Etter studieoppholdet i Paris hadde H. en tid eget atelier i København. H. deltok med et utkast i konkurransen om Tordenskiold-monumentet i Kristiania i 1890. Samme år ble en av hans skulpturer utloddet i Christiania Kunstforening.

Utdannelse

  • Kunstakademiet i København i midten av 1880-årene
  • elev av Henri Chapu, Paris 1886–87

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Høstutstillingen, Oslo, 1884-1886
  • Høstutstillingen, Oslo, 1889
  • Charlottenborgutstillingen, 1889-1892

Arkivalia

  • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv