R. startet sin arkitektpraksis i Kristiania 1911. Det er bare kjent to, men til gjengjeld fremstående byggverk fra R.s hånd. Sammen med arkitekt Erik Glosimodt bygde han Haugesund Sparebank (1913), byens første monumentalbygg. Ved oppførelsen ble det lagt vekt på nybarokke stilelementer og reduksjon av konkurranseutkastets bruk av granitt til fordel for en forsiktig bruk av marmor i trappene. Stilelementene i konkurranseutkastet var en blanding av nybarokk og jugend, der bygningsblokken bar et overveiende preg av jugend. Sokkeletasjen var betont med spissbuede, inntrukne vinduer til forskjell fra 2. og 3. etasje hvor vinduene lå i vegglivet. Materialene er pusset tegl med elementer av granitt ved dører og vinduer. Sokkeletasjen fanger opp de vanskelige forholdene med sterkt hellende hjørnetomt. Da R. bygde Hotel Bristol i Kristiania (1919–20), benyttet han fortsatt pusset tegl og granittdetaljering. Særlig kjent ble hans utforming av "Den mauriske hall". Stiltrekkene hentet han fra Marokko hvor han oppholdt seg hver vinter.