus som Thorvald Erichsen hadde latt oppføre av Arnstein Arneberg i 1912. J. ble boende på Lillehammer til sin død. Sine motiver fant han i byen og den nære omegn. Han malte gjerne Mesna i vinterdrakt og i vårløsning og fulgte slik i den eldre Frederik Colletts fotspor. Ellers søkte han til fjelltraktene omkring Gjende og til kysten omkring Kragerø og Hvasser. I likhet med Gerhard Munthe, og muligens inspirert av ham, utviklet J. en ganske markant penselskrift, en konstruktiv form som bidrog til å holde tingene på plass, og som kom til å gi hans lerreter et preg av fasthet midt oppe i lysflommen.

Foruten staffelibilder har J. utført dekorative arbeider. Han har dekorert Vingrom kapell, Lillehammer (1908), elevsalen på Norges landbrukshøyskole, Ås, og utført en serie dekorasjoner for Granheim sanatorium, Follebu (1908-27). Både hva format og innhold angår utgjør bildene et dekorativt hele, det er landskaper hentet fra ulike kanter av landet. Det store formatet innbød til en viss forenkling, og impulser fra vennen Rudolph Thygesen kan ha gjort seg gjeldende. Mest helstøpt er nok det eldste maleriet i serien, det mektige mjøsbygd-panoramaet med Sankt Hans-feirende bønder omkring bålet. Hovedmotivet, den lyskledte kvinnen ved bålet, er for øvrig identisk med en tegning som han året før hadde brukt som illustrasjon til Tryggve Andersens fortellinger I Cancelliraadens Dage. I 1925 dekorerte han Sjøli kapell, Ytre Rendal (Jesu dåp). Sin siste sommer tilbrakte J. i Bøverdalen og malte der noen praktfulle arbeider som viser at hans arbeidsstyrke og arbeidsglede holdt seg usvekket like til det siste.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Lars Jenssen, bygdemaler
 • Marthe Hansdatter

Gift med

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1889
 • studerte samme år tre måneder med Gerhard Munthe i mjøstraktene
 • elev et halvt års tid av Alfred Roll, Paris 1893
 • elev av Eilif Peterssens og Harriet Backers malerskole, Kristiania 1894-96
 • elev av Kristian Zahrtmann, København vinteren 1896-97, 1898-99 og 1899-1900

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1894
 • Henrichsens legat 1898
 • Opphold Paris 1893
 • København 1896-97
 • Paris våren 1897, videre til Firenze og Roma og ble der 1½ år
 • Jylland 1898
 • København 1898-1900
 • Italia 1899
 • Paris 1900, -06, -09
 • Italia (Roma, Verona og Fiesole) 1911

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje, Verdensutst. i Paris 1900
 • bronsemedalje, Panama-Pacific International Exposition, San Francisco 1915

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjoner i Norges landbrukshøgskole, Ås
 • Vingrom kapell (1908)
 • Sjøli kapell, Ytre Rendal og Granheim Sanatorium, Lillehammer (1908-27)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Rasmus Meyers Samlinger, Bergen
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Haugesund Billedgalleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Göteborgs konstmuseum
 • Waldemarsudde, Stockholm
 • Helge Væringsåsens Samling, Elverum
 • Det Kgl. Slott, Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • T. Andersen: I Cancelliraadens Dage, Kristiania 1907
 • S. Frich: Smaafolk, Kristiania 1908 (sammen med E. Nielsen og O. Valstad)
 • Tegninger til E. Holst: Barneminder, Kristiania 1897 og F. Nansen: Fram over polhavet, Kristiania 1897

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1888-1892
 • Høstutstillingen, Oslo, 1894-1900
 • Høstutstillingen, Oslo, 1902-1912
 • Høstutstillingen, Oslo, 1917
 • Høstutstillingen, Oslo, 1921
 • Høstutstillingen, Oslo, 1926
 • Høstutstillingen, Oslo, 1929-1931
 • Høstutstillingen, Oslo, 1933
 • Høstutstillingen, Oslo, 1936-1939
 • Internasjonal utst., Berlin, 1896
 • Verdensutst. i Paris, 1900
 • Den Frie Udstilling, 1901
 • Glaspalast-Ausstellung, München, 1901
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1902
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1906
 • Norska konstnärers arbeten, Kungl. Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Esposizione internationale d'arte, Venezia, 1907
 • Den norske utst., Helsinki, 1911
 • Esposizione internationale, Roma, 1911
 • Norwegische Künstler, Hagebund, Wien, 1912
 • Sort og hvitt, Kunstnerforbundet, Oslo, 1913
 • Den norske utst., Brighton, 1913
 • De 14, Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Tegninger og skisser, Kunstnerforbundet, Oslo, 1914
 • Lillehammerutst., møbler, metallarbeider, vevnader, Kunstnerforbundet, Oslo, 1915
 • Den norske kunstudst., Charlottenborgutstillingen, København, 1915
 • Panama-Pacific International Exposition, San Francisco, 1915
 • Den norske kunstutst., Liljevalch, Stockholm, 1917
 • Møbelutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1922
 • Lillehammer byjub.utst., Lillehammer Bys malerisamling, 1927
 • Norske kunstneres separatutst., Øya, Trondheim, 1930
 • Secession Norwegische Kunst, Wien, 1931
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • 9 Lillehammer-kunstnere, Lillehammer Bys malerisamling, 1934
 • Lillehammer-utst., Lillehammer Bys malerisamling, 1937
 • Verdensutst. i Paris, 1937
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1941
 • Nordisk utst., Stockholm, 1941
 • De 14 femti år etter, Oslo Kunstforening, 1964
 • Lillehammer sett med malerøyne, Lillehammer Bys malerisamling, 1967
 • Lillehammermalerne, Stavanger Kunstforening, 1969
 • Sommerutst., Seljord, 1981

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1896
 • Drammens Kunstforening, 1905
 • Bergens Kunstforening, 1905
 • Trondheim Kunstforening, 1905
 • Kristiania, 1907
 • Kristiania, 1909
 • Trondheim Kunstforening, 1909
 • Göteborg, 1909
 • Kristiania Kunstforening, 1910
 • Drammens Kunstforening, 1911
 • Trondheim Kunstforening, 1911
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1912
 • Trondheim Kunstforening, 1913
 • Valand, Göteborg, 1914
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1915
 • Trondheim Kunstforening, 1915
 • Trondheim Kunstforening, 1916
 • Kunstnerforbundet
 • Drammens Kunstforening, 1919
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1920
 • Trondheim Kunstforening, 1920
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1922
 • Trondheim Kunstforening, 1922
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1924
 • Trondheim Kunstforening, 1924
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1930
 • Trondheim Kunstforening, 1932
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1933
 • Bergens Kunstforening, 1933
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1934
 • Minneutst., Lillehammer Bys malerisamling, 1940
 • 100 års jub.utst., Lillehammer Bys malerisamling, 1966
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1977

Portretter

 • Tegning utført av Torleif Stadskleiv, gjengitt i H. Alsvik og L. Østby: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1951, bd. 1, s. 413
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen (1910), gjengitt i Aftenposten 24.11.1910
 • Tegning utført av Rolf Lunde (kullstift og blyant, 1917, Lillehammer Bys malerisamling)
 • Tegning utført av Rolf Lunde (blyant, ca. 1917, Lillehammer Bys malerisamling)
 • Tegning utført av Rolf Lunde gjengitt i D. Vaa: Rolf Lunde, Oslo 1948, s. 26
 • Hode utført av Steinar Sandvig (bronse, 1937, Lillehammer Bys malerisamling)
 • Maleri utført av Einar Sandberg, gjengitt i A. Wollebæk Slaatto: Lillehammer-profiler, Lillehammer 1976, bd. 1, s. 87

Litteratur

 • Michaëlis, S., i Kunst, København, 1902, s. [22]
 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 95, 96
 • Thommessen, R., Norsk billedkunst, (Kristiania, 1904, s. 175
 • Thrane, N., i Urd, (Kristiania, 1904, s. 85
 • Tilskueren, København, 1906, s. 866
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 372-73
 • Aubert, A., Die Norwegische Malerei im 19. Jahrhundert, Leipzig, 1910, s. 78, 83, 86
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 134
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930, s. 220-21
 • Hvem er hvem?, Osalo, 1934, s. 253
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1937, s. 270
 • Halvorsen, W., Halfdan Egedius, (Kristiania, 1914, s. 15, 34, 35, 38, 39, 44, 46, 51 (portr.foto), 54, 57, 62, 88, 89, 125
 • Petersen, K., Hamar i nutiden, Hamar, 1914, s. 87
 • Gunnersen, G. F., Lillehammer i nitti aar 1827-1917, (Kristiania, 1917, s. 126, 209, 328
 • Kristian Zahrtmann, En Mindebog, København, 1919, s. 494, utgitt av F. Hendriksen
 • Grimeland, B. A., Kjend dit land, Gudbrandsdalen, (Kristiania, 1922, bd. 1, s. 59 (ill.)
 • Laurin, C. G., Nordisk konst, Stockholm, 1925, bd. 3, s. 280, 282
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1926, bd. 19, s. 162-63
 • Filseth, J., i Lillehammer 1827-1927, Lillehammer, 1927, s. 91, festskrift
 • Thiis, J., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 493
 • Harriet Backer, Lars Jorde, Oslo, 1933, (ill.), katalog nr. 13, Kunstnernes Hus
 • Østby, L., Fra naturalisme til nyromantikk, Oslo, 1934, s. 44, 57
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, Oslo, 1936, s. 184 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1936, s. 116-18
 • Slaatto, A. Wollebæk, i Urd, Oslo, 31.07.1937, (ill.)
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838-1938, Bergen, 1938, s. 180
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, Trondheim, 1946, register s. 254
 • Stenseng, A., Frederik Collett, Oslo, 1947, s. 51-52, 53
 • Stenseng, A., Lars Jorde, Kunst og Kultur, 1947, s. 33-40 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Norge som malerne så det, Oslo, 1947, s. 14, 69, ill. nr. 41 og 80
 • Hamars historie, Hamar, 1948, register s. 638
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 10 (ill.), 85-86 (ill.), 100-104
 • Vaa, D., Rolf Lunde, Oslo, 1948, s. 26
 • Willoch, S., Av norsk palett, Fra Bergljot og Sven Bruns samling, Oslo, 1949, s. 36, 38-39, pl. 30
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 413, 420-21 (ill)
 • Bakken, H., Gerhard Munthe, Oslo, 1952, s. 199
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst, Oslo, 1952, s. 82, pl. 29
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 566
 • Kielland, E. Christie, Harriet Backer, Oslo, 1958, s. 208
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, register s. 155 og s. 143, 144, 145, 146
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register (ill.)
 • Revold, R., Oluf Wold-Torne, Oslo, 1961, s. 14, 25, 28-29, 33-37, 42, 45, 53, 59, 76, 98, 100, 102, 107, 111, 125
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register s. 160
 • Holbø, H., Streiftog i norsk maleri, Lillehammer, 1964, s. 44-45 (ill.)
 • De 14 femti år etter, 09.1964, s. 4, 8, 12 (ill.), katalog Oslo Kunstforening
 • Johannesen, O. Rønning, i katalog jub.utst. Lillehammer Bys malerisamling, 1966, (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 10, spalte 466-67 (ill.)
 • Lillehammer Bys malerisamling årbok 1963-68, s. 9, 15, 19, 42-44, 48-49, 52, 54-56, 58, 60, 62
 • Johannesen, O. Rønning, Norsk kunst i malerisamlingen, Lillehammer, 1970, register (ill.), fører Lillehammer Bys malerisamling
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 94, 212-13
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 46
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 25
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 136
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 40
 • Drammen, En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1972, bd. 3, register s. 975
 • Werenskiold, M., De norske Matisse-elevene, Oslo, 1972, register s. 210
 • Kavli, G., Hjelde, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, s. 296, 427
 • Johannesen, O. Rønning, Mesna i malerkunsten, Mesna, Lillehammer, 1973, s. 131, 135, 138, utgitt ved Mesna Kraftselskaps 50 års jubileum 1973
 • Gudbrandsdalen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, register s. 376
 • Slaatto, A. Wollebæk, Lillehammer-profiler, Lillehammer, 1976, bd. 1, s. 83-88 (ill.)
 • Slaatto, A. Wollebæk, Lillehammer-profiler, Lillehammer, 1977, bd. 2, s. 57-61 (ill.)
 • Simonnæs, P., Norsk kunst i bilder, Oslo, 1977, bd. 1 s. 126
 • Simonnæs, P., Norsk kunst i bilder, Oslo, 1978, bd. 2 s. 36
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register s. 279
 • Hedmark, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, register s. 480
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 538 (ill.), 539
 • Lichtenberg, H. H. De, Zahrtmanns skole, København, 1979, register s. 243
 • Parmann, ø., Halfdan Egedius, Oslo, 1979, s. 11, 45-47, 59, 64, 72, 73 (portr.foto), 75, 78 (tegn.), 79, 83, 84, 154
 • Sandberg, I., Kunstnerliv i Kragerø 2, Kragerø, 1980, s. 22, 24 (ill.)
 • Aftenposten, 07.09.1908, (dekorasjoner i Vingrom kapell)
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 21.02.1909
 • Romdahl, A. W., i Svenska Dagbl., 16.10.1909
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 19.10.1910
 • intervju i Aftenposten, 24.11.1910
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 27.11.1910
 • Lie, Bernt, i Tidens Tegn, 25.02.1912
 • Aftenposten, 26.02.1912
 • Verdens Gang, 27.02.1912
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 29.02.1912
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 07.03.1912
 • Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 06.11.1914
 • Tidens Tegn, 04.05.1915, (veggbilde i Granheim Sanatorium)
 • Tidens Tegn, 11.11.1915, (ill.)
 • Haug, K., i Aftenposten, 12.11.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 12.11.1915
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 14.11.1915
 • Verdens Gang, 04.11.1917, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 05.11.1917
 • Haug, K., i Aftenposten, 07.11.1917
 • Onsager, S., i Tidens Tegn, 07.11.1917
 • Verdens Gang, 21.04.1918
 • intervju i Norske Intelligenssedler, 10.11.1918, (ill.)
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 13.02.1920
 • Haug, K., i Aftenposten, 14.02.1920
 • Dagbl., 16.02.1920
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 18.02.1920
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 21.02.1920
 • Undersaker, G., i Adresseavisen, 26.04.1920
 • Teien, O., i Nidaros, 26.04.1920
 • Aftenposten, 17.01.1922
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 17.01.1922
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 18.01.1922
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 18.01.1922
 • Haug, K., i Aftenposten, 19.01.1922
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 19.01.1922, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 14.01.1924
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 15.01.1924
 • Haug, K., i Aftenposten, 17.01.1924
 • Øverland, A., i Arbeiderbladet, 21.01.1924, (ill.)
 • intervju i Aftenposten, 22.07.1925
 • Aftenposten, 11.01.1926, (altertavle Sjøli kapell)
 • Eskeland, A., i Morgenbladet, 20.07.1935
 • Morgenbladet, 26.03.1938
 • Aftenposten, 26.01.1957
 • Paulsen, J., Veggum, O., i Gudbrandsdølen, 22.12.1961
 • Slaatto, A. Wollebæk, i Aftenposten, 19.01.1966
 • Slaatto, A. Wollebæk, i Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer, 25.06.1966

Arkivalia

 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole, Universitetet i Oslo, 1885-1908, magistergradsavhandling
 • Norsk biografisk katalog, Universitetsbiblioteket
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Lars Jorde