Faktaboks

Christian Reuter
Født
29. desember 1862, Sarpsborg
Død
9. februar 1926, Oslo

R. hadde først flere års praksis på forskjellige arkitektkontorer. Han var 1 år hos Torolf Prytz, 2 år hos Ove Eckman, 1 1/2 år hos Harald Olsen og 2 1/2 år hos Königlicher Baurat Hein i Berlin. Omkring 1890 etablerte han egen arkitektpraksis i Kristiania. Grensen 12 (1884) var hans første selvstendige arbeide som fikk meget anerkjennelse og førte til nye oppdrag. Golaa Høifjeldssanatorium (1892) ble bygd i dragestil etter cottage-systemet med en sosietetsbygning, flere losjihus og hytter gruppert omkring. Anlegget kan godt tenkes å være inspirert av Holm Munthes arbeider på Holmenkollen og Frognerseteren, som ble ferdig ett år tidligere. Stortingsgaten 14 (1897) i fransk/nederlandsk nyrenessanse må ha blitt utformet i nært samarbeid med arkitektene for nabobygningene. Alle tre har fin fasadebehandling med huggen stein og vannspyerfigurer og andre hugne detaljer. R.s senere arbeider fra omkring 1. verdenskrig og 20-årene, som hans egen villa og forretningsgården i Rosenkrantz gt. 20 i Oslo, er mindre markante, men solide arbeider.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Hanna Langkjend (1875 - 1975)

Utdannelse

 • 2 år murerlære
 • 1 år tømmerlære
 • Christiania tekniske skole

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Kristiania Arkitektforening fra 1915

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Det gamle Missionshuset, Mariboes gt. 2 (1884, senere ombygd)
 • Industribygning, øvre Slottsgt. 29 (1889)
 • Golaa Høifjeldssanatorium, Sør-Fron (1892)
 • Festivitetslokalet "Afrika" for brukseiere ved Akerselven, Holsts gate 1 (1896)
 • Ombygging til fabrikk Pilestredet 17 (1918, revet 1957)
 • Forretningsgårder: P. M. Engebretsens gård, Grensen 12 B (1884)
 • Om- og påbygging Kirkegaten 66 (1889 og 1898)
 • Grensen 17 (1890–91, brent 1899)
 • Skreddergården, Akersgt. 20 (1894)
 • Hollendergården, Stortingsgaten 14 (1897)
 • Torggt. 13 og 24, Hamar (ca. 1910–15)
 • Fasade Karl Johansgt. 20 (1916) etter engere konkurranse
 • Ombygging av Torggt. 5 og 5 B
 • Leiegårder: Skovveien 16 (1890-årene)
 • Gimleveien 17 (1911)
 • Welhavensgate 14, Hamar (1914)
 • Villaer: For kammerherre Rich. Andvord, Skovveien 31 B (1894, revet)
 • Krusesgate 9 (1891)
 • For fotograf Thorén, Bygdøy allé 26
 • Arvesens vei 22, Hamar (ca. 1910–15)
 • Egen villa Kirkehaugsvn. 7.
 • Prosjekter: 2. premie for peisutkast i kleberstein i konkurranse arrangert av Den norske håndverks- og industriforening (1899–1900)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1890

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1887, s. 224, 228
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 276
 • Michalsen, Carl, Arkitekt Chr. Reuter in memoriam Byggekunst, 1926, tillegg s. 44
 • Hamars historie, Hamar, 1948, s. 591, 592
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966
 • Pedersen, B. S., Gatens arkitekturhistorie, Akersgaten, Oslo, 1967, s. 98, 99, 129, 221
 • Aslaksby, T., Krogstad, M., Ta vare på Oslo, Oslo, 1979, omslag, s. 82–83, 107, 159 (ill.)
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, registers. 232

Arkivalia

 • Folketellingen i Barbu, 1875, 130j
 • Norske Arkitekters Landsforbund, 05.11.1915, Skema for ansøgning om optagelse i medlemskapsafdelingen i Kristiania arkitektforening