T. har i første rekke markert seg innen grafikken, der han utelukkende har arbeidet med litografi. Hovedmotivet er naturalistisk utførte landskapsskildringer og naturinntrykk fra forskjellige deler av Østlandet, som våtmarksområder i Østfold, nærobservasjoner av svaberg og rullestein ved sjøen, eller eldre pittoreske bygningsmiljøer. T. har også hentet motiver fra innlandet, f.eks. Telemark. Bare unntaksvis forekommer elementer fra moderne tid, og sjelden er bildene befolket. For å nå en fortettet stemning foretrekker T. å presentere sine bilder under temaer som vinter, kystlandskap eller hus. Indirekte lys er et gjennomgående virkemiddel og brukes effektfullt, f.eks. som solflimmer gjennom trær eller markerte skygger mot en husvegg. Parallelt med grafikken har T. også laget malerier både i olje og akvarell med de samme motiver. Disse er mer abstrahert og storlinjet i sitt uttrykk enn litografiene. T.s portretter viser oftest kvinner og omfatter så vel fremstillinger i helfigur som flyktige inntrykk av et ansikt. T.s portretter kan ha en eksperimentell karakter i motsetning til hans øvrige formalt mer fastlagte arbeider.