Etter studieoppholdet i Paris hadde H. en tid eget atelier i København. H. deltok med et utkast i konkurransen om Tordenskiold-monumentet i Kristiania i 1890. Samme år ble en av hans skulpturer utloddet i Christiania Kunstforening.