R. hadde først flere års praksis på forskjellige arkitektkontorer. Han var 1 år hos Torolf Prytz, 2 år hos Ove Eckman, 1 1/2 år hos Harald Olsen og 2 1/2 år hos Königlicher Baurat Hein i Berlin. Omkring 1890 etablerte han egen arkitektpraksis i Kristiania. Grensen 12 (1884) var hans første selvstendige arbeide som fikk meget anerkjennelse og førte til nye oppdrag. Golaa Høifjeldssanatorium (1892) ble bygd i dragestil etter cottage-systemet med en sosietetsbygning, flere losjihus og hytter gruppert omkring. Anlegget kan godt tenkes å være inspirert av Holm Munthes arbeider på Holmenkollen og Frognerseteren, som ble ferdig ett år tidligere. Stortingsgaten 14 (1897) i fransk/nederlandsk nyrenessanse må ha blitt utformet i nært samarbeid med arkitektene for nabobygningene. Alle tre har fin fasadebehandling med huggen stein og vannspyerfigurer og andre hugne detaljer. R.s senere arbeider fra omkring 1. verdenskrig og 20-årene, som hans egen villa og forretningsgården i Rosenkrantz gt. 20 i Oslo, er mindre markante, men solide arbeider.