Faktaboks

Hans Flygenring
Født
30. september 1881, Rønne, Danmark
Død
13. juni 1958

Suppeterrin, 1920. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

1923. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

F. ble ansatt som kunstnerisk leder for Porsgrunds Porselænsfabrik i 1920. Han hadde da arbeidet på Den kongelige Porcelænsfabrik i København i femten år under Arnold Krog, og var godt rustet for sin nye oppgave. F.s modeller og dekorer er preget av interesse for klassisistiske og orientaliserende motiver og formverdier, men vitner samtidig klart om kunstnerens bakgrunn i Dansk Skønvirketid. Den dekorative bredde i komposisjonen, og en utpreget festivitas i behandling av helhet og detalj gir et anstrøk av norsk rosemaleri.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johanne Zachariasen
 • Harald Flygenring

Gift med

 • (Kristiania, 1921 med Margit Spangberg

Utdannelse

 • Kunstnernes Studieskole, København under Johan Rohde 1907–11
 • elev av Arnold Krog 1902-18 og av Ernst Goldschmidt 1918 i København

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reiser til Finland 1907
 • Italia, Nederland, Belgia, Tyskland, Algerie 1913
 • Sverige og Norge 1914, -16, -18
 • Italia 1922
 • Tsjekkoslovakia, Tyskland, Nederland 1933

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kunstnerisk leder ved Porsgrunds Porselænsfabrik 1920–27

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Malerier: Bymuseum i København
 • Bornholms museum
 • Sjøfartsmuseum Kronborg
 • Sorgenfri Slot, København
 • Krengerup Slot, Danmark
 • Porselen: Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Fylkesmuseum for Telemark og Grenland

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Charlottenborgutstillingen, København, 1916
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1919
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1936-1940
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1942
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1945
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1922
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1925
 • Salonen, Paris, 1924

Separatutstillinger

 • København, 1911
 • København, 1918
 • København, 1932
 • København, 1941
 • Rønne, 1912
 • Rønne, 1918
 • Rønne, 1920
 • Italia, 1913
 • Kristiania, 1922
 • Skiens Kunstforening, 1923
 • Odda Kunstforening, 1925

Litteratur

 • Verdens Gang, 10.12.1921
 • Aftenposten, 14.12.1921
 • Swensen, W., Gamle Porsgrunds Billeder, Porsgrunn, 1925, s. 26
 • Weilbach, Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, bd. 1, s. 324
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1962, bd. 5, s. 484
 • Bøe, A., Porsgrunds Porselænsfabrik, Bedrift og produksjon gjennom åtti år, Oslo, 1967, register s. 327
 • Lie, I. M., Bjelke, R., Opstad, L., Kunstindustrimuseet i Oslo, En kavalkade av aktuell kunstindustri gjennom hundre år, Oslo, 1976, i, (red.)

Faktaboks

Hans Flygenring