Andre opplysninger

  • H. kjennes fra kirkelige oppdrag i Buskerud i første del av 1700-årene. Han utførte malerarbeid i Rollag kirke (1722), i Lunder kirke (1727) og i Strømsø kirke (1743). I Rollag malte han galleribrystninger sammen med M. Berg. Dekoren omfatter medaljonger med Salvator Mundi og apostler.

Bosatt (pr 1982-1986)

  • Bragernes

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Rollag kirke

Litteratur

  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 340
  • Christie, S., Christie, H., Buskerud. Norges kirker, Oslo, 1981, bd. 1, s. 342

Arkivalia

  • Lunder kirkes gavebok samt kirkeregnskaper for Strømsø, (avskrift hos Riksantikvaren)