Faktaboks

Andreas Nilsskog
Nilsskog, Andreas Bech Danielsen
Født
14. august 1879, Vefsn
Død
8. oktober 1940, samme sted

N. var født på gården Nilsskog i Drevja. Hans farfar var bygdekunstneren Andreas Jørnson, og N. begynte tidlig å skjære i tre. Han laget en rekke dyre- og menneskegrupper, særlig sameleire med rein og hunder og fiskere med rorbuer, båter og redskaper. En tid arbeidet han på snekkerverkstedet hos sin bror Albert i Mosjøen, og 19 år gammel ble han elev av Lars Kinsarvik i Hardanger. I 1903 og -05 fikk han to små stipendier og kunne følge undervisningen ved Den kgl. Tegneskole noen semestre. Samtidig fikk han veiledning i tegning og maling av Harriet Backer og Erik Werenskiold. I 1907 giftet han seg og tilbrakte deretter det meste av sitt liv i hjembygden. Stor familie og vanskelig økonomi gav ham dårlige arbeidsmuligheter, men i 1919 fikk han privat støtte til videre malerstudier i Kristiania.

N. hadde opprinnelig lyst til å bli billedhugger, men forstod snart at treskulpturen måtte bli hans uttrykksform. Han arbeidet delvis ubemerket i flere år og ble først for alvor oppdaget som billedskjærer ved utstillingen i Bodø i 1926. Fra slutten av 20-årene fikk han flere bestillinger, og en rekke kirkebygg i Hålogaland bispedømme er utsmykket med hans arbeider. I Korgen kirke på Helgeland finnes hans beste kirkehistoriske skulpturer: Hellig-Olav, Martin Luther, Hans Nielsen Hauge, Petter Dass, Thomas von Westen, Magnus B. Landstad og Elisa Blix, samt 12 apostelskulpturer. Han laget en rekke krusifikser; uttrykksfullt og gripende er et lite krusifiks til Dolstad kirke, Vefsn. Det malte relieffet Jesus som barn i templet, er utført som et tredimensjonalt barokkmaleri. Han har ellers laget bl.a. en rekke altertavler, prekestoler, døpefonter og noen kirkestoler. Ved siden av de kirkelige arbeider laget N. hele tiden profane trefigurer. Flere av disse kan minne om arbeider av den svenske "Dødarhultarn" Axel Petersson. N. laget gjerne humoristiske små karakteristikker fra nærmiljøet og figurmotiver fra folkeeventyr og sagn, bl.a. en rekke nisser, troll og dyrefigurer. N.s kirkeskulpturer er enkle, renlinjede og klassisistiske og hører stilistisk hjemme i tradisjonen fra Bertel Thorvaldsen og Hans Michelsen. Hans profane treskjærerarbeider viser derimot kontakten med slektsarven og bygdetradisjonen, og her fant han ofte fram til et personlig og avklaret kunstnerisk uttrykk. N. var lite kjent som maler, og de fleste etterlatte malerier er portretter.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Lamo
 • Daniel Nilsskog

Gift med

 • 1907 med Othine Olsdotter Forsmo

Utdannelse

 • Elev av Lars Kinsarvik, Hardanger 1898-1901
 • Den kgl. Tegneskole 1903–04, 1905-06
 • elev av Jens Munthe Svendsen, Kristiania 1905
 • Harriet Backer og Erik Werenskiold, Kristiania 1905, -19
 • Pola Gauguin, Kristiania 1919

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Håndverksstipend 1903, -05

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje, Harstadutstilling 1911

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Alle arbeider i tre. Døpefont og altertavle, Herøy kirke (1913, -16)
 • Han er oppstanden, altertavle, Nordvik kirke, Dønna (1916)
 • Kristus og fiskerne, altertavle, Hanøy kirke, Hadsel (1917)
 • Johannes, Markus og Lukas, skulpturer, Bodø kirke (før 1928, antagelig brent)
 • Jesus som barn i templet, malt relieff, Rødøy kirke, Andøy (før 1928)
 • Lagtingspresident C. M. Havig, relieff på bautastein, Mosjøen (bronse?, før 1928)
 • Døpefont, Bjørnskinn kirke, Andøy og Hemnes kirke
 • Krusifiks, Dolstad kirke, Vefsn, Gildeskål kirke, Høylandet kirke og Svolvær kirke
 • Dåpsengel, Drevja kirke
 • Altertavle, Lauvøy kirke, Nord-Flatanger
 • Prekestol med apostelskulpturer, Grane kirke
 • Hellig Olav, Martin Luther, Hans Nielsen Hauge, Petter Dass, Thomas von Westen, Magnus B. Landstad, Elias Blix, skulpturer, prekestol med 5 apostelskulpturer, Korgen kirke
 • Krusifiks og apostelskulpturer, Kvæfjord kirke
 • Altertavle, Kristus-figur, prekestol med 4 evangelistskulpturer, Hol kirke, Stamsund
 • Brudestoler til Kirkenes kirke (nå Oslo Bispegård)
 • Alstadhaug museum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Harstadutstilling, 1911
 • Jubileumsutstillingen 1914, Kristiania
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1917
 • Bodøutstilling, 1926
 • Gamle mestre, Festspillene i Nord-Norge, Harstad, 1976

Portretter

 • Selvportrett (malt tre) utstilling Harstad 1911; selvportrett (blyanttegning, 1920)

Litteratur

 • Nerhus, H., Bygdekunstnaren Andreas Nilsskog. Eit nordnorsk innslag i ny norsk kyrkjekunst, Oslo, 1942, (ill.)
 • Nerhus, H., i Morgenposten, 04.05.1946, (ill.)
 • Midbøe, ø., i Lofotp., 30.08.1952, (ill.)
 • Harstad Tidende, 22.06.1976
 • Harstad Tidende, 24.07.1976, (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 584

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv