Faktaboks

Carl Michalsen
Michalsen, Carl Christian August
Født
4. januar 1869, Christiania
Død
januar 1940

Etter en periode som assistent på arkitektkontor ble M. ansatt i sin fars murmesterforretning i Kristiania i 1891, og i 1897 etablerte han egen arkitektpraksis samme sted. Etter Ålesund-brannen hadde han kontor der 1904 - 09, delvis i kompaniskap med Alfred Christian Dahl. I perioden 1910 - ca. 1920 var han i kompaniskap med Ove Ekman og Einar Smith i firmaet Ekman, Smith & Michalsen; etter Ekmans død og sønnen Eystein M.s inntreden het firmaet M., Smith & M., og etter 1925 bare M. & M. Alene og i kompaniskap med andre har M. vært arkitekt for en rekke betydelige bygg; noen av dem må regnes blant hovedverkene i nyere norsk arkitekturhistorie. I slutten av 1890-årene oppførte han en rekke forretningsgårder i Kristiania; 4–5 etasjers teglgårder med jernskjelett og store vindusåpninger og ofte helt kledd med naturstein. Prinsens gt. 25 (1898 - 99) utmerker seg ved sin fasade inspirert av engelsk Queen Anne-stil, med store, karnappformede vinduer i fem etasjer, fasade av glatthuggen klebersteinskvadre og nesten flatt tak. Sandefjord kirke (1900 - 03) er typisk for århundreskiftet med en blanding av middelalderinspirerte elementer. Formen på det høye, spisse vesttårnet er en arv fra gotikken, mens de rundbuede vinduene og lombardiske bånd er inspirert av romansk arkitektur. Fasadene er av delvis upusset, delvis pusset tegl med forskjellige farger for veggflater og lisener. Tilbyggingen av Oslo børs (1909 - 10) er en meget heldig løsning på en vanskelig oppgave: utvidelse av Chr. Grosch' klassisistiske bygning (1826 - 28). Ved forlengelsen av sidefasadene har M. gjentatt Grosch' fasadeskjema, mens den nye sydfasaden har fått en annen variant av den klassiske tempelfasade med foranstilte, doriske søyler. Studentersamfundet i Trondheim, utført 1927 - 29 sammen med sønnen Eystein M., er et av hovedverkene innen 1920-årenes klassisisme i Norge. Konkurranseutkastet viste en lav, sylindrisk salsbygning med halvkuleformet kuppel, tilknyttet en nærmest rektangulær del med selskapslokaler. Ved utførelsen ble veggene i den sylindriske delen forhøyet og kuppelen sløyfet. Bygningen var rødpusset med sparsomme, klassisistiske detaljer i grått. Den runde hovedsalen ligger midt i den sylindriske delen og har form som et sirkus med imitert telttak. Bygningen ble belønnet med Houens fonds premie 1931.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olaus Michalsen, murmester (1842 - 1896)
 • Anne Marie Torgersen (d. 1907)

Gift med

 • 1892 med Ida Nielsen Skjelbred (1867 - 1937)

Utdannelse

 • Murerlære

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise med stipend til Tyskland 1890

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Kristiania bygningskommisjon 1914 - 28
 • styreformann Norske Arkitekters Landsforbund 1915 - 16

Priser, premier og utmerkelser

 • Houens fonds premie 1930 for Hotell Astoria, Oslo
 • Houens fonds premie 1931 for Studentersamfundet i Trondheim, begge sammen med Eystein M.

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt
 • Kristiania Sømandshjem, Rådhusgt. 25 (1899, revet ca. 1930)
 • Katedralskolen, Ullevålsvn. 31 (1899 - 1902) etter 2. premie i konkurranse
 • Sandefjord kirke (1900 - 03) etter 1. premie i konkurranse
 • Tilbygning Oslo børs, Tollbugt. 2 (1909 - 10) etter 2. premie i konkurranse
 • Forretnings- og leiegårder: Bygdøy allé 8 (1896) og 21 (1898 - 99)
 • Kongens gt. 7 (1898 - 1900)
 • Prinsens gt. 25 (1898 - 99)
 • Rådhusgt. 20 (1899)
 • Tordenskiolds gt. 1 (1899)
 • Ombygning Øvre Slottsgt. 12 - 12 b
 • Leiegårder i Eckersbergs gt.
 • Stortorvet 13
 • Forretnings- og boligbygg i Ålesund 1904 - 07: Kirkegt. 31
 • Kipervikgt. 16, Kongens gt. 8 A
 • Forretnings- og boligbygg i Ålesund 1904 - 07 sammen med Alfred Christian Dahl: Løvenvolds gt. 8
 • Skaregt. 1 og 5
 • Kipervikgt. 3 og 5
 • Nedre Strandgt. 12, 23 og 25
 • Øvregt. 15
 • Kongens gt. 6, 14 og 20
 • Storgt. 2
 • Losgt. 1
 • Parkgt. 1 og 11
 • Einarvikgt. 4
 • Keiser Wilhelms gt. 28
 • Kirkegt. 19
 • Lorkenesgt. 3
 • Ekman, Smith og M.: Se Ove Ekman
 • M., Smith og M.: Den norske Creditbank, Kirkegt. 21/Kongens gt. 18, Oslo (1923 - 26, Kristian Biong var arkitekt for fasadene og bankhallen)
 • M. og M.: Studentersamfundet i Trondheim (1927 - 29), etter 1. premie i konkurranse
 • Hotell Astoria, Akersgt. 21, Oslo (1928 - 30)
 • Sandefjord Sparebank (1930 - 32)
 • Leiegård, Drammensv. 70 C/Bjørn Farmanns gt. 14 - 16 (1932)
 • Leiegård, Colletts gt. 10 (1936)
 • Skoklefall kirke, Nesodden (1936)
 • Bank- og forretningsbygg for Bergens Privatbank, Haugesund (1938 - 39)
 • Konkurranseprosjekter: 2. premie rådhus på Hammersborg, Oslo (1897 - 98) sammen med Finn Knudsen
 • Delt 1. premie permanent utstillingsbygning i Bergen (1898)
 • Norges Tekniske Høyskole, Trondheim (1902)
 • 3. premie fødselsstiftelse i Oslo (1908)
 • Latinskole i Skien (ca. 1920)
 • Konkurranseprosjekter Ekman, Smith og M.: Se Ove Ekman
 • Konkurranseprosjekter M. og M.: 2. premie Fredrikstad folkebibliotek (1921)
 • 2. premie Det Norske Studentersamfund, Oslo (1926)
 • 3. premie justisbygning i Bergen (1928)
 • To innkjøp Handelsstandens Hus i Trondheim (1928)
 • Premie tilbygg til Oscarshall, Oslo (1929)
 • 1. premie Handelens Hus, Stavanger (1932)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1901-1902

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 306–07
 • Teknisk Ukeblad, 1899, s. 197–201, 419–20 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s. 574
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 345__-;46 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1908, s. 308
 • Teknisk Ukeblad, 1912, s. 609–10 (ill.)
 • Arkitektur og dekorativ Kunst, 1909, s. 117–24 (ill.)
 • Byggekunst, 1921, bilag s. 1-[14] (ill.)
 • Byggekunst, 1926, s. 97–103 (ill.), 135 (ill.)
 • Byggekunst, 1927, s. 49–61 (ill.)
 • Byggekunst, 1928, s. 49–59 (ill.), 123–28 (ill.)
 • Byggekunst, 1929, s. 69 (ill.)
 • Byggekunst, 1930, s. 3–9 (ill.), 30–31 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 176
 • Byggekunst, 1932, s. 53 (ill.), 130–31 (ill.), 152 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, tillegg s. 46 (70 år)
 • Byggekunst, 1939, s. 66–67 (ill.), tillegg s. 45 (nekrolog)
 • Byggekunst, 1975, s. 114
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930-1938
 • Hougen, K., Sandefjords historie, Oslo, 1932, bd. 2, s. 345 (ill.)
 • Lillevold, E., Hamars historie, Hamar, 1948, s. 591–92 (ill.)
 • Oslo gårdkalender, nybygg 1925–45, Oslo, [u.å.], register s. 372 (ill.)
 • Østvedt, E., Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, s. 596
 • Oslo Byleksikon, s. 77, 80, 96, 162, 163, 169, 170, 239, 298, 345
 • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, register s. 281 (ill.)
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 268
 • Bevaringsplan for Kristiania, Oslo, 1974, s. 13, 14, 18, 22, 27, utg. Foreningen til Norske Fortidsminners Bevaring
 • Brochmann, O., Bygget i Norge, Oslo, 1981, bd. 2, register s. 308
 • Tschudi Madsen, S., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 92 (ill.)
 • Tvinnereim, H. S., Arkitektur i Ålesund 1904–1907, Ålesund, 1981, s. 216–17, Ålesund Museum Skrift nr. 13

Arkivalia

 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, Diverse opplysninger