P. arbeidet en tid hos arkitekt Magnus Poulsson i Oslo og opprettet eget arkitektkontor samme sted i 1931 sammen med Hugo Friis Zahl under navnet "Piene & Zahl". Firmaet tegnet i 1930-årene en del markante villaer i tidens internasjonale, funksjonalistiske formspråk med smalt, liggende panel og flate tak.