Faktaboks

Oscar Sivertzen
Bror Oscar Adolf Sivertzen
Født
2. oktober 1876, Nordfjordeid
Død
4. april 1940, Trondheim

Under sin oppvekst i Nordfjordeid kom S. i kontakt med malerne Adelsteen Normann og Hans Dahl, og bestemte seg i 20-års alderen for å bli kunstmaler. S.' tidlige malerier er preget av Kristian Zahrtmann. Spillemann i byen (1906, p.e.), viser inflytelse fra danske malere som Niels Bjerre og Fritz Syberg. I Stockholm kom S. i kontakt med marinemaleren K. Berz, som han malte sammen med i Blekinge og på Bornholm 1905 – 08. S. utførte da en rekke solfylte sjøstykker. I Stockholm sluttet S. seg i 1908 til kunstnergruppen De frie, der han stod lederen Artur Bianchini nær. S.' malerier fra 1909 – 17 er preget av et romantisk natursyn, kraftige kontrastvirkninger i fargene og dekorative silhuetteffekter i formbeskrivelsen. Fargene er pålagt i avgrensede felt i en slags pointilistisk manér. Den svenske maler som betød mest for S. var Georg Pauli. S. bosatte seg i Trondheim i 1918, og hans kunst ble etter hvert mer oppløst i formen og preget av en skjematisk naturgjengivelse. Etter et opphold hos André Lothe gjorde S. enkelte forsøk i en mer nyklassisistisk retning, men oppgav snart dette. Årene 1927 – 29 bodde han i London og forsøkte å spesialisere seg på portretter malt i pastell. Etter hjemkomsten til Norge hentet S. sine motiver fra Trøndelag, fra midten av 1930-tallet også fra Gudbrandsdalen. En vesentlig del av hans sene produksjon består av portrettmalerier. Under sitt opphold i Paris 1920 – 21 fattet S. interesse for egyptisk kunst. Han mente å ha funnet konstruksjonsprinsipper i egyptisk dekorativ og bildende kunst, som han i 1927 – 29 utprøvde på et stort materiale i British Museum. S. rakk ikke å utarbeide noen samlet fremstilling av sine teorier, men publiserte en kort artikkel i 1929.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ole Petter Sivertsen
 • Karoline Ledel

Gift med

 • Stockholm, 1909 med Jenny Elonora Svanström
 • Trondheim med Agnes Peggy Odde

Utdannelse

 • Den kongelige Tegneskole under Oscar Wergeland og Eivind Nielsen 1899
 • Harriet Backers malerskole, Kristiania 1899-1900
 • Elev av P.S. Krøyer, København
 • Kristian Zahrtmanns malerskole, København, november 1902 - april 1903, november 1904 - februar 1905
 • Carl Wilhelmsons malerskole, Stockholm 1911
 • elev av André Lothe, Paris 1920 - 21

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i København 1900 - 05, Stockholm 1905 - 17, London 1927 - 29
 • Studieopphold i Paris 1920 - 21

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner i Motortidningen, Stockholm til 1917
 • Dagsp. 1920 - 22

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavler til Røvde
 • Metodistkirken i Ålesund
 • Larsnes kirke
 • Stordalen kirke
 • Dekorativ frise, Gemla leketøybutikk, Stockholm
 • Dekorativt veggfelt, barneavdelingen, Trondheim Folkebibliotek
 • Portretter i ordførergalleri, Trondheim kommune
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim museum
 • Stiftsgården Trondheim
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Ringve museum
 • Aalesunds Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Bergen, 1903
 • Aalesunds Kunstforening, 1918
 • Aalesunds Kunstforening, 1919
 • Aalesunds Kunstforening, 1929
 • Trondheim Kunstforening, 1920
 • Trondheim Kunstforening, 1933
 • Trondheim Kunstforening, 1939
 • Blomqvist, 1934
 • Kristiansund Kunstforening, 1934

Portretter

 • Tegnet selvportrett gjengitt i Ny tid 11.2.1921 (ill.)
 • Utført av Hilding Werner gjengitt i Svenkst konstnärlexikon, Malmö 1967, bd. 5, s. 158 (ill.)