Har utført trefigurer og relieffer, ofte bemalt, dekorasjoner i private hjem, møbler og brukskunst etter egne tegninger. Utgangspuktet er århundreskiftets dekorative stilarter. I 1930- og 40-årene utførte han trerelieffer og malerier i olje og akvarell. Formspråket var dekorativt med ekspresjonistiske trekk. Motivene var oftest fjelllandskaper eller små utsnitt av en trekrone eller trestamme mot en abstrahert bakgrunn.